Ile wynosi limit odliczenia ulgi prorodzinnej w przypadku...
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Ile wynosi limit odliczenia ulgi prorodzinnej w przypadku rodzica wychowującego jedno dziecko?

Przede wszystkim ich roczne zarobki nie przekroczą limitu wynoszącego:

 • 112 tys. zł w przypadku podatnika pozostającego przez cały 2015 r. w związku małżeńskim (chodzi o łączne dochody męża i zony),
 • 112 tys. zł w przypadku podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko,
 • 56 tys. zł w przypadku podatnika niepozostającego w związku małżeńskim - w tym również przez część 2015 roku.
 • Z kolei rodzice wychowujący dwoje i więcej dzieci skorzystają z ulgi bez względu na wysokość uzyskanych zarobków.


Limit dochodów – co się do niego wlicza?


Zgodnie z ustawą o PIT, powyższe kwoty obejmują wszystkie dochody opodatkowane według skali podatkowej. W tym przychody zmniejszone o koszty uzyskania. Także pomniejszone o zapłacone przez podatnika składki na ubezpieczenia społeczne, w przypadku np.:

 • uzyskania dochodów z pracy, praw majątkowych, emerytur czy rent,
 • odpłatnego zbycia akcji,
 • z pozarolniczej działalności gospodarczej, obciążonej 19 proc. stawką podatku.


Mąż i żona wychowujący dziecko muszą pamiętać, że roczna kwota odliczenia ulgi za 2015 r. dotyczy łącznie:

 • obojga rodziców,
 • opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych - pozostających w związku małżeńskim.


Ulgę można odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnie ustalonej proporcji.


Ponadto zgodnie z ustawą podatnikiem pozostającym w związku małżeńskim nie jest:

 • osoba, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów,
 • osoba pozostająca w związku małżeńskim, jeśli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

W prosty sposób można to zrobić za pomocą całkowicie darmowego programu Program PIT Pro 2015/2016 od Podatnik.info. Intuicyjne menu oraz system podpowiedzi pozwoli szybko i łatwo przejść użytkownikowi przez kolejne etapy rozliczenia PIT-u za 2015 rok na portalu podatkowym.


Szczególnie, że z roku na rok Ministerstwo Finansów coraz intensywniej zachęca podatników do elektronicznego składania deklaracji podatkowych. Głównym atutem takiego rozwiązania jest oszczędność czasu, ponieważ podatnik nie musi tracić go na wychodzenie z domy czy stanie w kolejkach w urzędzie skarbowym albo poczcie. Z kolei kiedy nie jesteśmy czegoś pewni, zawsze można np. skorzystać z pomocy konsultanta za pomocą wykonania telefonu do Krajowej Informacji Podatkowej.


Podatnik.info 

Loading Comments
Gorące tematy
Z jakich środków powinno być finansowane leczenie Polaków?
Wyniki sondażu: sondaż 27 głosów
67%

W całości ze składki zdrowotnej

18 głosów
11%

W całości z prywatnych środków pacjenta

3 głosów
22%

Po połowie ze składki zdrowotnej i z prywatnych środków pacjenta

6 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także