Ile budżet państwa traci na fikcyjnym handlu złomem?
http://sxc.hu/

Ile budżet państwa traci na fikcyjnym handlu złomem?

Jak wynika z opublikowanych przez Ministerstwo Finansów rezultatów kontroli skarbowych, przeprowadzonych w ostatnich latach w firmach zajmujących się skupem złomu, wielokrotnie usiłowały one wyłudzić zwrot VAT z tytułu fikcyjnego obrotu tym towarem.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Grupa posłów zwróciła się do Ministra Finansów z zapytaniem, dlaczego przedsiębiorstwa zajmujące się skupem i przetwórstwem złomu są szczególnie narażone na intensywne i uciążliwe kontrole organów podatkowych. Parlamentarzyści zapytali m. in., czy istnieje specjalna instrukcja dla urzędników, określająca ramy przeprowadzanych kontroli oraz czy fiskus został odgórnie zobowiązany do uznania podmiotów działających w wyżej wymienionej branży za potencjalnie łamiące przepisy podatkowe.

Dzięki nasileniu kontroli budżet nie stracił wielu milionów złotych

Resort w odpowiedzi na interpelacje poselską nr 5298/12 poinformował, że do obrotu zostało wprowadzonych około 44 tys. fikcyjnych faktur sprzedaży złomu, o łącznej wartości 1,6 mln zł brutto. W konsekwencji wpłaty do budżetu z tytułu podatku VAT zostały zaniżone o 386 mln zł. Ponadto wyniki kontroli potwierdziły wysoki stopień zorganizowania działań grup podmiotów uczestniczących w procederze wyłudzenia zwrotu podatku od towarów usług z tytułu fikcyjnego obrotu złomem.

Jakie były przyczyny zwiększenia częstotliwości przeprowadzanych kontroli?

Podczas postępowań kontrolnych, prowadzonych w latach 2007-2009 ustalono, że niektóre firmy zajmujące się skupem i przetwórstwem złomu tworzyły hierarchicznie zbudowane struktury organizacyjne, które wprowadzały do obrotu gospodarczego tzw. „puste” faktury VAT, dokumentujące fikcyjne transakcje gospodarcze. Celem takiego działania było wyłudzanie nienależnego zwrotu VAT w rozmiarach narażających Skarb Państwa na duże straty.

To było decydującą przesłanką przeprowadzenia kontroli obejmującej 75 podmiotów działających w tej branży. W rezultacie ustalono, że w okresie 2006 - I półrocze 2008 r. 27 podmiotów złożyło deklaracje VAT, wykazując zwrot podatku w łącznej kwocie ok. 547 mln zł i jedynie 72 mln zł podatku do wpłaty. Oprócz tego firmy próbujące dokonać wyłudzenia, funkcjonowały w sposób zorganizowany również na terytorium innych państw UE, co potwierdzały informacje przekazywane przez administracje podatkowe innych krajów.

W jaki sposób organy podatkowe przeprowadzały kontrole?

W celu wyeliminowania oraz zapobieżeniu rozprzestrzeniania się nielegalnych praktyk podjęto decyzję o kompleksowym zbadaniu tego sektora gospodarki, poprzez przeprowadzenie działań kontrolnych na terenie całego kraju. Objęły one podmioty występujące bezpośrednio o zwrot VAT oraz firmy z nimi powiązane. Działania miały charakter skoordynowany na terenie całego kraju.

W pierwszej kolejności kontrolowano firmy występujące o zwrot podatku VAT. Ministerstwo wyjaśnia, że nie wszystkie z kontrolowanych podmiotów świadomie uczestniczyły w nielegalnym procederze, jednak dokonanie oceny charakteru ich udziału było możliwe tylko poprzez szczegółową kontrolę.

 

Podatnik.info

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób najczęściej wykonujecie Państwo przelewy?
Wyniki sondażu: sondaż 264 głosów
40%

przez telefon

105 głosów
56%

z komputera

149 głosów
1%

w oddziale w banku

3 głosów
3%

na poczcie lub w punktach opłat

7 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Ogłupianie na temat wpływów z VAT-u