Gorące tematy
Czy umowy o dzieło należy oskładkować składkami ZUS?
Wyniki sondażu: sondaż 480 głosów
34%

Tak

162 głosów
58%

Nie

276 głosów
8%

Zależy od wysokości zarobków

37 głosów
1%

Nie mam zdania

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

GUS: Przedsiębiorstwa leasingowe w 2010 roku
http://sxc.hu/

GUS: Przedsiębiorstwa leasingowe w 2010 roku

Główny Urząd Statystyczny opublikował raport na temat działalności przedsiębiorstw leasingowych w 2010 roku. 

Badaniem objęte zostały 84 przedsiębiorstwa prowadzące w 2010 r. działalność leasingową, w tym 31 respondentów było zrzeszonych w Związku Polskiego Leasingu. Wśród badanych przedsiębiorstw leasingowych były 62 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i 22 spółki akcyjne. Działalność leasingowa w 48 firmach prowadzona była przez przedsiębiorstwa z udziałem akcjonariuszy zagranicznych, w tym w 43 firmach udział ten był dominujący. W 21 spółkach leasing był jedynym rodzajem działalności.Sieć dystrybucji produktów leasingowych w 2009 r. i w 2010 r. tworzyło 1 119 oddziałów i autoryzowanych przedstawicielstw, obsługiwanych w 2010 r. przez 11 427 pracowników.

 


W 2010 r. z usług firm leasingowych skorzystało 374 tys. klientów (leasingobiorców), z tej liczby 133 tys. to leasingobiorcy, którzy zawarli nowe umowy. W 2009 r. firmy leasingowe obsłużyły ogółem 382 tys. klientów i zawarły 179 tys. nowych umów leasingowych.Nowe umowy leasingowe w 2010 r. były zawierane głównie przez przedsiębiorstwa (96,8%), osoby fizyczne zawarły 2,9% ogólnej liczby nowych umów, a leasingobiorcy z administracji publicznej tylko 0,3%. Z informacji uzyskanych od przedsiębiorstw leasingowych wynika, że ich główni klienci reprezentowali następujące sekcje PKD: G – handel hurtowy i detaliczny, H – transport i magazynową, C – przetwórstwo przemysłowe, F – budownictwo.Łącznie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. przedsiębiorstwa leasingowe zawarły 200 tys. nowych umów leasingowych na kwotę 23 922 mln zł. Przedmiotem tych umów były zarówno środki nowe o wartości 18 538 mln zł, jak i używane – 5 384 mln zł. Transakcje wynikające z nowych umów zawierane były w polskich złotych na kwotę 19 506 mln zł (wobec 17 136 mln zł w 2009 r.), a także w obcej walucie, której wartość w przeliczeniu na złote wyniosła 4 417 mln zł (4 296 mln zł rok wcześniej). Najwięcej transakcji zawartych w obcych walutach przypadło na euro (17,7% wartości wszystkich nowych umów wobec 18,4% w 2009 r.).

 

Z pełną treścią raportu można zapoznać się TUTAJ

Loading Comments
Zainteresuje cię także