Firmy odzyskają VAT dzięki uldze za złe długi
http://sxc.hu/

Firmy odzyskają VAT dzięki uldze za złe długi

Ulgę za złe długi można osiągnąć po spełnieniu kilku określonych warunków. Podatnik, który nie otrzymał od kontrahenta zapłaty wynikającej z tytuły zrealizowanej sprzedaży, w ramach ulgi za złe długi może odzyskać rozliczony podatek VAT.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

W sytuacji, kiedy podatnik sprzedał swojemu kontrahentowi pewne towary, a ten nie dokonał zapłaty za nabyte produkty, po spełnieniu określonych warunków, może skorzystać z ulgi za złe długi. Następuje to poprzez korektę podatku należnego bezpośrednio w deklaracji. Ulga na złe długi jest instrumentem, który pozwala skorygować VAT należny z tytułu sprzedaży.

 

Zgodnie z treścią art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług, podatnik może skorygować podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium  kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Stosowanie ulgi jest jednak ograniczone. Może zaistnieć wyłącznie w odniesieniu do sprzedaży między podatnikami VAT.

 

Wynika stąd, że nie jest możliwe dokonanie takiej korekty w momencie dokonywania sprzedaży na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej własnej działalności gospodarczej. Ponadto, w trakcie sprzedaży przyszły dłużnik nie może być objęty postępowaniem upadłościowym czy też likwidacyjnym. Dodatkowo, podczas dokonywania korekty podatku, obie strony zainteresowane (sprzedawca i nabywca) muszą wykazać, że posiadają status tzw. podatnika VAT czynnego.

 

W świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług podatnikami VAT czynnymi są wszyscy podatnicy VAT, z wyjątkiem: podatników korzystających ze zwolnienia podmiotowego od VAT przewidzianego dla drobnych przedsiębiorców (art.113 ustawy o podatku od towarów i usług), podatników VAT wykonujących wyłącznie czynności zwolnione przedmiotowo od VAT ( art.43 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług). Eksperci podatkowi zwracają uwagę, na konieczność uprawdopodobnienia nieosiągalności wierzytelności.

 

Rozumie się przez to stan, w którym od momentu upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze upłynęło co najmniej 180 dni. Ważne jest również, aby od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie minęło więcej niż 2 lata (licząc od końca jej wystawienia). Kolejnym obowiązkiem wierzyciela, jaki musi spełnić w celu skorzystania z ulgi za złe długi, jest zawiadomienie dłużnika o zamiarze skorygowania VAT w związku z brakiem płatności. Potwierdzeniem takiej czynności będzie dowód doręczenia dłużnikowi zawiadomienia. Następnie wierzyciel musi odczekać 14 dni od daty otrzymania takiego zawiadomienia przez kontrahenta.

 

Jeśli w ciągu tych dwóch tygodni, należność nie zostanie uregulowana, wierzyciel ma prawo dokonać korekty VAT na bieżąco. Ma wtedy obowiązek zawiadomić o tej czynności swój urząd skarbowy oraz dłużnika. Eksperci radzą, aby skrupulatnie stosować się do określonych wymogów, w celu uniknięcia problemów związanych z zakwestionowaniem słuszności prawa do zastosowania ulgi za złe długi.

Loading Comments
Gorące tematy
Jak długo czekasz na zwrot podatku?
Wyniki sondażu: sondaż 68 głosów
56%

dłużej niż miesiąc

38 głosów
35%

kilka tygodni

24 głosów
9%

tydzień

6 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Ulga za złe długi - ZMIANY od 1 stycznia 2019