Gorące tematy
Czy w przypadku złej obsługi ze strony urzędnika skarbówki złożysz na niego skargę?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
38%

Tak, skorzystam ze swojego prawa.

22 głosów
59%

Nie, bo i tak nie przyniesie to żadnego skutku.

34 głosów
3%

Nie wiem jak to zrobić.

2 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Getin Noble Bank złamał prawo
http://sxc.hu/

Getin Noble Bank złamał prawo

Niespełna 6 milionów złotych kary zapłacić ma Getin Noble Bank, który złamał prawo nieprecyzyjnie określając warunki umowy kredytowej – uznała Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

To trzecia kara UOKiK nałożona na Getin Noble Bank od momentu jego powstania - rzecznik prasowy Banku poinformował już o odwołaniu się od postanowień decyzji do sądu.

Naruszone zbiorowe interesy konsumentów

Postępowanie przeciwko Getin Noble Bank rozpoczęte w czerwcu 2011r. po skargach konsumentów, zakończyła decyzja łódzkiej delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) z 8 listopada ubiegłego roku. Było ono związane bezpośrednio z postanowieniami zawieranymi w umowach z klientami Banku oraz samych jego praktyk w przypadku udzielania kredytów samochodowych.

W toku postępowania ustalono, że Getin Noble Bank w zawieranych umowach kredytowych stosował nieprecyzyjne zapisy zobowiązujące pożyczkobiorcę do przekazywania informacji każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności mogących mieć wpływ na zdolność kredytową klienta. Zgodnie z § 5 „Obowiązki Klienta” „Ogólnych warunków umowy w zakresie kredytowania pojazdów w Getin Noble Banku S.A.” – Klient zobowiązuje się do: informowania Banku, każdorazowo bezzwłocznie po ich wystąpieniu, o istotnych okolicznościach mogących mieć wpływ na jego zdolność kredytową i terminową spłatę kredytu. Urząd uznał na tej podstawie, że stosowanie powyższego zapisu jest praktyką krzywdzącą konsumenta, ponieważ nie określono nim jasnych terminów ani okoliczności w jakich pożyczkobiorca zobowiązany jest do przekazania stosownej informacji. Bank mógł przez to dowolnie interpretować powyższy zapis, a tym samym decydować czy wskazane przez konsumenta okoliczności wpływają na jego sytuację majątkową, co mogło prowadzić do wypowiedzenia umowy i obowiązku natychmiastowej spłaty kredytu, czy też pozostają bez związku.

W trakcie trwającego postępowania Urząd ustalił poza tym, że bank bezprawnie pomijał w umowie kredytowej informację o łącznej kwocie wszystkich kosztów, opłat i prowizji, których uregulowanie leżało w gestii pożyczkobiorcy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, informacje takie winny być bowiem integralnym elementem zapisów zawieranej umowy kredytowej, a nie stanowić wyłącznie załącznik do niej.

Mimo, że bank zaprzestał stosowania dyskusyjnych zapisów i praktyk jeszcze w trakcie prowadzonego postępowania, to obie nieprawidłowości spowodowały nałożenie na podmiot kary w wysokości 5,9 mln zł, związanej z naruszeniem zbiorowych interesów konsumentów. Zgodnie z informacjami udzielonymi przez rzecznika prasowego Banku – Wojciecha Sury, przedsiębiorca odwołał się od decyzji w całości do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Getin na cenzurowanym

To już trzecia kara nałożona na Getin Noble Bank od momentu powstania podmiotu, czyli połączenia Getin Banku z Noble Bank. W sierpniu 2010r. UOKiK zakwestionował inną praktykę Banku. Zarzuty Urzędu dotyczyły kampanii produktów pakietowych banku prowadzonej od stycznia do lutego 2009r., zachęcającej do założenia lokaty i internetowego rachunku. Zgodnie z informacjami zawartymi w reklamie, oprocentowanie lokaty wynosiło 8 procent w skali roku, a e-konto było bezpłatnym prezentem udzielanym w ramach jej otwarcia. W trakcie postępowania Urząd ustalił jednak, że w rzeczywistości konto nie było dodatkowym prezentem do lokaty, ponieważ w przypadku nieutrzymywania na nim minimum tysiąca złotych, bank potrącał jednoprocentową prowizję od kwoty lokaty. Kara nałożona przez Prezes UOKiK za wprowadzanie konsumentów w błąd opiewała na 755.631zł. Wart zaznaczenia jest fakt, że bezzwłocznie uregulował nałożoną nań sankcję finansową.

Kolejna sprawa przeciwko Getin Noble Bank, znajdująca rozwiązanie w listopadzie 2010r., związana była z naruszeniem zbiorowych interesów konsumentów spowodowanym niezgodnym z prawem pobieraniem opłat od użytkowników kart kredytowych banku. Przeprowadzone w sprawie postępowanie UOKiK wykazało, że Getin Noble Bank w Tabeli opłat i prowizji kart kredytowych i ratalnych dopuszczał zastosowanie opłaty związanej z obsługą nieterminowych spłat np. wysłanie sms, kontakt telefoniczny czy monit. Jak ustalił Urząd, bank już w pierwszym dniu powstania zadłużenia automatycznie naliczał tę opłatę wszystkim klientom bez wyjątku. Koszty te naliczane były nawet jeśli nie podejmowano żadnych działań w stosunku do konsumenta. Zdaniem Urzędu jednym z efektów działania banku było niesłuszne obciążanie kosztami upomnień klientów, którzy spłacili zaległości, zanim bank zdążył podjąć czynności przypominające o zadłużeniu. Niedozwolona praktyka była stosowana przez Getin Bank od 2006 r., a po fuzji z Noble Bank także przez Getin Noble Bank. Wynikiem tego postępowania była blisko dwumilionowa kara nałożona na Bank przez Prezes UOKiK.

 

Portal Skarbiec.Biz

logo-portal-150

Loading Comments
Zainteresuje cię także