Emerytury zostaną sfinansowane ze środków pochodzących...
http://sxc.hu/

Emerytury zostaną sfinansowane ze środków pochodzących z Funduszu Rezerwy Demograficznej

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Uzasadnienie strony rządowej, iż ma prawo korzystać ze środków FRD z uwagi na pogarszającą się sytuację demograficzną w Polsce, nie jest przekonujące. W opinii ekspertów Pracodawców RP jest ona relatywnie dobra. Dlatego sięganie do rezerw zgromadzonych w Funduszu nie wydaje się zasadne.

Prawdziwe pogorszenie sytuacji demograficznej nastąpi za około 10 lat

Według danych GUS w 2011 r. w wieku produkcyjnym było 24,5 mln osób, zaś w wieku poprodukcyjnym – 6,6 mln. Pogorszenie sytuacji demograficznej czeka nas dopiero w latach 2020–2030. Z prognoz GUS (po uwzględnieniu zmian ustawy emerytalnej) wynika, że w 2030 r. liczba osób w wieku produkcyjnym spadnie poniżej 23 mln, a osób w wieku poprodukcyjnym – wzrośnie do 7,6 mln.

Warto przypomnieć, że Rada Ministrów planuje uszczuplić środki FRD już trzeci rok z rzędu. W 2010 r. na wypłatę emerytur przekazano 7,5 mld zł z 9,7 mld, jakimi dysponował wówczas Fundusz. W 2011 r. wypłacono 4 mld zł, co wystarczyło na wypłatę świadczeń jedynie przez okres 6 tygodni. Obrazuje to skalę potrzeb pożyczkowych, przed którymi stoi fundusz emerytalny.

Fundusz zasilają coraz mniejsze wpływy z prywatyzacji

Przypomnijmy, że Fundusz jest zasilany również przychodami z prywatyzacji. W 2010 r. osiągnęły one najwyższą wartość w historii, tj. blisko 30 mld zł, w kolejnym roku – już tylko 5 mld zł. Kwoty te wraz z upływem czasu będą coraz mniejsze, gdyż zmniejsza się liczba podmiotów, które mogą zostać poddane prywatyzacji. Dlatego zdaniem Pracodawców RP należy rozsądnie wydatkować środki FRD, aby zapewnić rzeczywiste zabezpieczenie finansowe na okres faktycznego kryzysu demograficznego, który – jak wspomniano powyżej – nastąpi ok. roku 2030.

Przyszłość wielu emerytów przypomina rosyjską ruletkę

Eksperci Pracodawców RP podkreślają, że choć w obliczu deficytu FUS i zagrożenia wypłaty świadczeń emerytalnych z ZUS konieczne jest sięganie po środki z innych źródeł, to jednak sytuacja ta wynika z nieprzemyślanej i krótkowzrocznej polityki finansowej prowadzonej przez ostatnie kilkanaście lat. Choć problemy z wypłacalnością FUS dało się przewidzieć z dużym wyprzedzeniem, obecny rząd nie był w stanie wypracować oszczędności ani wskazać innych źródeł finansowania, które pozwoliłyby przynajmniej częściowo ten deficyt pokryć. Po raz kolejny sięgnięto do zgromadzonych rezerw, wystawiając tym samym przyszłość wielu emerytów na ryzyko.

 

Źródło: Pracodawcy RP

Loading Comments
Gorące tematy
Czy przywrócenie odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
14%

Jest sprawiedliwe, bo twórcy uzyskują niskie zarobki?

8 głosów
62%

Jest niesprawiedliwe w stosunku do pozostałych podatników?

36 głosów
24%

Powinno zostać rozszerzone o kolejne grupy zawodowe?

14 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Środki z FRD gwarancją wypłacalności emerytur z ZUS?