Gospodarka spowalnia łagodnie
http://sxc.hu/

Gospodarka spowalnia łagodnie

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Zmiana była niewielka i bez znaczenia dla przebiegu dominującej w ciągu ostatniego roku tendencji do łagodnego spadku wskaźnika, co zapowiada spowolnienie gospodarcze bez zagrożenia recesją.

We wrześniu br. trzy składowe wskaźnika oddziaływały w kierunku jego wzrostu, trzy uległy pogorszeniu a dwie pozostały na niezmienionym w stosunku do poprzedniego miesiąca poziomie. W przypadku składowych, które wzrosły lub spadły, wartości zmian były tak niewielkie, że w zasadzie można mówić o kontynuacji tendencji z poprzednich miesięcy.

33-853

Ostatnie badania wskazują na niewielką poprawę tempa napływu nowych zamówień. Dotyczy to zarówno zamówień pochodzących od krajowych odbiorców, jak i tych kierowanych zagranicę. Ta niewielka poprawa nie zmienia jednak dominującej od ponad roku tendencji do kurczenia się portfela zmówień w firmach. Ich spadek najbardziej odczuwają firmy z branży samochodowej oraz producenci pozostałych pojazdów, producenci tekstyliów i odzieży oraz przemysł farmaceutyczny. Niepokoi również spadek zamówień u producentów maszyn i urządzeń. Świadczy on bowiem o wygaszaniu inwestycji w poszerzanie i modernizowanie mocy wytwórczych.

W przedsiębiorstwach wzrosły zapasy wyrobów gotowych. Przedsiębiorcy redukowali ich poziom od kwietnia br., dostosowując ich poziom do spodziewanej niższej aktywności produkcyjnej oraz ograniczając tym samym koszty działalności. Obecny wzrost zapasów w magazynach firm świadczy o tym, że proces dostosowywania ich poziomu do skali obecnej i przewidywanej w najbliższym czasie produkcji nie został zakończony. Przedsiębiorcy w dalszym ciągu uważają, że mają nadmiar zmagazynowanych zapasów.

Nieznacznie wzrosła wydajność pracy. Choć podkreślić należy, że od początku 2011 roku nie wykazywała ona tendencji do poprawy, oscylując jedynie wokół zbliżonych do siebie wartości. Podejmowane w ostatnich miesiącach działania mające na celu redukcję kosztów funkcjonowania firm, przejawiające się głównie w ograniczaniu tempa wzrostu wynagrodzeń, redukcji zatrudnienia oraz wyzbywaniu się nadmiernych zapasów, doprowadzą do wzrostu wydajności pracy, co pomoże przedsiębiorstwom przetrwać czas dekoniunktury.

W rezultacie podejmowanych przez firmy procesów dostosowawczych stabilizuje się ich sytuacja finansowa. Oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw, dokonywane przez menedżerów nie zmieniły się w stosunku do ocen z poprzedniego miesiąca. Pogorszyły się natomiast oceny ogólnego klimatu koniunktury i oceny perspektyw rozwojowych całej gospodarki. Utrzymująca się już od dłuższego czasu atmosfera zagrożenia kolejną poważną recesją na świcie wpływa na nastroje przedstawicieli firm. Ich oceny na temat perspektyw rozwojowych polskiej gospodarki pogarszają się od początku 2011 roku.

Podaż pieniądza M3 w ujęciu realnym pozostała na niezmienionym wobec poprzedniego miesiąca poziomie. Drugi miesiąc z rzędu ubywa gotówki w obiegu. Spadła wartość depozytów gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw. W dalszym ciągu słabnie akcja kredytowa dla gospodarstw domowych.
Na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od dwóch miesięcy rośnie jej podstawowy wskaźnik WIG. Są to na razie wzrosty niewielkie w porównaniu z blisko 20% spadkiem, który dominował od czerwca ub. roku do maja br.

 

Maria Drozdowicz
www.biec.org

Loading Comments
Gorące tematy
Najlepsza faktura to:
Wyniki sondażu: sondaż 145 głosów
35%

tradycyjna

51 głosów
49%

elektroniczna bez podpisu

71 głosów
16%

elektroniczna z podpisem

23 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Przewodnik Ekonomiczny#5 Skąd się bierze inflacja?