GUS: Inflacja spadła w czerwcu do 4,2 proc.
http://sxc.hu/

GUS: Inflacja spadła w czerwcu do 4,2 proc.

Ceny żywności spadły w czerwcu o 2,0%. Inne, znaczące zmiany dotyczą spadku opłat w zakresie łączności (o 1,7%) oraz transportu (o 0,3%). Przyczyniły się one do obniżenia wskaźnika, odpowiednio o 0,45 pkt proc., 0,07 pkt proc. i 0,03 pkt proc. Z kolei podwyżki cen towarów i usług związanych z mieszkaniem o 0,2%, podniosły wskaźnik o 0,05 pkt proc.


W II kwartale 2011 r., w stosunku do kwartału poprzedniego, ceny towarów i usług konsumpcyjnych były wyższe o 1,5% (porównując do analogicznego okresu 2010 r. – o 4,6%). Wzrost cen odnotowano w przypadku odzieży i obuwia (o 3,7%), żywności (o 2,8%) oraz opłaty związanej z transportem (o 2,7%). Opłaty w zakresie łączności obniżyły się o 1,3%.


Górna granica dopuszczalnych odchyleń od celu inflacyjnego, określonego przez RPP wynosi 2,5%. Mimo, iż wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w skali roku, w czerwcu był wyższy niż w maju br. (4,2% wobec 5,0%), wciąż przekraczał ustaloną przez RPP granicę.


Podwyżki cen żywności o 6,7% oraz opłat związanych z mieszkaniem o 5,1%, podniosły wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,46 pkt proc. i 1,30 pkt proc. Z kolei, spadek cen w zakresie łączności obniżył wskaźnik w tym okresie o 0,16 pkt proc.


Źródło: GUS

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób najczęściej wykonujecie Państwo przelewy?
sondaż 122 głosów
48%

przez telefon

58 głosów
48%

z komputera

59 głosów
1%

w oddziale w banku

1 głosów
3%

na poczcie lub w punktach opłat

4 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także