GUS: Przedsiębiorstwa leasingowe w 2010 roku - Prosta strona podatków
Gorące tematy
W jaki sposób rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 276 głosów
72%

używam programu do PITów

198 głosów
22%

samodzielnie

62 głosów
2%

z pomocą rodziny lub znajomych

6 głosów
4%

zlecam to księgowemu lub doradcy podatkowemu

10 głosów
Kalendarz podatnika
GUS: Przedsiębiorstwa leasingowe w 2010 roku
Redakcja
http://sxc.hu/

GUS: Przedsiębiorstwa leasingowe w 2010 roku

Podziel się tym artykułem:   

Główny Urząd Statystyczny opublikował raport na temat działalności przedsiębiorstw leasingowych w 2010 roku. 

Badaniem objęte zostały 84 przedsiębiorstwa prowadzące w 2010 r. działalność leasingową, w tym 31 respondentów było zrzeszonych w Związku Polskiego Leasingu. Wśród badanych przedsiębiorstw leasingowych były 62 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i 22 spółki akcyjne. Działalność leasingowa w 48 firmach prowadzona była przez przedsiębiorstwa z udziałem akcjonariuszy zagranicznych, w tym w 43 firmach udział ten był dominujący. W 21 spółkach leasing był jedynym rodzajem działalności.Sieć dystrybucji produktów leasingowych w 2009 r. i w 2010 r. tworzyło 1 119 oddziałów i autoryzowanych przedstawicielstw, obsługiwanych w 2010 r. przez 11 427 pracowników.

 


W 2010 r. z usług firm leasingowych skorzystało 374 tys. klientów (leasingobiorców), z tej liczby 133 tys. to leasingobiorcy, którzy zawarli nowe umowy. W 2009 r. firmy leasingowe obsłużyły ogółem 382 tys. klientów i zawarły 179 tys. nowych umów leasingowych.Nowe umowy leasingowe w 2010 r. były zawierane głównie przez przedsiębiorstwa (96,8%), osoby fizyczne zawarły 2,9% ogólnej liczby nowych umów, a leasingobiorcy z administracji publicznej tylko 0,3%. Z informacji uzyskanych od przedsiębiorstw leasingowych wynika, że ich główni klienci reprezentowali następujące sekcje PKD: G – handel hurtowy i detaliczny, H – transport i magazynową, C – przetwórstwo przemysłowe, F – budownictwo.Łącznie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. przedsiębiorstwa leasingowe zawarły 200 tys. nowych umów leasingowych na kwotę 23 922 mln zł. Przedmiotem tych umów były zarówno środki nowe o wartości 18 538 mln zł, jak i używane – 5 384 mln zł. Transakcje wynikające z nowych umów zawierane były w polskich złotych na kwotę 19 506 mln zł (wobec 17 136 mln zł w 2009 r.), a także w obcej walucie, której wartość w przeliczeniu na złote wyniosła 4 417 mln zł (4 296 mln zł rok wcześniej). Najwięcej transakcji zawartych w obcych walutach przypadło na euro (17,7% wartości wszystkich nowych umów wobec 18,4% w 2009 r.).

 

Z pełną treścią raportu można zapoznać się TUTAJ

Podziel się tym artykułem: