Eksport ciągnie gospodarkę
http://sxc.hu/
BIEC

Eksport ciągnie gospodarkę

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Od czerwca br. przyrosty wskaźnika są bardzo umiarkowane. Gospodarka rozwija się głównie dzięki popytowi zagranicznemu. Popyt krajowy nie wykazuje na razie wyraźniejszych oznak ożywienia. Udział eksportu w tworzeniu PKB w ostatnich latach systematycznie wzrastał, osiągając w 2012 r. 46% jego wartości. Poprawa eksportu to jednak zbyt mało aby gospodarka nabrała rozpędu.Od czerwca br. przyrosty wskaźnika są bardzo umiarkowane. Gospodarka rozwija się głównie dzięki popytowi zagranicznemu. Popyt krajowy nie wykazuje na razie wyraźniejszych oznak ożywienia. Udział eksportu w tworzeniu PKB w ostatnich latach systematycznie wzrastał, osiągając w 2012 r. 46% jego wartości. Poprawa eksportu to jednak zbyt mało aby gospodarka nabrała rozpędu.

W październiku br. zdecydowana większość składowych nie zmieniła swych wartości w stosunku do notowań z poprzedniego miesiąca. Sześć spośród ośmiu składowych pozostało na poziomie sprzed miesiąca, jedna nieznacznie poprawiła się i jedna uległa niewielkiemu pogorszeniu.

Napływ wszystkich zamówień w sektorze przedsiębiorstw produkcyjnych utrzymał się na poziomie zbliżonym do tego sprzed miesiąca. Wzrosły natomiast zamówienia realizowane na eksport. Wśród eksporterów najwyższy napływ zamówień odnotowali producenci samochodów, metali i mebli oraz branża spożywcza i farmaceutyczna. Najniższy napływ nowych zamówień obserwujemy u producentów komputerów i wyrobów optycznych oraz u producentów maszyn i urządzeń. Brak nowych zamówień w tej ostatniej branży świadczy o tym, że na ożywienie w inwestycjach przyjdzie nam jeszcze poczekać.

Poziom zapasów wyrobów gotowych w magazynach przedsiębiorstw również nie uległ większej zmianie w stosunku do sytuacji sprzed miesiąca. W drugiej połowie ubiegłego roku wyroby gotowe odkładały się w magazynach w efekcie słabnącego popytu. W konsekwencji przedsiębiorcy w pierwszym kwartale br. zmniejszyli je znacząco, dostosowując ich poziom do słabszego popytu i ograniczonej skali produkcji. W ostatnich miesiącach zapasy wyrobów gotowych podlegają wysokiej zmienności, co odzwierciedla niepewność, w jakiej przyszło firmom funkcjonować. Słabe i niepewne ożywienie oraz silna presja na obniżanie cen powodują, że przedsiębiorcy ograniczają koszty, w tym również koszty związane z magazynowaniem. Z drugiej strony poszukiwanie nowych rynków sprzedaży nakazuje utrzymywanie zapasów na nieco wyższym poziomie niż wynikało by to ze skali bieżącej produkcji, aby zapewnić płynność realizacji nowo pozyskanych kontraktów.

Nie zmieniła się również wydajność pracy w firmach. W ciągu ostatniego roku przedsiębiorcy starali się zwiększać produktywność pracy, dzięki czemu uzyskiwali lepszą pozycję konkurencyjną. W ostatnich dwóch miesiącach tendencja ta nie była kontynuowana. Zwiększanie wydajności pracy bez wcześniejszych nakładów inwestycyjnych jest bardzo ograniczone. Być może w firmach pojawiła się taka bariera.

Nie zmieniła się również sytuacja finansowa przedsiębiorstw w stosunku do ocen z poprzedniego miesiąca. W latach 2011-2012 sytuacja finansowa firm pogarszała się. Dopiero pod koniec ubiegłego roku, dzięki działaniom zmierzającym do redukcji kosztów, udało się ustabilizować stan finansów przedsiębiorstw a w II kwartale br. finanse firm uległy poprawie. Zbyt słaby jak do tej pory popyt, nie pozwala firmom osiągać zamierzonych zysków. Sytuację pogarsza dodatkowo utrzymująca się od blisko roku deflacja cen producentów.

Zadłużenie gospodarstw domowych z tytułu kredytów pozostało na poziomie zbliżonym do tego sprzed miesiąca. Ożywienie na rynku nieruchomości, i towarzyszące mu zwiększone zainteresowanie kredytem hipotecznym, które obserwowano latem br., prawdopodobnie wygasa. Jesień i zima zwykle nie są korzystne dla rynku nieruchomości. Ponadto prawdopodobnie klienci, którzy zamierzali skorzystać z niskich cen i dokonać zakupu mieszkania, wykorzystali już swoją szansę. Na nowych nabywców trzeba poczekać do czasu wyraźnego i postępującego ożywienia gospodarki, któremu będzie towarzyszyć wzrost wynagrodzeń i wzrost nowych miejsc pracy.

Realne wartości indeksu WIG wzrosły zaledwie o 0,5% w stosunku do poprzedniego miesiąca, co praktycznie oznacza brak zmiany.

Pogorszyły się nieco opinie menedżerów na temat ogólnej sytuacji gospodarczej. Obecnie przewaga osób oceniających negatywnie jej stan i perspektywy nad tymi, których oceny są pozytywnie wynosi około 11%.

W niewielkim stopniu wzrosła podaż pieniądza M3 w ujęciu realnym. Biorąc pod uwagę dwa kolejne miesiące – lipiec i sierpień br., kiedy pieniądza ubywało, również w przypadku tej składowej wskaźnika obserwujemy stagnację.


Maria Drozdowicz
www.biec.org 

Loading Comments
Gorące tematy
Czy umowy o dzieło należy oskładkować składkami ZUS?
Wyniki sondażu: sondaż 480 głosów
34%

Tak

162 głosów
58%

Nie

276 głosów
8%

Zależy od wysokości zarobków

37 głosów
1%

Nie mam zdania

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Wiosenne ożywienie