Gorące tematy
Do kiedy z reguły rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 979 głosów
4%

do 31 stycznia

39 głosów
17%

do 15 lutego

167 głosów
27%

do 31 marca

269 głosów
51%

do 30 kwietnia

504 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Interpretacja podatkowa droższa o 2500% od 1 lipca
http://sxc.hu/

Interpretacja podatkowa droższa o 2500% od 1 lipca

Propozycja przedstawiona Komitetowi Stałemu Rady Ministrów dotycząca zmiany Ordynacji podatkowej i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 18 marca zakłada znaczne podwyższenie opłaty za wydanie interpretacji podatkowej. Zmiany zakładają podwyższenie tej kwoty z 40 zł do 1000 zł. Wcześniejsza kwota dalej będzie mogła obowiązywać tylko niektórych podatników, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej oraz małe przedsiębiorstwa - tak wynika z planów.

Jednak taką decyzję będzie musiał zaopiniować pozytywnie w rozporządzeniu minister finansów. W uzasadnionych przypadkach będzie mógł on podjąć stosowne decyzje umożliwiające zwolnienie określonych podmiotów z wyższej opłaty za interpretację podatkową. Takie zwolnienie może być podyktowane ważnym interesem publicznym bądź też interesem podatników.

Według ministra kwota w wysokości 40 zł nie odzwierciedla cen, które obowiązują za takie usługi u doradców podatkowych, adwokatów, czy radców prawnych. Wcześniejsze zmiany opłat wprowadziły za taką usługę obowiązującą kwotę w wysokości 75 zł od 1 lipca 2007 r. (wcześniej kwota ta wynosiła 5 zł),  dopiero po 20 września 2008 r. jej wysokość obniżono do 40 zł. Obecnie ministerstwo wylicza, iż prognozowany koszt sporządzenia interpretacji podatkowej wynosi  1072 zł.

Propozycja takiej zmiany jest adresowana przede wszystkim do podatników, takich jak grupy kapitałowe, zakłady ubezpieczeń, banki, oddziały i przedstawicielstwa firm zagranicznych, którzy rozliczają się z urzędem w wyspecjalizowanych instytucjach skarbowych.

Podwyżka ma objąć średnich przedsiębiorców, którzy, jak przekonuje ministerstwo, stanowią niewielką grupę podatników. Przeważająca większość to mikroprzedsiębiorstwa (3,6 mln według wyliczeń resortu), 150 tys. stanowią małe przedsiębiorstwa, podczas gdy ogólna liczba wszystkich zarejestrowanych firm wynosi 3,8 mln.

Loading Comments