Gorące tematy
Najwygodniejszy sposób złożenia PIT-u to?
Wyniki sondażu: sondaż 1007 głosów
78%

elektroniczny

790 głosów
18%

osobiście w urzędzie skarbowym

180 głosów
4%

za pośrednictwem poczty

37 głosów
Kalendarz podatnika
Grzywny za niezłożenie CIT-8 dla księgowego
Redakcja
http://sxc.hu/

Grzywny za niezłożenie CIT-8 dla księgowego

Podziel się tym artykułem:   

Również osoby prawne, które nie uzyskały przychodu w 2010 roku powinny rozliczyć się za pomocą deklaracji CIT-8 rozliczając się z podatku dochodowego.

Spółki kapitałowe, fundacje i stowarzyszenia, a zatem podmioty prawne rozliczające się na podstawie podatku dochodowego, mają obowiązek rozliczenia się z fiskusem, nawet jeśli nie wykazują żadnego przychodu w obowiązującym do rozliczenia roku podatkowym. Powinny one złożyć deklarację CIT-8, ale tylko w przypadku, w którym przypadający do rozliczenia okres podatkowy kończy się równo z rokiem kalendarzowym, czyli 31 grudnia 2010 (zgodnie z ustawą z dn. 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).
Niezłożenie w terminie deklaracji o wysokości przychodów, bądź ich braku będzie traktowane jako wykroczenie lub przestępstwo skarbowe, za co przewidziana jest kara grzywny lub pozbawienia wolności, bądź obie te kary na raz. O wykroczeniu skarbowym możemy mówić w przypadku, gdy przedmiot, którego dotyczy opodatkowanie, został ujawniony, bądź też zadeklarowana wysokość podstawy niefortunnie narażonego na brak opodatkowania przedmiotu nie przekracza kwoty ustawowego progu, tj. w roku 2011 - 6930 zł. W takim przypadku obowiązująca kara grzywny wynosi od 138,60 zł do 27 720 zł.
Jeżeli jednak podatnik naumyślnie nie zastosował się do obowiązku zgłoszenia w terminie i opłacenia należnego podatku – czyn ten uznawany jest jako prowadzenie nielegalnej działalności i kwalifikuje się jako przestępstwo skarbowe. W takim przypadku podatnikowi grozi kara grzywny w wysokości 720 stawek dziennych (które wynoszą od 46,20 do 18.480, stosowane w uzależnieniu od sytuacji ekonomicznej podatnika), bądź też kara pozbawienia wolności (lub obie te kary naraz).

Podziel się tym artykułem: