Gorące tematy
Czy przywrócenie odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
14%

Jest sprawiedliwe, bo twórcy uzyskują niskie zarobki?

8 głosów
62%

Jest niesprawiedliwe w stosunku do pozostałych podatników?

36 głosów
24%

Powinno zostać rozszerzone o kolejne grupy zawodowe?

14 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Firmy mniej chętnie sięgają po kredyt
http://sxc.hu/
PKPP Lewiatan

Firmy mniej chętnie sięgają po kredyt

Komentuje dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan.

Maleją zyski przedsiębiorstw

W pierwszym kwartale br. przedsiębiorstwa 50+ wypracowały 17,6 mld zł zysku, czyli o 6 mld zł mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W drugim kwartale też możemy się spodziewać zdecydowanie niższego wyniku finansowego netto. Trudno się więc dziwić, że depozyty przedsiębiorstw były w maju tylko o 3,8 mld zł wyższe niż w tym samym miesiącu 2012 roku. Przed rokiem, w porównaniu z majem 2011 roku, były one wyższe aż o 8,2 mld zł. Jednocześnie wartość kredytów zaciągniętych przez firmy była w maju br. o 0,5 mld zł niższa niż w analogicznym okresie 2012 roku. Wyraźnie firmy nie widzą światła w tunelu. Dlatego cały czas finansują działalność operacyjną przede wszystkim ze środków własnych i w niewielkim stopniu sięgają po zasilanie zewnętrzne. A jeśli już inwestują to także bazują na własnym cash flow (stąd także relatywnie niewielki przyrost depozytów). Badania NBP dotyczące koniunktury przedsiębiorstw w drugim kwartale 2013 r. też to potwierdzają - prognozy popytu firm na kredyt utrzymują się ciągle w tendencji spadkowej. 54,2 proc. firm wskazuje, że nowe inwestycje finansuje w głównej mierze ze środków własnych (w 2. kwartale 2012 r. było to „tylko" 47 proc. przedsiębiorstw).

Wskaźniki gospodarcze nie zachęcają do zadłużania się

Już kolejny miesiąc z rzędu spadają produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, zatrudnienie, a inflacja jest na niewiarygodnie niskim poziomie. Ten obraz słabości polskiej gospodarki „wspierany" jest informacjami z rynku bankowego - stagnacją na rynku depozytów i kredytów firm. Nie widać zatem żadnych przesłanek, by sytuacja gospodarcza miała się poprawić w drugiej połowie roku.

Tym bardziej, że również gospodarstwa domowe nie są skore do większej konsumpcji. Na koniec maja br. ich kredyty wzrosły w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o niespełna 5 mld zł, podczas gdy w maju 2012 w stosunku do maja 2011 roku ten wzrost wyniósł aż 48 mld zł.

Maleje wartość depozytów bankowych

Także wzrost depozytów gospodarstw domowych jest niższy niż w 2012 roku. W maju 2013 roku, w stosunku do maja 2012 roku, depozyty wzrosły o niespełna 38 mld zł (7,7 proc.) Tymczasem w maju 2012 roku w stosunku do porównywalnego okresu w 2011 roku, były wyższe o 56 mld zł. Niższa dynamika wzrostu depozytów to efekt obniżania stóp procentowych i przenoszenia oszczędności do funduszy inwestycyjnych.

Loading Comments
Zainteresuje cię także