Erasmus – nie tylko dla studentów, również dla...
http://sxc.hu/
Skarbiec.biz

Erasmus – nie tylko dla studentów, również dla młodych przedsiębiorców

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Okazuje się jednak, że z profitów międzynarodowej wymiany doświadczeń korzystać mogą także młodzi przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na wzięcie udziału w kolejnej już edycji europejskiego programu wymiany „Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców”. 

Program Erasmus powstał jako inicjatywa wymiany studentów jeszcze w 1987 roku i choć od tego czasu jego zasięg i cele systematycznie się powiększały, to jest on głównie kojarzony właśnie z międzynarodową współpracą w obszarze wymiany studentów. Obecnie Erasmus jest programem integrującym międzynarodową współpracę szkół wyższych, studentów, a także pracowników naukowych, w którym uczestniczy 27 krajów Unii Europejskiej, 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Lichtenstein, Norwegia), a także Szwajcaria i dwa kraje kandydujące, czyli Chorwacja i Turcja.

Dla przedsiębiorców z doświadczeniem i potencjałem

Okazuje się jednak, że Erasmus, to także możliwość uczestnictwa w europejskim programie wymiany  „Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców”. I choć „Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców” jest zupełnie niezależną inicjatywą od „studenckiego” Erasmusa, to ich założenia są zbieżne. Program rozwoju przedsiębiorczości wśród młodych Komisji Europejskiej jest bowiem transgraniczną inicjatywą wymiany, umożliwiającą przyszłym i początkującym przedsiębiorcom uczenie się od nieco bardziej doświadczonych przedsiębiorców zagranicznych prowadzących małe lub średnie przedsiębiorstwa w innych krajach Unii Europejskiej. Młodzi (potencjalni) przedsiębiorcy mogą zdobywać umiejętności konieczne do prowadzenia małej firmy na stażu, którego długość wynosić może  od 1 do 6 miesięcy.

Proces aplikowania do projektu składa się przy tym z czterech etapów. Pierwszym z nich jest rejestracja do programu, czyli złożenie odpowiednio wypełnionego wniosku dostępnego na przynależnej projektowi stronie internetowej. Po zaakceptowaniu wniosku przez jedną z instytucji pośredniczących odpowiedzialnych za ocenę dokumentów, młody przedsiębiorca  uzyskuje dostęp do bazy danych tzw. „przedsiębiorców przyjmujących” biorących udział w programie. Ubiegający się o staż może samodzielnie dokonać wyboru preferowanego przedsiębiorcy przyjmującego, wskazaniu podlegać może do pięciu propozycji. Następnie młody przedsiębiorca, przedsiębiorca przyjmujący oraz instytucja pośrednicząca zawierają tzw. „zobowiązanie na rzecz jakości”, które stanowi podstawę realizacji pracy/projektu. Zawarte w nim dane, to między innymi opis projektu, zadań i obowiązków, a także warunków finansowania i prawnych następstw wymiany. Co ważne, przed wyjazdem na staż młody przedsiębiorca musi dodatkowo odbyć krótkie szkolenie przygotowujące go do odbycia stażu. Po jego zaliczeniu udaje się na staż, który odbywa się podczas jednego lub kilku pobytów u przedsiębiorcy przyjmującego.

Wszystkie obszary zainteresowań

Inicjatywa „Erasmus for Young Enterpreneurs”, czyli właśnie „Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców” cieszy się coraz większym powodzeniem, a jej zalety podkreślane są zarówno przez młodych, początkujących przedsiębiorców, jak i doświadczonych przedsiębiorców przyjmujących, ponadto 93 %  młodych i 86 % goszczących przedsiębiorców potwierdza, że wymiana w ramach Erasmusa przyczyniła się do rozwoju ich przedsiębiorstwa. Zgodnie z ubiegłorocznymi danymi z programu skorzystało już ponad 2,5 tysiąca przedsiębiorców. Warto wspomnieć także o tym, że w wymianie uczestniczą podmioty o naprawdę szerokim spektrum biznesowym – wymiana doświadczeń może więc dotyczyć równie dobrze produkcji filmowej, co zagadnień e-commerce. 


Portal Skarbiec.Biz 

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób najczęściej wykonujecie Państwo przelewy?
Wyniki sondażu: sondaż 264 głosów
40%

przez telefon

105 głosów
56%

z komputera

149 głosów
1%

w oddziale w banku

3 głosów
3%

na poczcie lub w punktach opłat

7 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Nocleg w innym mieście obniży podatek przedsiębiorcy-studenta