Gorące tematy
Co spowoduje obniżenie wysokich kosztów funkcjonowania administracji publicznej?
Wyniki sondażu: sondaż 236 głosów
34%

Zmniejszenie liczby urzędników

80 głosów
1%

Zatrudnianie części urzędników na umowach cywilnoprawnych

2 głosów
6%

Rozwój e-administracji

14 głosów
59%

Uproszczenie przepisów prawnych

140 głosów
Kalendarz podatnika
Ekofaktury respektowane przez urzędy skarbowe
http://sxc.hu/

Ekofaktury respektowane przez urzędy skarbowe

Ekofaktury, czyli inaczej faktury elektroniczne to obecnie jedna z najwygodniejszych form otrzymywania rachunków. Do korzystania z tej możliwości zachęcają m.in. urzędy skarbowe. Akceptują bowiem ekofaktury w rozliczeniach PIT.

Prawo do skorzystania z ulgi za usługi internetowe można udokumentować zarówno za pośrednictwem ekofaktury, czyli poprzez wysłanie faktury drogą elektroniczną, jak również faktury papierowe. Urzędy skarbowe akceptują obie formy.


Opierając się na ulotce informacyjnej powstającej w 2010 roku, wydanej przez Ministra Finansów, dotyczącej faktury, którą musi wykazać podatnik, w celu skorzystania z ulgi, można wywnioskować, że dokument przesłany w formie efaktury nie stanowi wystarczającej podstawy do zastosowania ulgi.


Taka informacja wynikała z ówczesnego, obowiązującego w 2010 roku stanu prawnego. Niemniej jednak, treść najnowszego rozporządzenia wprowadza znaczące zmiany i ułatwienia w tej kwestii. Nowe zasady są zdecydowanie bardziej korzystne dla podatnika. Likwidują wszelkie bariery ograniczające wcześniej prawo do korzystania z ekofaktur. Oznacza to w praktyce, że elektroniczne obrazy faktur będą bezwzględnie respektowane przez wszystkie urzędy skarbowe.      


Ponadto, osoba korzystająca z ulgi na internet nie jest zobligowana do dołączenia dokumentu potwierdzającego jego prawo do tej czynności, w momencie składania zeznania rocznego (PIT). Taki obowiązek pojawia się tylko podczas kontroli podatkowej. W takiej sytuacji należy również przygotować się na kontrolę dokumentów, które potwierdzą uprawnienia do zastosowanej ulgi. 

Na możliwość skorzystania z ulgi internetowej nie mają wpływu uwarunkowania techniczne. Prawo do odliczenia wydatków dotyczy zarówno podatnika używającego internetu mobilnego, jak również stacjonarnego. Jedynym ograniczeniem w tym wypadku jest limit kwotowy w wysokości 760 zł. Warto też wspomnieć, że ulga obejmuje współmałżonków, którzy zawarli umowy na dostawy internetu indywidualnie.

Loading Comments