Firmom łatwiej jest dostać kredyt w banku
http://sxc.hu/

Firmom łatwiej jest dostać kredyt w banku

NBP przedstawił informacje dotyczące sytuacji na rynku kredytowym, z których wynika, że w 2. kwartale 2012 r. banki złagodziły politykę kredytową wobec przedsiębiorstw. Przewidywania dotyczące 3. kwartału także mówią o niewielkim złagodzeniu polityki kredytowej.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Banki zmniejszyły wysokość marży kredytowej

Netto 43 proc. banków poinformowało, że zmniejszyło marżę kredytową. „Nie byłoby to możliwe, gdyby nie dobra sytuacja kapitałowa samych banków, a także pozytywna ocena przez banki sytuacji w przedsiębiorstwach" - uważa dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka PKPP Lewiatan.

„Banki komercyjne, biorące udział w kwartalnej ankiecie NBP, wskazują, że poprawa warunków udzielania kredytów przedsiębiorstwom wynika z poprawy pozycji kapitałowej samych banków, ale także ze wzrostu konkurencji na rynku oraz - co z punktu widzenia wzrostu gospodarki może być dobrym prognostykiem - wzrostu popytu na kredyty ze strony firm. Szczególnie, że wzrost popytu widziały banki głównie po stronie zapotrzebowania na kredyty długoterminowe, i to w grupie firm małych i średnich. A przede wszystkim (netto 86 proc. banków), że ten wzrost popytu na kredyty wynikał ze wzrostu zapotrzebowania na finansowanie inwestycji. Jeżeli za wzrostem popytu szły udzielone kredyty, wskazywałoby to, że w 2. kwartale 2012 r. ciągle inwestycje prywatne rosły (w 1. kwartale inwestycje firm średnich i dużych wzrosły o 12,3 proc. r/r) i powinniśmy mieć ciągle dodatni wpływ nakładów brutto na środki trwałe na wzrost PKB, co dobrze rokuje tempu wzrostu gospodarczego. Pytanie czy tak rzeczywiście było. I czy tak będzie, bowiem w 3. kwartale 2012 r. ok. 20 proc. banków przewiduje wzrost popytu na kredyty tak krótko-, jak i długoterminowe (w mniejszym stopniu ma on dotyczyć dużych przedsiębiorstw)" - mówi Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.

Firmy obawiają się zaciągać kredyty w bankach

„Problem jednak w tym, że wyraźnie widzimy, iż przedsiębiorstwa wolą korzystać ze środków własnych w prowadzeniu i rozwoju działalności gospodarczej, bowiem od początku roku do końca czerwca 2012 r. wartość ich depozytów zmniejszyła się o ponad 22 mld zł (10,9 proc.), a jednocześnie wzrost należności firm wobec banków w tym okresie wyniósł 9,4 mld zł (3,6 proc.), a w czerwcu w stosunku do maja 2012 r. nastąpił spadek należności o prawie 2 mld zł. Zatem to, że banki komercyjne łagodzą politykę kredytową wobec przedsiębiorstw, a przedsiębiorstwa (szczególnie małe i średnie) zgłaszają większe zapotrzebowanie na kapitał, nie oznacza, że kredyty trafiają do wszystkich zainteresowanych. Może banki łagodzą politykę wobec firm, które mają dobrą kondycję finansową, potrzebują kapitału, ale często sięgają one po własne zasoby, a jednocześnie popyt na kredyt zgłaszają firmy, które nie zawsze spełniają kryteria banków. Dane dotyczące inwestycji firm, a także ich wyniki finansowe za 2. kwartał 2012 r. powinny rozstrzygnąć tę wątpliwość" - zauważa Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.

 

Źródło: PKPP Lewiatan

Loading Comments
Gorące tematy
Kto powinien mieć obowiązek używania kas fiskalnych?
Wyniki sondażu: sondaż 211 głosów
59%

Wszyscy przedsiębiorcy bez wyjątku

125 głosów
27%

Przedsiębiorcy osiągający duże obroty

56 głosów
14%

Niektóre grupy zawodowe

30 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Przychód wynikający z umorzenia części kredytu bez podatku