Eksportujesz? Możesz dostać refundację połowy wydatków
http://sxc.hu/

Eksportujesz? Możesz dostać refundację połowy wydatków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi nabór wniosków na dotacje dla eksporterów. Wsparcie można otrzymać na 50 proc. wydatków realizacji projektu.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Wsparcie jest udzielane w ramach unijnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (działanie 6.1) - Paszport do eksportu. Pomoc jest oferowana w ramach II etapu o nazwie wdrożenie planu rozwoju eksportu. Wnioski o pomoc można składać do końca 2011 r.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie wdrożenia planu rozwoju eksportu w ramach II etapu jest wcześniejsze przygotowanie planu w ramach I etapu i aplikowanie o wsparcie w ramach pomocy unijnej. Obecnie PARP nie prowadzi naboru wniosków w ramach etapu I.

- O dotacje mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, których udział eksportu w całkowitej sprzedaży nie przekroczył w poprzednim roku obrotowym 30 proc. oraz te, które eksport chcą dopiero rozpocząć – informuje Dariusz Wojtaszek, dyrektor biura prezesa PARP.

Wdrożenie eksportu

W ramach II etapu przewidziano dofinansowanie realizacji projektów mających na celu wdrożenie planu rozwoju eksportu przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych. Może to być np. udział w zagranicznych imprezach targowych i wystaw, wyszukiwanie i dobór partnerów na zagranicznych rynkach, uzyskanie niezbędnych certyfikatów i innych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów na rynki zagraniczne.

Wsparcie można otrzymać na organizację i udział w misjach gospodarczych za granicą. Dofinansowane jest doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej, a także doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy jako eksportera. Okres opracowania planu nie może być dłuższy niż 6 miesięcy, a jego wdrożenie nie może przekroczyć 24 miesięcy.

Zastanów się zanim złożysz wniosek

- We wniosku należy przedstawić podstawowe informacje o przedsiębiorstwie i identyfikowanych potrzebach w zakresie rozwoju działalności eksportowej. Przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku powinno się zapoznać z dokumentacją programową, zwłaszcza regulaminem przeprowadzania konkursu oraz z instrukcją wypełniania wniosku, dostępnymi na stronie internetowej PARP – informuje Miłosz Marczuk z PARP.

Beneficjent może otrzymać dotację w formie zaliczki lub refundacji wydatków. Zaliczka jest korzystniejszą formą finansowania, PARP wypłaca większość przyznanej dotacji w transzach jeszcze przed zrealizowaniem projektu w całości. Eksporter nie potrzebuje w zasadzie zaciągać kredytu, by sfinansować realizację projektu. Musi jednak mieć pieniądze na tzw. udział własny w granicach około 50 proc. kosztów realizacji projektu.

Komu dotacje?

PARP oferuje wsparcie proeksportowe dla firm z różnych branż produkcyjnych i usługowych. Zasadą jest, by nie było to wielkie przedsiębiorstwo. Kwota wsparcia jest różna. W ramach etapu I nie przekracza 10 tys. zł. Natomiast w ramach etapu II, dotacja może wynieść maksymalnie 200 tys. zł.

I tak np. w ubiegłym roku wsparcie w kwocie 176 tys. zł otrzymało przedsiębiorstwo Quantum Software z Krakowa na realizację planu ekspansji eksportowej na rynki rozwijające się. Seetech ze Szczecina otrzymał zaś 148, 5 tys. zł na wdrożenie planu rozwoju eksportu zaawansowanych usług informatycznych. Zakład Wędliniarski SMAK z Wolsztyna (wielkopolskie) otrzymał 10 tys. zł dotacji na opracowanie planu wzrostu konkurencyjności i zwiększenia sprzedaży na rynki zagraniczne. Natomiast zakład Usługowy Rosa z Tych (śląskie) otrzymał ponad 45 tys. zł za rozwój eksportu usług anodowania i barwienia aluminium.

 

Portal Skarbiec.Biz
Andrzej Okrasiński

logo-portal-150

Loading Comments
Gorące tematy
Jak długo czekasz na zwrot podatku?
Wyniki sondażu: sondaż 68 głosów
56%

dłużej niż miesiąc

38 głosów
35%

kilka tygodni

24 głosów
9%

tydzień

6 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Unijne dotacje do 2 mln zł w ramach B2B