Gorące tematy
Najwygodniejszy sposób złożenia PIT-u to?
Wyniki sondażu: sondaż 1007 głosów
78%

elektroniczny

790 głosów
18%

osobiście w urzędzie skarbowym

180 głosów
4%

za pośrednictwem poczty

37 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Ewidencja księgowa pomaga w obliczeniu podatku
http://sxc.hu/

Ewidencja księgowa pomaga w obliczeniu podatku

Podatnik CIT ma obowiązek złożenia zeznania podatkowego do końca marca 2011 roku. Prawidłowa ewidencja księgowa pomaga w kalkulacji podatku.

Podmioty będące podatnikami CIT, których rok obrotowy (okres rozliczeniowy składający się zwykle z 12 kolejno następujących po sobie miesięcy), pokrywa się z kalendarzowym, mają czas do 31 marca na sporządzenie sprawozdania finansowego i złożenie zeznania podatkowego.

 

Takie sprawozdanie sporządza się na podstawie ewidencji księgowej. Powinna ona również zapewnić dane niezbędne do kalkulacji CIT. Proces sporządzania sprawozdania składa się z analizy, weryfikacji i porządkowania tych danych. Głównym celem terminowego przygotowania sprawozdania finansowego jest stworzenie warunków sprzyjających prawidłowemu wyliczeniu CIT. Należy pamiętać, że data sporządzenia sprawozdania może w dużym stopniu wpłynąć na kalkulację CIT.

 

W ustawie o CIT zawarty jest punkt graniczny, który decyduje o momencie rozpoznawania kosztów bezpośrednich dających się przyporządkować do konkretnie osiąganych przychodów podatkowych. Ważne jest też, że koszty bezpośrednie dotyczące danego roku, poniesione po jego zakończeniu do czasu sporządzenia sprawozdania finansowego (ale nie później niż do upływu terminu złożenia zeznania czyli nie później niż do 31 marca), należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów sprawozdawczego roku. 

 

Sprawozdanie finansowe powinno być złożone we właściwym urzędzie skarbowym w terminie 10 dni od daty jego zatwierdzenia. W przypadku, gdy podlegało ono badaniu, należy dołączyć opinię i raport sporządzony przez audytora.

Loading Comments