Faktoring nowoczesną formą finansowania przedsiębiorstw
http://sxc.hu/
Expander

Faktoring nowoczesną formą finansowania przedsiębiorstw

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Pierwszym krokiem przedsiębiorcy znajdującego się w takiej sytuacji jest zwykle udanie się do banku i wnioskowanie o kredyt obrotowy. By go jednak otrzymać potrzebna jest zdolność kredytowa. Niestety firmy tracące płynność finansową same stają się nieterminowymi płatnikami co negatywnie wpływa na możliwość uzyskania kredytu. Jak wskazuje ekspert Expandera, najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usługi finansowej, jaką jest faktoring.

Jak podaje wywiadownia gospodarcza Bisnode, ostatnie dwanaście miesięcy przyniosło wyraźny spadek wartości przeterminowanych płatności. Nadal jest to blisko 15 mld PLN długu, jednocześnie wzrosła jednak liczba zgłoszonych zaległości. Firmy mają więc mniejsze, choć liczniejsze długi. Problem ten dotyczy przede wszystkim branży spożywczej oraz budowlanej, w której w 2013 r. odnotowano ponad 76 tysięcy przeterminowanych faktur.

Jak podaje KRD, zatory płatnicze mają bardzo niekorzystny wpływ na polską przedsiębiorczość. Wyniki badań wskazują, że w ich wyniku co trzecia firma odnotowała opóźnienia w realizacji zobowiązań, ponad 30 proc. ograniczyło nakłady inwestycyjne, a 10 proc. zredukowało zatrudnienie.

Pomocnym narzędziem dla ofiar nierzetelnych kontrahentów jest faktoring. Produkt ten przeznaczony jest dla klientów zainteresowanych uzyskaniem zapłaty za towary i usługi bez czekania na termin płatności, który często sięga 30 – 90 dni. Jest to transakcja trójstronna, w której udział biorą klient (faktorant), odbiorcy (dłużnicy) oraz strona finansująca (faktor).

Faktoring – jak to działa?

Zasada działania faktoringu jest bardzo prosta. Po podpisaniu umowy z faktorem przedsiębiorca przesyła mu wystawione faktury. Na ich podstawie otrzymuje nawet 80 – 90 proc. należności bez konieczności oczekiwania aż kupujący za jego towary czy usługi zapłaci. W ten sposób klient uzyskuje pożyczkę, która zostanie automatycznie spłacona po przelaniu środków przez kupującego na konto faktora (to jego konto widnieje na fakturze). Wtedy też przedsiębiorca otrzyma pozostałą część pieniędzy za sprzedane towary czy usługi. Kwota będzie jednak pomniejszona o koszt kredytu, który otrzymał.

Usługę taką świadczą instytucje bankowe oraz pozabankowe. Co ważne, aby uzyskać tego typu pomoc od banku, należy wykazać się m.in. brakiem negatywnych wpisów w bazach BIK i BIG oraz posiadać zaświadczenie o regularnym opłacaniu składek. Niestety zdarzają się sytuacje, w których nieterminowość płatnika wywołała reakcję łańcuchową i przedsiębiorca starający się o wsparcie faktora również tworzy zaległości w płatnościach w bankach i urzędach. W takich sytuacjach instytucje bankowe zwykle odmawiają wsparcia. Wtedy wyjściem pozostają faktorzy pozabankowi. Zasada działania w ich przypadku jest taka sama, jednakże niekorzystne wpisy w rejestrach nie dyskwalifikują faktoranta.

Źródło: Opracowanie własne Expander Advisors na podstawie BIBBY Financial Services

Firma korzystająca z faktoringu zyskuje bardzo dużo. Najważniejszą korzyścią jest utrzymanie płynności finansowej, a co za tym idzie, zmniejszenie ryzyka bankructwa. Dodatkowym atutem jest również zwiększenie ściągalności płatności poprzez działanie faktora.

O skuteczności i rosnącej popularności takiego rozwiązania mogą świadczyć wyniki finansowe firm zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów. W 2013 roku 20 firm wchodzących w skład PZF sfinansowało wierzytelności o łącznej wartości 96,58 mld PLN, co oznacza wzrost o ponad 15 proc w stosunku do roku wcześniejszego.Jakub Maciak
specjalista ds. Produktów dla Firm
Expander Advisors 

Loading Comments
Gorące tematy
Do kiedy z reguły rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 979 głosów
4%

do 31 stycznia

39 głosów
17%

do 15 lutego

167 głosów
27%

do 31 marca

269 głosów
51%

do 30 kwietnia

504 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Jak uniknąć zatorów płatniczych?