Inflacja na koniec 2012 roku ma wynieść 2,7%
http://sxc.hu/

Inflacja na koniec 2012 roku ma wynieść 2,7%

Projekcja wykonana przez analityków NBP wskazuje, że w kolejnych kwartałach inflacja będzie malała i w końcu 2012 roku powinna wynieść 2,7 proc. Projekcja jest integralną częścią „Raportu o inflacji” publikowanego trzy razy w roku przez NBP.

Jak mówił Marcin Kolasa, zastępca dyrektora Instytutu Ekonomicznego NBP, najnowsza projekcja pokazuje, że inflacja powinna systematycznie spadać. Tak zwana centralna ścieżka projekcji (wariant rozwoju sytuacji o najwyższym prawdopodobieństwie spełnienia) zakłada spadek wskaźnika CPI z 4 proc. w 2011 roku do 2,7 proc. w roku 2012 i 2,4 proc. w 2013. W granice celu inflacyjnego ten wskaźnik powróci w II kwartale przyszłego roku.

 


Według projekcji, osłabnie tempo wzrostu PKB – w tym roku wyniesie ono 4 proc., ale w 2012 roku będzie to 3,2 proc., a w kolejnym 2,9 proc. Będzie to spowodowane m.in. zacieśnieniem zarówno polityki monetarnej jak i fiskalnej. Mimo to płace w kolejnych dwóch latach mogą rosnąć w tempie powyżej 6 proc., a bezrobocie będzie spadać – mierzone metodą BAEL z 8,4 proc. w tym roku do 7,6 proc. w 2013.

 


Przypomnijmy, że choć projekcja nie jest prognozą w ścisłym znaczeniu, gdyż buduje się ją przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP, to jednak jest uznawana za ważną wskazówkę, jak będą się kształtować podstawowe parametry gospodarcze w horyzoncie do trzech lat.

 


Najświeższy „Raport o inflacji” przypomina, że przyspieszenie wzrostu cen w ostatnich miesiącach miało miejsce nie tylko w Polsce, ale w większości krajów świata. Jest to skutek ogólnoświatowego wzrostu cen żywności i energii. W Polsce dodatkowo na wzrost wskaźnika CPI w maju nałożyła się zmiana metodologii liczenia niektórych cen przez GUS.

 


Raporty przygotowywane przez ekspertów Instytutu Ekonomicznego NBP szczegółowo opisują zmiany, które zaszły w poprzedzających miesiącach w gospodarce światowej i polskiej oraz procesy inflacyjne. Najnowyszy raport można znaleźć TUTAJ

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób najczęściej wykonujecie Państwo przelewy?
sondaż 218 głosów
43%

przez telefon

93 głosów
54%

z komputera

117 głosów
1%

w oddziale w banku

3 głosów
2%

na poczcie lub w punktach opłat

5 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także