Fiskus coraz bardziej bezwzględny w egzekwowaniu...
http://sxc.hu/

Fiskus coraz bardziej bezwzględny w egzekwowaniu należności

Jak wynika z raportu opublikowanego przez Ministerstwo Finansów, dzięki działalności organów kontroli skarbowej w 2011 r. wzrosła wysokość wpłat do budżetu państwa z tytułu zaległości podatkowych.

Wzrasta wysokość wpłat uzyskanych w efekcie przeprowadzonych kontroli

Resort wyjaśnia, że od kilku lat łączna kwota wpływów do budżetu przewyższa sumę ponoszonych przez kontrolę skarbową kosztów związanych z jej funkcjonowaniem. Zdaniem Ministerstwa Finansów oznacza to, że obecnie organy kontrolne w pełni „zarabiają na swoje utrzymanie”.

W efekcie działań fiskusa w 2010r. wpłaty wzrosły o 90 proc. w stosunku do 2009r., a w 2011r. wzrosły o 23 proc. w stosunku do roku poprzedniego. W konsekwencji 2011 r. był kolejnym rokiem wzrostu wpływów. Ponadto wysokość wpłat przewyższyła koszty działalności urzędów o 81 proc. Szczegóły możemy zobaczyć na poniższym wykresie:

1-913

Źródło: Raport Ministerstwa Finansów podsumowujący działania kontroli skarbowej w 2011 r.

Z roku na rok spada liczba przeprowadzanych kontroli

Jak wynika z danych opublikowanych przez resort finansów, w 2011r. fiskus przeprowadził łącznie 9 906 kontroli. W ich ramach przeprowadzono:

- 14 492 czynności sprawdzających dokumenty u kontrahentów kontrolowanych podatników oraz 3 069 przesłuchań,

- 4 382 razy wystąpiono do instytucji finansowych o udzielenie informacji stanowiących tajemnicę bankową.

2-940

Źródło: Raport Ministerstwa Finansów podsumowujący działania kontroli skarbowej w 2011 r.

Ponadto organy kontroli skarbowej w uzasadnionych przypadkach wnioskowały do urzędów skarbowych o dokonanie zabezpieczeń majątku nieuczciwych podatników na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych na łączną kwotę 630 mln zł. W rezultacie wydano decyzje o zabezpieczeniu na łączną kwotę 417 mln zł.

Wyniki przeprowadzonych kontroli

W następstwie kontroli skarbowych przeprowadzonych w 2011 r. ustalenia nieprawidłowości podatkowych wyniosły 2 525 mln zł. Natomiast ustalenia, dla których wydano decyzje stanowiły kwotę ponad 2 256 mln zł. Ponadto podatnicy w rezultacie przeprowadzonych postępowań kontrolnych złożyli korekty deklaracji w łącznej kwocie ponad 269 mln zł.

3-926

Źródło: Raport Ministerstwa Finansów podsumowujący działania kontroli skarbowej w 2011 r.

Oprócz tego organy kontroli skarbowej wydały decyzje zmniejszające deklarowaną przez podatników stratę o kwotę ponad 245 mln zł. Średnia kwota ustaleń przypadających na jedną kontrolę wynosiła:

4-930

Źródło: Raport Ministerstwa Finansów podsumowujący działania kontroli skarbowej w 2011 r.

O wzrastającej efektywności fiskusa świadczy liczba tzw. kontroli wynikowych (zakończonych decyzją lub korektą deklaracji dokonaną przez podatnika w toku postępowania kontrolnego), która wzrosła w 2011r. w porównaniu do 2010 r. o 5,8 proc.

5-938

Źródło: Raport Ministerstwa Finansów podsumowujący działania kontroli skarbowej w 2011 r.

Urzędnicy najczęściej kontrolują nieprawidłowości wynikające z podatku VAT. Potwierdza to struktura ustaleń (w tys. zł) w podziale na najważniejsze tytuły podatkowe w 2011r. w odniesieniu do lat ubiegłych. Możemy je zaobserwować na poniższym wykresie:

6-864

Źródło: Raport Ministerstwa Finansów podsumowujący działania kontroli skarbowej w 2011 r.

Wśród ustaleń podatkowych, podatek VAT stanowił aż 57,6 proc. całości ustaleń. W dalszej kolejności podatek akcyzowy 16,8 proc., następnie podatek dochodowy od osób fizycznych 13 proc. oraz podatek dochodowy od osób prawnych 11 proc.

Wyniki postępowań karno-skarbowych

Inspektorzy kontroli skarbowej w 2011r. wszczęli ogółem 5 059 dochodzeń karno-skarbowych. Na wniosek podatników w 2011r. sądy zezwoliły na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w 2 104 przypadkach i orzekły - tytułem kary grzywny - łączną kwotę 152 972 tys. zł. Urzędnicy wystawili ogółem 59 104 mandaty karne. Kwota nałożonych tymi mandatami grzywien wyniosła 13 179 tys. zł.

7-939

Źródło: Raport Ministerstwa Finansów podsumowujący działania kontroli skarbowej w 2011 r.

Pełna treść raportu Ministerstwa Finansów podsumowującego działalność kontroli skarbowej w 2011 r. jest dostępna TUTAJ.

 

Podatnik.info

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób najczęściej wykonujecie Państwo przelewy?
sondaż 105 głosów
49%

przez telefon

51 głosów
47%

z komputera

49 głosów
1%

w oddziale w banku

1 głosów
4%

na poczcie lub w punktach opłat

4 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także