Firmom łatwiej jest dostać kredyt w banku - Prosta strona podatków
Gorące tematy
Z jakich środków powinno być finansowane leczenie Polaków?
Wyniki sondażu: sondaż 27 głosów
67%

W całości ze składki zdrowotnej

18 głosów
11%

W całości z prywatnych środków pacjenta

3 głosów
22%

Po połowie ze składki zdrowotnej i z prywatnych środków pacjenta

6 głosów
Kalendarz podatnika
Firmom łatwiej jest dostać kredyt w banku
KS
http://sxc.hu/

Firmom łatwiej jest dostać kredyt w banku

Podziel się tym artykułem:   

NBP przedstawił informacje dotyczące sytuacji na rynku kredytowym, z których wynika, że w 2. kwartale 2012 r. banki złagodziły politykę kredytową wobec przedsiębiorstw. Przewidywania dotyczące 3. kwartału także mówią o niewielkim złagodzeniu polityki kredytowej.

Banki zmniejszyły wysokość marży kredytowej

Netto 43 proc. banków poinformowało, że zmniejszyło marżę kredytową. „Nie byłoby to możliwe, gdyby nie dobra sytuacja kapitałowa samych banków, a także pozytywna ocena przez banki sytuacji w przedsiębiorstwach" - uważa dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka PKPP Lewiatan.

„Banki komercyjne, biorące udział w kwartalnej ankiecie NBP, wskazują, że poprawa warunków udzielania kredytów przedsiębiorstwom wynika z poprawy pozycji kapitałowej samych banków, ale także ze wzrostu konkurencji na rynku oraz - co z punktu widzenia wzrostu gospodarki może być dobrym prognostykiem - wzrostu popytu na kredyty ze strony firm. Szczególnie, że wzrost popytu widziały banki głównie po stronie zapotrzebowania na kredyty długoterminowe, i to w grupie firm małych i średnich. A przede wszystkim (netto 86 proc. banków), że ten wzrost popytu na kredyty wynikał ze wzrostu zapotrzebowania na finansowanie inwestycji. Jeżeli za wzrostem popytu szły udzielone kredyty, wskazywałoby to, że w 2. kwartale 2012 r. ciągle inwestycje prywatne rosły (w 1. kwartale inwestycje firm średnich i dużych wzrosły o 12,3 proc. r/r) i powinniśmy mieć ciągle dodatni wpływ nakładów brutto na środki trwałe na wzrost PKB, co dobrze rokuje tempu wzrostu gospodarczego. Pytanie czy tak rzeczywiście było. I czy tak będzie, bowiem w 3. kwartale 2012 r. ok. 20 proc. banków przewiduje wzrost popytu na kredyty tak krótko-, jak i długoterminowe (w mniejszym stopniu ma on dotyczyć dużych przedsiębiorstw)" - mówi Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.

Firmy obawiają się zaciągać kredyty w bankach

„Problem jednak w tym, że wyraźnie widzimy, iż przedsiębiorstwa wolą korzystać ze środków własnych w prowadzeniu i rozwoju działalności gospodarczej, bowiem od początku roku do końca czerwca 2012 r. wartość ich depozytów zmniejszyła się o ponad 22 mld zł (10,9 proc.), a jednocześnie wzrost należności firm wobec banków w tym okresie wyniósł 9,4 mld zł (3,6 proc.), a w czerwcu w stosunku do maja 2012 r. nastąpił spadek należności o prawie 2 mld zł. Zatem to, że banki komercyjne łagodzą politykę kredytową wobec przedsiębiorstw, a przedsiębiorstwa (szczególnie małe i średnie) zgłaszają większe zapotrzebowanie na kapitał, nie oznacza, że kredyty trafiają do wszystkich zainteresowanych. Może banki łagodzą politykę wobec firm, które mają dobrą kondycję finansową, potrzebują kapitału, ale często sięgają one po własne zasoby, a jednocześnie popyt na kredyt zgłaszają firmy, które nie zawsze spełniają kryteria banków. Dane dotyczące inwestycji firm, a także ich wyniki finansowe za 2. kwartał 2012 r. powinny rozstrzygnąć tę wątpliwość" - zauważa Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.

 

Źródło: PKPP Lewiatan

Podziel się tym artykułem: