Gorące tematy
Jak długo czekasz na zwrot podatku?
Wyniki sondażu: sondaż 68 głosów
56%

dłużej niż miesiąc

38 głosów
35%

kilka tygodni

24 głosów
9%

tydzień

6 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Europrzedsiębiorca 45+
http://sxc.hu/

Europrzedsiębiorca 45+

Wrocław przygotował program dla ponad 50 osób nieaktywnych zawodowo lub zatrudnionych, który ma na celu zachęcić osoby po 45 roku życia do zakładania własnych dzialalności gospodarczych w ramach przygotowań do Euro 2012.

Celem projektu jest przygotowanie 60 nieaktywnych zawodowo lub zatrudnionych mieszkańców Wrocławia po 45-tym roku życia do rozpoczęcia i prowadzenia przez minimum 12 miesięcy własnej działalności gospodarczej w branżach wspierających przygotowanie regionu dolnośląskiego do EURO 2012, poprzez udział w szkoleniach, doradztwie indywidualnym i grupowym oraz przekazanie wsparcia finansowego (inwestycyjnego i pomostowego) dla minimum 54 z nich.

 

 

Projekt skierowany jest dla wrocławian, którzy ukończyli 45 rok życia. Nie jest wymagana rejestracja w PUP jako bezrobotny i poszukujący pracy, ale niedopuszczalne jest prowadzenie własnej działalności w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

 

 

W projekcie przewidziano miejsce  dla 50 osób nieaktywnych zawodowo i niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, w tym min. 6 osób zwolnionych z pracy z przyczyn nie leżących po stronie pracownika w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. Dodatkowo również dla 10 osób zatrudnionych. Wśród wszystkich uczestników musi być minimum 36 kobiet.

 

 

Rekrutacja odbędzie się trzykrotnie podczas realizacji projektu. Do każdej edycji szkoleniowej zostanie zakwalifikowana grupa 20 uczestników. Terminy rekrutacji: IV-V 2011 r., VIII-IX 2011 r., XII 2011r.-I 2012 r.

 

 

Działalność gospodarcza, którą otworzą osoby biorące udział w projekcie powinna obejmować następujące branże:

- turystyka;

- hotelarstwo;

- agroturystyka;

- gastronomia;

- obsługa ludności;

- usługi komunikacyjne;

- obsługa imprez masowych;

- budownictwo;

- rzemiosło, pamiątkarstwo, rękodzielnictwo;

- handel i produkcja artykułów spożywczych;

- produkcja materiałów i produktów reklamowych ("gadżetów" regionalnych);

- dziennikarstwo (tworzenie, korekta  biuletynów, ulotek, materiałów reklamowych);

- poligrafia (druk biuletynów, ulotek, materiałów reklamowych, programów imprez);

- usługi w zakresie PR, promocji, reklamy;

- obsługa techniczna przedsięwzięć medialnych (prasowych, telewizyjnych, radiowych) i imprez masowych.

 

 

"EUROprzedsiębiorca 45+" jest projektem realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Więcej informacji można uzyskać tutaj i na stronie internetowej projektu.

 

 

Źródło: Europrzedsiębiorca 45+

Loading Comments
Zainteresuje cię także