Grudniowe debiuty na NewConnect
http://sxc.hu/
Progress Holding Sp. z o.o.

Grudniowe debiuty na NewConnect

Na koniec grudnia 2014 roku, indeksy wykazały spadek wartości. Największy spadek 4,38% odnotował indeks WIG30. WIG Ukraina spadł o 1,69%. W 2014 roku na rynek NewConnect wprowadzono 22 podmioty, które łącznie pozyskały 48,41 mln PLN. Średnia ilość debiutów na NewConnect w 2014 roku wynosi 1,83 spółki na miesiąc, przy średnim pozyskanym kapitale na spółkę równym 2,2 mln PLN.

Wykluczenia na rynku NewConnect

 • SELVITA S.A. w związku z przeniesieniem akcji z rynku NewConnect na rynek główny, z dniem 19 grudnia,
 • SCANMED MULTIMEDIS S.A. z uwagi na fakt, że wszystkie jej akcje, po przeprowadzonym przymusowym wykupie, znajdują się w posiadaniu jedynego akcjonariusza, z dniem 23 grudnia.


Pozostałe kary nałożone na spółki notowane na rynku NewConnect

Kara wykluczenia w przypadku nie dostosowania się do instrukcji Zarządu Giełdy (między innymi publikacja zaległych raportów) grozi następującym spółkom:

 • FORMUŁA8 S.A., z dniem 19 lutego 2015roku.


Obowiązek sporządzenia analizy sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności:

 • VIRTUAL VISION S.A., opublikowanie dokumentu nie później niż w ciągu 45 dni od dnia 13 listopada 2014 roku.


Obowiązek zawarci umowy z Autoryzowanym Doradcą wciąż obowiązuje poniższe spółki:

 • CERABUD S.A., nastąpiło zawieszenie obrotu akcjami od dnia 11 grudnia,
 • ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A., nastąpiło zawieszenie obrotu akcjami od dnia 11 grudnia.


Inne informacje

 • Szczególne oznaczenia akcji GC INVESTMENT S.A. (PLGCINV00011) - sąd ogłosił upadłość emitenta z możliwością zawarcia układu,
 • Szczególne oznaczenia akcji INFOSCOPE S.A. - emitent złożył do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku spółki,
 • UNITED S.A. upomnienie dyscyplinarne w związku z przekazywaniem nierzetelnych informacji w raportach.
 • MARKA S.A. upomnienie w związku z nierzetelnym przekazywaniem informacji do publicznej wiadomości,
 • Zawieszenie notowań akcji spółki ZWG S.A. w związku ze zbliżającym się terminem jej połączenia ze spółką BUMECH S.A. od dnia 16 grudnia 2014 r. do dnia wykluczenia akcji tej spółki z obrotu na rynku NewConnect.


Poniższa tabela, przedstawia zestawienie spółek, które po debiucie na rynku NewConnect, przeniosły swoje akcje na Rynek Główny w 2014 roku. Historycznie od stycznia 2008 do grudnia 2013 operację przeniesienia akcji wykonało 25 podmiotów. Najwięcej przeniesień odbyło się w roku 2010, aż 8, a następnie 7 w 2013 i 6 w roku 2011. Akcje tylko jednej z nich zostały wycofane z obrotu.

W podsumowaniu za 2014 r przedstawione jest zestawienie jakie ceny osiągnęły akcje debiutantów na koniec 2014 r. Przy największych wzrostach cen akcji podano średni dzienny obrót akcjami za ostatni kwartał 2014 r. Na tym tle najlepszymi spółkami pod względem zwrotu z inwestycji okazuje się JWW Invest i Agromep.


Progress Holding Sp. z o.o.

Loading Comments
Gorące tematy
Kto powinien płacić odszkodowania przyznane przez sąd ofiarom urzędniczych pomyłek?
Wyniki sondażu: sondaż 352 głosów
75%

Urzędnik który popełnił błąd

265 głosów
4%

Skarb Państwa

14 głosów
20%

Po połowie winny urzędnik i Skarb Państwa

69 głosów
1%

Odszkodowania nie powinny być zasądzane w czasie kryzysu

4 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także