Getin Noble Bank złamał prawo
http://sxc.hu/

Getin Noble Bank złamał prawo

Niespełna 6 milionów złotych kary zapłacić ma Getin Noble Bank, który złamał prawo nieprecyzyjnie określając warunki umowy kredytowej – uznała Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

To trzecia kara UOKiK nałożona na Getin Noble Bank od momentu jego powstania - rzecznik prasowy Banku poinformował już o odwołaniu się od postanowień decyzji do sądu.

Naruszone zbiorowe interesy konsumentów

Postępowanie przeciwko Getin Noble Bank rozpoczęte w czerwcu 2011r. po skargach konsumentów, zakończyła decyzja łódzkiej delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) z 8 listopada ubiegłego roku. Było ono związane bezpośrednio z postanowieniami zawieranymi w umowach z klientami Banku oraz samych jego praktyk w przypadku udzielania kredytów samochodowych.

W toku postępowania ustalono, że Getin Noble Bank w zawieranych umowach kredytowych stosował nieprecyzyjne zapisy zobowiązujące pożyczkobiorcę do przekazywania informacji każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności mogących mieć wpływ na zdolność kredytową klienta. Zgodnie z § 5 „Obowiązki Klienta” „Ogólnych warunków umowy w zakresie kredytowania pojazdów w Getin Noble Banku S.A.” – Klient zobowiązuje się do: informowania Banku, każdorazowo bezzwłocznie po ich wystąpieniu, o istotnych okolicznościach mogących mieć wpływ na jego zdolność kredytową i terminową spłatę kredytu. Urząd uznał na tej podstawie, że stosowanie powyższego zapisu jest praktyką krzywdzącą konsumenta, ponieważ nie określono nim jasnych terminów ani okoliczności w jakich pożyczkobiorca zobowiązany jest do przekazania stosownej informacji. Bank mógł przez to dowolnie interpretować powyższy zapis, a tym samym decydować czy wskazane przez konsumenta okoliczności wpływają na jego sytuację majątkową, co mogło prowadzić do wypowiedzenia umowy i obowiązku natychmiastowej spłaty kredytu, czy też pozostają bez związku.

W trakcie trwającego postępowania Urząd ustalił poza tym, że bank bezprawnie pomijał w umowie kredytowej informację o łącznej kwocie wszystkich kosztów, opłat i prowizji, których uregulowanie leżało w gestii pożyczkobiorcy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, informacje takie winny być bowiem integralnym elementem zapisów zawieranej umowy kredytowej, a nie stanowić wyłącznie załącznik do niej.

Mimo, że bank zaprzestał stosowania dyskusyjnych zapisów i praktyk jeszcze w trakcie prowadzonego postępowania, to obie nieprawidłowości spowodowały nałożenie na podmiot kary w wysokości 5,9 mln zł, związanej z naruszeniem zbiorowych interesów konsumentów. Zgodnie z informacjami udzielonymi przez rzecznika prasowego Banku – Wojciecha Sury, przedsiębiorca odwołał się od decyzji w całości do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Getin na cenzurowanym

To już trzecia kara nałożona na Getin Noble Bank od momentu powstania podmiotu, czyli połączenia Getin Banku z Noble Bank. W sierpniu 2010r. UOKiK zakwestionował inną praktykę Banku. Zarzuty Urzędu dotyczyły kampanii produktów pakietowych banku prowadzonej od stycznia do lutego 2009r., zachęcającej do założenia lokaty i internetowego rachunku. Zgodnie z informacjami zawartymi w reklamie, oprocentowanie lokaty wynosiło 8 procent w skali roku, a e-konto było bezpłatnym prezentem udzielanym w ramach jej otwarcia. W trakcie postępowania Urząd ustalił jednak, że w rzeczywistości konto nie było dodatkowym prezentem do lokaty, ponieważ w przypadku nieutrzymywania na nim minimum tysiąca złotych, bank potrącał jednoprocentową prowizję od kwoty lokaty. Kara nałożona przez Prezes UOKiK za wprowadzanie konsumentów w błąd opiewała na 755.631zł. Wart zaznaczenia jest fakt, że bezzwłocznie uregulował nałożoną nań sankcję finansową.

Kolejna sprawa przeciwko Getin Noble Bank, znajdująca rozwiązanie w listopadzie 2010r., związana była z naruszeniem zbiorowych interesów konsumentów spowodowanym niezgodnym z prawem pobieraniem opłat od użytkowników kart kredytowych banku. Przeprowadzone w sprawie postępowanie UOKiK wykazało, że Getin Noble Bank w Tabeli opłat i prowizji kart kredytowych i ratalnych dopuszczał zastosowanie opłaty związanej z obsługą nieterminowych spłat np. wysłanie sms, kontakt telefoniczny czy monit. Jak ustalił Urząd, bank już w pierwszym dniu powstania zadłużenia automatycznie naliczał tę opłatę wszystkim klientom bez wyjątku. Koszty te naliczane były nawet jeśli nie podejmowano żadnych działań w stosunku do konsumenta. Zdaniem Urzędu jednym z efektów działania banku było niesłuszne obciążanie kosztami upomnień klientów, którzy spłacili zaległości, zanim bank zdążył podjąć czynności przypominające o zadłużeniu. Niedozwolona praktyka była stosowana przez Getin Bank od 2006 r., a po fuzji z Noble Bank także przez Getin Noble Bank. Wynikiem tego postępowania była blisko dwumilionowa kara nałożona na Bank przez Prezes UOKiK.

 

Portal Skarbiec.Biz

logo-portal-150

Loading Comments
Gorące tematy
Czy elastyczny czas pracy pomoże w skutecznej walce z bezrobociem?
Wyniki sondażu: sondaż 81 głosów
20%

Tak

16 głosów
74%

Nie

60 głosów
6%

Pozostanie bez wpływu na wskaźnik bezrobocia

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Będą zmiany w przepisach dotyczących niedozwolonych klauzul umownych