Gorące tematy
Jaka jest najkorzystniejsza forma opodatkowania?
Wyniki sondażu: sondaż 2 głosów
50%

skala podatkowa

1 głosów
0%

podatek liniowy

0 głosów
50%

ryczałt

1 głosów
0%

karta podatkowa

0 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Ile zarabia menedżer w banku?
http://sxc.hu/
wynagrodzenia.pl

Ile zarabia menedżer w banku?

Najliczniejszą grupę stanowili menedżerowie, których wynagrodzenie zamykało się w kwocie 2 milionów PLN.

Mediana rocznego wynagrodzenia menedżerów banków wyniosła w 2013 roku ponad 1,6 miliona PLN i była na poziomie porównywalnym do mediany za rok 2012. Na najwyższe zarobki kadra zarządzająca mogła liczyć w 2012 roku. Najmniej zarobiła rok później.

Wykres 1. Mediana rocznego wynagrodzenia członków zarządów banków notowanych na GPW w latach 2006 – 2013 (osoby, które przepracowały cały rok)

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie rocznych sprawozdań finansowych banków notowanych na GPW w 2013 roku

W 2013 tylko jeden menedżer otrzymał wynagrodzenie wyższe niż 4 mln PLN. Rekordzistą jest Luigi Lovaglio z Pekao SA. Jego pensja wyniosła ponad 8,5 mln PLN. Na drugim miejscu w rankingu znalazł się Jacek Bartkiewicz z Banku Gospodarki Żywnościowej SA, który zarobił 3,9 mln PLN. Podobne wynagrodzenie otrzymał Mateusz Morawiecki z Banku Zachodniego WBK SA.

Wykres 2. Rozkład wynagrodzeń menedżerów banków notowanych na GPW, którzy przepracowali cały 2013 rok (n = 90 osób)

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie rocznych sprawozdań finansowych banków notowanych na GPW w 2013 roku

Najwięcej spośród bankowej kadry zarządzającej zarobili oczywiście prezesi zarządów. Mediana ich średniego wynagrodzenia wyniosła niespełna 2,5 mln PLN. Wiceprezesi przeciętnie otrzymywali 1,59 mln a członkowie zarządów niewiele mniej – 1,54 mln PLN.


Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2014 

Loading Comments
Zainteresuje cię także