Gorące tematy
Czy elastyczny czas pracy pomoże w skutecznej walce z bezrobociem?
Wyniki sondażu: sondaż 81 głosów
20%

Tak

16 głosów
74%

Nie

60 głosów
6%

Pozostanie bez wpływu na wskaźnik bezrobocia

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Gra w pokera podwójnie opodatkowana?
http://sxc.hu/

Gra w pokera podwójnie opodatkowana?

Polscy entuzjaści pokera nie mogą w niego grać w kasynie, ponieważ jest to zabronione. Wyjątek stanowi zorganizowanie turnieju gry w pokera w kasynie na podstawie specjalnego zezwolenia.

Wielu uczestników takiej rozrywki zastanawia się, czy muszą zapłacić podatek od ewentualnej wygranej. Wątpliwości w tej kwestii rozwiewa odpowiedź Ministerstwa Finansów z 30 maja 2011 roku na interpelację poselską nr 22396 w sprawie regulacji prawnych dotyczących gry poker.

Opłata za zezwolenie

Zgodnie z art. 68 ustawy o grach hazardowych, podmiot urządzający turniej gry pokera uiszcza opłatę za otrzymanie stosownego zezwolenia, a jej poboru dokonuje organ udzielający zgody na zorganizowanie tego typu imprezy. Warunkiem jej wydania jest udział w zawodach minimum 10 graczy. Zdaniem ministerstwa opłaty tej nie można łączyć z podatkiem od gier, o którym mowa w art. 71 ustawy o grach hazardowych. W takiej sytuacji nie ma więc mowy o istnieniu tzw. podwójnego opodatkowania.

Kasyno płatnikiem podatku

Art.71 wyżej wymienionej ustawy stanowi, że podatnikiem podatku od gier są uczestnicy turnieju gry pokera, zaś przedmiotem opodatkowania jest udział w tego typu zawodach. Natomiast podstawą opodatkowania jest kwota wygranej, którą pomniejsza się o sumę wpisowego za udział w turnieju zgodnie z art. 73 pkt 8 ustawy o grach hazardowych. Tak więc to podmiot urządzający turniej jest płatnikiem podatku od gier, a jego uczestnik podatnikiem. Kasyno przed wypłatą wygranej osobie biorącej udział w zawodach, musi ją pomniejszyć o kwotę należnego podatku od gier. W tym celu należy wypełnić formularz POG-P do 20. dnia następnego miesiąca od momentu, którego dotyczy rozliczenie.

>>>Pobierz aktywny formularz POG-P od Podatnik.info<<<

Formularz dostarcza się do właściwego Naczelnika urzędu celnego. Stawka podatku od gier wynosi dla pokera rozgrywanego w formie turnieju 25 proc., zgodnie z art. 74 pkt 4 ustawy o grach hazardowych.

Specyficzny hazard

Ministerstwo Finansów uważa również, że obszar gier hazardowych ze względu na swoje szczególne właściwości nie podlega unijnemu ujednoliceniu. Każde państwo Wspólnoty, zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ma prawo wewnętrznie kontrolować rynek gier hazardowych dla ochrony konsumentów przed uzależnieniem, oszustwami czy praniem pieniędzy. Dlatego właśnie resort zdecydował się zaostrzyć przepisy zawarte w ustawie o grach i zakładach wzajemnych. Celem jest realizowanie prospołecznych celów - ochrony przed uzależnieniami, ochrony nieletnich oraz walki z szarą strefą. W związku z tym Ministerstwa Finansów nie niepokoją niskie wpływy do budżetu państwa z tytułu organizacji turniejów gry pokera, które w 2010 roku wyniosły 134 tys. zł. Stanowi to zaledwie 1 promil łącznej kwoty podatku od gier uzyskanego z kasyn gry w roku 2010. Resort nie wie, jak duże były wpływy w okresie obwiązywania mniej restrykcyjnych przepisów (tj. uchylonej ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych), ponieważ nie prowadzono takich statystyk.

Pełne stanowisko Ministerstwa Finansów TUTAJ.

 

Podatnik.info

Loading Comments
Zainteresuje cię także