Fikcyjne faktury pod lupą fiskusa
http://sxc.hu/

Fikcyjne faktury pod lupą fiskusa

Jak wynika z przedstawionego przez Ministerstwo Finansów raportu podsumowującego działalność kontroli skarbowej w 2011 roku, - największym problemem organów podatkowych jest wprowadzanie do obrotu przez podmioty gospodarcze fikcyjnych faktur.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Takie działanie ma na celu wyłudzenie prawa do odliczenia podatku naliczonego lub zaliczenie wykazanego wydatku do kosztów uzyskania przychodu. Podrobione faktury opisują zdarzenia gospodarcze, które w rzeczywistości nigdy nie miały miejsca. Jak przyznają urzędnicy, jest to proceder występujący nagminnie niemal we wszystkich kontrolowanych branżach i należy go zaliczyć do zjawisk szczególnie niebezpiecznych dla budżetu państwa. W 2011 roku kontrola skarbowa ujawniła prawie 120 tys. sztuk fikcyjnych faktur na łączną kwotę przekraczającą 5,8 miliarda zł.

Notorycznie nadużycia występują w branży paliwowej

Z podawanych przez resort przykładów w wyżej wymienionym raporcie wynika, że fiskus największe problemy ma ze zwalczeniem przestępczości paliwowej. Potwierdza to przypadek spółki, która wprowadziła do sprzedaży olej napędowy pochodzący z niewiadomego źródła. Paliwo nie zostało zakupione od podmiotów, których nazwy widniały na przedstawionych przez wyżej wymienioną spółkę fakturach. Dostawcom rzekomego paliwa płacono tylko w formie gotówkowej. W wyniku kontroli ustalono, że zakupiony olej napędowy firma zużywała na potrzeby własnej działalności oraz sprzedawała go detalicznie stacjom paliw.

W rezultacie prowadzonych przez siebie działań spółka zawyżyła podatek VAT do odliczenia o około 3,2 mln zł. Oprócz tego wysokość należnej fiskusowi akcyzy wyniosła 8,5 mln zł. Firma nie zdecydowała się odwołać od decyzji określających wysokość powyższych kwot.

Nielegalnie sprowadzane paliwo z zagranicy

W wyniku współpracy organów skarbowych z Prokuraturą, CBŚ i Urzędem Celnym skontrolowano zorganizowaną grupę podmiotów prowadzącą przestępczą działalność w zakresie obrotu paliwami płynnymi. Paliwo było sprowadzane z terenu Unii Europejskiej (konkretnie z Niemiec). W dokumentach jako wewnątrzwspólnotowego nabywcę wskazano firmę „słup”. Następnie zawyżała ona podatek VAT do odliczenia i jednocześnie nie wystawiała faktur na zakupione partie paliw. Natomiast faktyczni nabywcy dokumentowali zakup tych partii paliw fakturami od innych, powiązanych podmiotów.

Efektem przeprowadzonej kontroli było ujawnienie 506 fikcyjnych faktur na łączną kwotę 42,5 mln zł brutto. Oprócz tego w wyżej wymienionej sprawie łączna kwota zaległości podatkowych wyniosła 35 mln zł.

Nadużycia w handlu złomem

Podobnie jak w przypadku branży paliwowej, również w handlu złomem urzędnicy często wykrywają nieprawidłowości. Potwierdza to przykład podatnika prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, który w przeciągu jednego roku podatkowego wystawił blisko 700 faktur o wartości 18 mln zł. Dokumentowały one fikcyjną sprzedaż złomu metali kolorowych i stali. Udało się ustalić, że odbiorcy odliczyli zawarty w nich VAT.

W wyniku prowadzonych przez organy skarbowe czynności ujawniono sieć powiązań i schemat działań podejmowanych w ramach rzekomego obrotu złomem przez siatkę podmiotów gospodarczych. Okazało się, że faktury zakupu także były fikcyjne. Kontrolowany podmiot „odsprzedawał” kolejnym firmom złom, którego w rzeczywistości nigdy nie nabył. W rezultacie nieuczciwy przedsiębiorca musi zapłacić blisko 3,2 mln zł kwoty zaległego podatku.

Pełna treść raportu Ministerstwa Finansów podsumowującego wyniki kontroli skarbowej w 2011 roku jest dostępna TUTAJ.

 

Podatnik.info

Loading Comments
Gorące tematy
Z jakich środków powinno być finansowane leczenie Polaków?
Wyniki sondażu: sondaż 27 głosów
67%

W całości ze składki zdrowotnej

18 głosów
11%

W całości z prywatnych środków pacjenta

3 głosów
22%

Po połowie ze składki zdrowotnej i z prywatnych środków pacjenta

6 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Pamiętaj o numerze rejestracyjnym auta i rozlicz bezpiecznie wydatki na paliwo