Gorące tematy
Czy elastyczny czas pracy pomoże w skutecznej walce z bezrobociem?
Wyniki sondażu: sondaż 81 głosów
20%

Tak

16 głosów
74%

Nie

60 głosów
6%

Pozostanie bez wpływu na wskaźnik bezrobocia

5 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także
Głosowanie nad projektem ustawy Prawo geologiczne i...
Redakcja
http://sxc.hu/

Głosowanie nad projektem ustawy Prawo geologiczne i górnicze

Podziel się tym artykułem:   

Wczoraj w sejmie rozpatrywano rządowy projekt ustawy Prawo geologiczne i górnicze. W wyniku głosowania, nie wprowadzono poprawki do projektu ustawy, która miała znieść zapis dotyczący opodatkowania podziemnych wyrobisk.

Omawiana wczoraj w sejmie ustawa Prawo geologiczne i górnicze, oprócz wprowadzenia podatku od podziemnych wyrobisk górniczych, dotyczy też nowego podziału środków pochodzących z opłaty eksploatacyjnej. Zakłada zwiększenie z 60 proc. do 90 proc. udziału górniczych gmin w płaconej przez kopalnie opłacie eksploatacyjnej.

Zmiany oznaczają, że 90 proc. środków pochodzących z opłaty eksploatacyjnej będzie trafiać do gmin, a 10 proc. zasili konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wcześniej gminy otrzymywały z tej opłaty 60 proc. a Fundusz 40 proc.

Podatek od wyrobisk budzi kontrowersje, zwłaszcza w środowisku górniczym. Przeciwnicy ustawy twierdzą, że uderza ona w przemysł górniczy. Zamiast wspierać produkcję, obciąża ją kolejnymi opłatami. Ponadto obawiają się, że takie rozwiązanie doprowadzi ostatecznie do likwidacji górnictwa węgla kamiennego. Celem poprawki było bowiem uregulowanie stanu prawnego, nadanie mu porządku i wykluczenie możliwości dowolnej interpretacji.

Jednak jak twierdzi prezes Górniczej Izby Przemysłowo – Handlowej – Janusz Olszowski, „w dalszym ciągu będziemy mieć w tej kwestii bałagan”. Niejasność przepisów doprowadzi do częstego wszczynania spraw sądowych, których koszty uderzą w spółki węglowe a także samorządy.

Poprawki do ustawy wniosły PiS oraz PJN. Za jej odrzuceniem i jednocześnie przyjęciem oryginalnego tekstu zagłosowało 260 parlamentarzystów, w tym koalicja PO - PSL. Sprzeciw wyraziło 179 posłów. Z szacunkowych obliczeń Górniczej Izby Przemysłowo – Handlowej wynika, że w przypadku wprowadzenia podatku od podziemnych wyrobisk, firmy górnicze zapłaciłyby samorządom w sumie około półtora miliarda złotych.   

Podziel się tym artykułem: