Finansowanie MŚP w Polsce w 2012 roku - raport
http://sxc.hu/
ARI S.A.

Finansowanie MŚP w Polsce w 2012 roku - raport

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

W porównaniu z 2011 rokiem zmalały kwoty finansowania zewnętrznego. W ich zaciąganiu przeszkadzają firmom skomplikowane procedury pozyskania kapitału (53,13 proc.), wysokie koszty z tym związane (43,75 proc.) oraz duża liczba wymaganych zabezpieczeń (38,54 proc.). Firmy widzą za to szansę na pozyskanie środków z dotacji UE, o które w 2013 roku planuje ubiegać się aż 37,39 proc. z nich - wynika z najnowszego raportu na temat finansowania MŚP w 2012 roku przygotowanego przez ARI S.A.

Pierwsze półrocze 2012 roku było korzystne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w Polsce. Duża liczba inwestycji, często związana z przygotowaniami do EURO 2012, stymulowała ich rozwój. Jednak sytuacja ta zmieniła się diametralnie w trzecim kwartale ubiegłego roku, kiedy inwestycje te zostały ukończone. Dodatkowo, w Polsce zaczęły być odczuwalne skutki ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego. Efekty tej sytuacji widoczne są nadal. Obecnie priorytetem dla firm nie są już inwestycje, tak jak to miało miejsce w 2011 roku, lecz utrzymanie lub przywrócenie płynności finansowej (38,46 proc.), wynika z przeprowadzonych badań. Wśród przedsiębiorstw, które obecnie chcą inwestować w swój rozwój, nastąpił podział na te, które korzystają w tym celu z zewnętrznego finansowania (39,63 proc.) oraz te, które wykorzystują wyłącznie kapitał własny (40,09 proc), bojąc się zaciągania zobowiązań związanych z ryzykiem finansowym.

MŚP napotykają nadal na poważne przeszkody w otrzymaniu finansowania zewnętrznego. Przedsiębiorcy deklarują, że najbardziej uciążliwe są dla nich skomplikowane procedury pozyskania finansowania (53,13 proc.), wysokie koszty (43,75 proc.) oraz duża liczba wymaganych zabezpieczeń stosowanych przez firmy finansujące (38,54 proc.). Widoczny jest wyraźny spadek zaufania do instytucji finansowych. W porównaniu z rokiem 2011 zmalało ono aż dwukrotnie. 38,5 proc. przedsiębiorstw uważa, że wiarygodność instytucji - źródła pozyskania kapitału zewnętrznego ma dla nich duże znaczenie.

Usztywnienie procedur bankowych oraz chęć minimalizowania ryzyka spowodowała, że mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa coraz chętniej korzystały w 2012 roku z dotacji unijnych (25 proc.). Z kolei w roku bieżącym, po kapitał z UE planuje sięgnąć aż dwóch na pięciu badanych (37,39 proc.). – Na przestrzeni ostatniego roku niemal o 4 procent wzrósł odsetek firm, które korzystają z funduszy pochodzących z programów unijnych. Oprócz tradycyjnych form finansowania, są one trzecim najważniejszym rodzajem kapitału stymulującego rozwój polskich przedsiębiorstw – informuje Szymon Gawryszczak, prezes zarządu w ARI S.A. Ostrożność w działaniach oraz stagnacja gospodarcza odbija się na wysokości planowanych pożyczek, kredytów, dotacji i innych zewnętrznych finansowań. Znacząco zmniejszyła się liczba firm planujący pozyskać kwotę powyżej 1 milion złotych, z 29,82 proc., do ok. 10 proc. w 2013 roku.

Dodatkowe fundusze mają być częściej przeznaczane na zakup nowych maszyn, wyposażenia, itp. (47,86 proc). Według firm ich sytuacja finansowa, nie powinna ulec już pogorszeniu, więc przywracanie płynności finansowej nie będzie głównym działaniem w kwestii angażowania kapitału (35,04 proc.). Firmy chcą też częściej wdrażać innowacyjne rozwiązania. (33 proc.).

Mimo panującego kryzysu, pozytywnie oceniają swoją sytuację finansową (39,35 proc.). Według prognoz ma się ona jeszcze poprawić (38,32 proc.) w ciągu najbliższych 12 miesięcy. 

Loading Comments
Gorące tematy
Najwygodniejszy sposób złożenia PIT-u to?
Wyniki sondażu: sondaż 1007 głosów
78%

elektroniczny

790 głosów
18%

osobiście w urzędzie skarbowym

180 głosów
4%

za pośrednictwem poczty

37 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Dodatkowe 500 milionów złotych na inwestycje jeszcze w 2013 r.