Firmy coraz więcej spraw podatkowych załatwiają przez...
http://sxc.hu/
PwC

Firmy coraz więcej spraw podatkowych załatwiają przez internet

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Od czerwca ub. roku do maja 2012 aż 31 gospodarek podjęło działania mające na celu ułatwienie małym i średnim firmom płacenie podatków i obniżenie kosztów z tym związanych.

W opracowaniu „Paying Taxes 2013” przeanalizowano systemy podatkowe 185 krajów i stwierdzono, że najczęstszą reformą podatkową jest wprowadzenie lub udoskonalenie systemów internetowych służących do wypełniania obowiązków podatkowych – miało to miejsce w 16 krajach.

Firmy coraz mniej czasu poświęcają na realizację obowiązków podatkowych

„Elektroniczne składanie zeznań i dokonywanie płatności zmniejsza formalności i zawiłości systemów podatkowych i może pomóc zwiększyć zakres realizowanych obowiązków podatkowych oraz zredukować koszty związane z administracją podatkową” – powiedziała Katarzyna Czarnecka-Żochowska, partner w dziale prawno-podatkowym PwC w Polsce. –„Raport potwierdza, że w ciągu ostatnich kilku lat nastąpił stopniowy spadek liczby płatności i liczby godzin poświęconych przez średnie spółki na realizację ich obowiązków podatkowych. Taka redukcja w obciążeniach ze strony administracji podatkowej - zauważalna we wszystkich regionach świata - jest dla podatników niewątpliwie zmianą na lepsze”.

>>>Przedsiębiorco masz problemy z fiskusem? Skorzystaj z usług doradcy podatkowego<<<

Autorzy raportu stwierdzają również, że średnia firma płaci całkowitą stawkę podatkową (Total Tax Rate) przeciętnie w wysokości 44,7 procent swojego zysku, dokonując przy tym rocznie 27 płatności i poświęcając 267 godzin na wypełnienie obowiązków podatkowych. W ciągu ostatnich ośmiu lat (od chwili rozpoczęcia badania Paying Taxes) czas konieczny na spełnienie zobowiązań podatkowych spadł o 54 godziny, tj. prawie o siedem dni roboczych; liczba płatności zmniejszyła się o ponad sześć, a całkowite obciążenia podatkowe (Total Tax Rate) zmniejszały się o niemal 1 procent rocznie.

Fiskus musi jeszcze bardziej skrócić czas poboru podatków

„Obecnie obserwujemy napięcie między potrzebą pozyskiwania przez rządy przychodów podatkowych i jednoczesnym stworzeniem systemu, który będzie wspierał prowadzenie działalności i wzrost gospodarczy" - powiedziała Katarzyna Czarnecka-Żochowska, partner w dziale prawno-podatkowym PwC w Polsce. - „Starając się stworzyć klimat podatkowy bardziej przyjazny dla biznesu, rządy muszą skoncentrować się nie tylko na wysokości stawek, ale również na minimalizacji czasu i wysiłku ze strony podatników niezbędnego do wypełnienia obowiązków wobec fiskusa."

Analiza ekonomiczna pokazuje, że w krajach, w których podjęto działania mające na celu zmniejszenie zawiłości w administracji podatkowej - zarówno pod względem liczby płatności, jak i czasu potrzebnego do załatwienia spraw podatkowych, istnieje tendencja do wyższego wzrostu gospodarczego.

Duża liczba państw przeprowadza reformy systemu podatkowego

Reformy podatkowe są kontynuowane na całym świecie. Według raportu Paying Taxes liczba krajów podejmujących takie działania spadła z 35 w ubiegłym roku do 31 w najnowszym badaniu. Reformy te nadal są skoncentrowane na redukcji obciążeń administracyjnych w systemie podatkowym. W 2011 czas wymagany do zrealizowania zobowiązań podatkowych zmniejszył się o 8 godzin, a liczba płatności spadła prawie o dwie, przy czym wskaźnik całkowitej stawki podatkowej (Total Tax Rate) zmniejszył się jedynie o 0,3 procent.

Raport „Paying Taxes 2013” mierzy wszystkie obowiązkowe podatki i składki, które średnie firmy muszą płacić w danym roku. Analizowane daniny obejmują podatki od zysku lub podatki dochodowe od osób prawnych, składki na ubezpieczenie społeczne oraz podatki od dochodów z pracy płacone przez pracodawcę, podatki od nieruchomości, podatki od przeniesienia własności nieruchomości, podatek od dywidendy, podatek od zysków kapitałowych, podatek od transakcji finansowych, podatek od wywozu śmieci, podatki od środków transportu, podatki drogowe oraz inne drobne podatki i opłaty.

 

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób rozliczysz się w 2019 r. z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 432 głosów
86%

przez internet przy użyciu programu do rozliczenia PIT-ów

371 głosów
9%

samodzielnie wypełnię papierowy formularz PIT

41 głosów
2%

skorzystam z usług księgowego lub doradcy podatkowego

9 głosów
3%

zrobię to w inny sposób

11 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
W sieci kwitnie handel danymi osobowymi