Gorące tematy
Najlepsza faktura to:
Wyniki sondażu: sondaż 145 głosów
35%

tradycyjna

51 głosów
49%

elektroniczna bez podpisu

71 głosów
16%

elektroniczna z podpisem

23 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Gminy potrzebują Specjalnych Stref Ekonomicznych
http://sxc.hu/

Gminy potrzebują Specjalnych Stref Ekonomicznych

28 września 2011 r. wicepremier wziął udział w prezentacji raportu „Specjalne Strefy Ekonomiczne po 2020 roku. Analiza dotychczasowej działalności oraz perspektywy funkcjonowania”, przygotowanego przez Ernst & Young.

Wicepremier Pawlak przypomniał, że dzięki SSE powstało do tej pory blisko 250 tys. nowych miejsc prac przy inwestycjach o wartości 75 mld zł. - Od 15 lat specjalne strefy ekonomiczne stymulują rozwój przemysłu i usług w wielu sektorach naszej gospodarki – podkreślił wicepremier.

Popularność SSE zyskały głownie dzięki ulgom podatkowym, z jakich mogą korzystać przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą na ich terenie. Jest ona udzielana w formie zwolnienia dochodu od podatku dochodowego. Do końca 2010 r. wielkość zwolnienia w strefach wyniosła 8,2 mld zł, co stanowi ok. 11,2 proc. wartości poniesionych inwestycji. Pomoc strefowa w praktyce udzielana jest firmom dobrze zarządzanym, tworzącym nowe miejsca pracy oraz wprowadzającym innowacyjne technologie. Na wniosek Ministra Gospodarki w grudniu 2008 r. Rada Ministrów wydłużyła okres funkcjonowania stref do końca 2020 r.

Z kolei w styczniu 2009 r. rząd przyjął Koncepcję rozwoju specjalnych stref ekonomicznych, w której określono kryteria włączania do stref gruntów publicznych oraz oceny lokowanych na nich projektów inwestycyjnych. Jednym ze wspomnianych kryteriów jest wspieranie rozwoju klastrów, parków przemysłowych i technologicznych.

Głównymi inwestorami zagranicznymi lokującymi swoje projekty na obszarze SSE w minionych 4 latach byli Cadbury, Lafarge, Green Source, Pilkington, Pittsburg Glass Works, Euroglass, Husqvarna, MTU, IBM w sektorze BPO. Polski biznes reprezentują natomiast Toruńskie Zakłady Opatrunkowe, Zakłady Azotowe Puławy i Polimex Mostostal.

RAPORT Specjalne Strefy Ekonomiczne po 2020 r. Analiza dotychczasowej działalności oraz perspektywy funkcjonowania - TUTAJ.

SSE - dane liczbowe - TUTAJ.

 

Źródło: Ministerstwo Gospodarki

Loading Comments
Zainteresuje cię także