Gorące tematy
Czy w przypadku złej obsługi ze strony urzędnika skarbówki złożysz na niego skargę?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
38%

Tak, skorzystam ze swojego prawa.

22 głosów
59%

Nie, bo i tak nie przyniesie to żadnego skutku.

34 głosów
3%

Nie wiem jak to zrobić.

2 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także

Formularze PIT

Eksportujesz? Możesz dostać refundację połowy wydatków
http://sxc.hu/

Eksportujesz? Możesz dostać refundację połowy wydatków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi nabór wniosków na dotacje dla eksporterów. Wsparcie można otrzymać na 50 proc. wydatków realizacji projektu.

Wsparcie jest udzielane w ramach unijnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (działanie 6.1) - Paszport do eksportu. Pomoc jest oferowana w ramach II etapu o nazwie wdrożenie planu rozwoju eksportu. Wnioski o pomoc można składać do końca 2011 r.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie wdrożenia planu rozwoju eksportu w ramach II etapu jest wcześniejsze przygotowanie planu w ramach I etapu i aplikowanie o wsparcie w ramach pomocy unijnej. Obecnie PARP nie prowadzi naboru wniosków w ramach etapu I.

- O dotacje mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, których udział eksportu w całkowitej sprzedaży nie przekroczył w poprzednim roku obrotowym 30 proc. oraz te, które eksport chcą dopiero rozpocząć – informuje Dariusz Wojtaszek, dyrektor biura prezesa PARP.

Wdrożenie eksportu

W ramach II etapu przewidziano dofinansowanie realizacji projektów mających na celu wdrożenie planu rozwoju eksportu przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych. Może to być np. udział w zagranicznych imprezach targowych i wystaw, wyszukiwanie i dobór partnerów na zagranicznych rynkach, uzyskanie niezbędnych certyfikatów i innych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów na rynki zagraniczne.

Wsparcie można otrzymać na organizację i udział w misjach gospodarczych za granicą. Dofinansowane jest doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej, a także doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy jako eksportera. Okres opracowania planu nie może być dłuższy niż 6 miesięcy, a jego wdrożenie nie może przekroczyć 24 miesięcy.

Zastanów się zanim złożysz wniosek

- We wniosku należy przedstawić podstawowe informacje o przedsiębiorstwie i identyfikowanych potrzebach w zakresie rozwoju działalności eksportowej. Przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku powinno się zapoznać z dokumentacją programową, zwłaszcza regulaminem przeprowadzania konkursu oraz z instrukcją wypełniania wniosku, dostępnymi na stronie internetowej PARP – informuje Miłosz Marczuk z PARP.

Beneficjent może otrzymać dotację w formie zaliczki lub refundacji wydatków. Zaliczka jest korzystniejszą formą finansowania, PARP wypłaca większość przyznanej dotacji w transzach jeszcze przed zrealizowaniem projektu w całości. Eksporter nie potrzebuje w zasadzie zaciągać kredytu, by sfinansować realizację projektu. Musi jednak mieć pieniądze na tzw. udział własny w granicach około 50 proc. kosztów realizacji projektu.

Komu dotacje?

PARP oferuje wsparcie proeksportowe dla firm z różnych branż produkcyjnych i usługowych. Zasadą jest, by nie było to wielkie przedsiębiorstwo. Kwota wsparcia jest różna. W ramach etapu I nie przekracza 10 tys. zł. Natomiast w ramach etapu II, dotacja może wynieść maksymalnie 200 tys. zł.

I tak np. w ubiegłym roku wsparcie w kwocie 176 tys. zł otrzymało przedsiębiorstwo Quantum Software z Krakowa na realizację planu ekspansji eksportowej na rynki rozwijające się. Seetech ze Szczecina otrzymał zaś 148, 5 tys. zł na wdrożenie planu rozwoju eksportu zaawansowanych usług informatycznych. Zakład Wędliniarski SMAK z Wolsztyna (wielkopolskie) otrzymał 10 tys. zł dotacji na opracowanie planu wzrostu konkurencyjności i zwiększenia sprzedaży na rynki zagraniczne. Natomiast zakład Usługowy Rosa z Tych (śląskie) otrzymał ponad 45 tys. zł za rozwój eksportu usług anodowania i barwienia aluminium.

 

Portal Skarbiec.Biz
Andrzej Okrasiński

logo_portal_150

Loading Comments