Gorące tematy
Czy maksymalna stawka podatku VAT zostanie ponownie przywrócona z 23%na 22%?
Wyniki sondażu: sondaż 109 głosów
6%

Tak w 2014 r., bo tak obiecał Minister Finansów Jacek Rostowski

6 głosów
77%

Nie, bo Jacek Rostowski kłamał i dziura budżetowa jest zbyt duża

84 głosów
17%

Nie mam zdania, bo fiskus i tak zabierze te pieniądze w formie innego podatku

19 głosów
Kalendarz podatnika
Ekofaktury respektowane przez urzędy skarbowe
Redakcja
http://sxc.hu/

Ekofaktury respektowane przez urzędy skarbowe

Podziel się tym artykułem:   

Ekofaktury, czyli inaczej faktury elektroniczne to obecnie jedna z najwygodniejszych form otrzymywania rachunków. Do korzystania z tej możliwości zachęcają m.in. urzędy skarbowe. Akceptują bowiem ekofaktury w rozliczeniach PIT.

Prawo do skorzystania z ulgi za usługi internetowe można udokumentować zarówno za pośrednictwem ekofaktury, czyli poprzez wysłanie faktury drogą elektroniczną, jak również faktury papierowe. Urzędy skarbowe akceptują obie formy.


Opierając się na ulotce informacyjnej powstającej w 2010 roku, wydanej przez Ministra Finansów, dotyczącej faktury, którą musi wykazać podatnik, w celu skorzystania z ulgi, można wywnioskować, że dokument przesłany w formie efaktury nie stanowi wystarczającej podstawy do zastosowania ulgi.


Taka informacja wynikała z ówczesnego, obowiązującego w 2010 roku stanu prawnego. Niemniej jednak, treść najnowszego rozporządzenia wprowadza znaczące zmiany i ułatwienia w tej kwestii. Nowe zasady są zdecydowanie bardziej korzystne dla podatnika. Likwidują wszelkie bariery ograniczające wcześniej prawo do korzystania z ekofaktur. Oznacza to w praktyce, że elektroniczne obrazy faktur będą bezwzględnie respektowane przez wszystkie urzędy skarbowe.      


Ponadto, osoba korzystająca z ulgi na internet nie jest zobligowana do dołączenia dokumentu potwierdzającego jego prawo do tej czynności, w momencie składania zeznania rocznego (PIT). Taki obowiązek pojawia się tylko podczas kontroli podatkowej. W takiej sytuacji należy również przygotować się na kontrolę dokumentów, które potwierdzą uprawnienia do zastosowanej ulgi. 

Na możliwość skorzystania z ulgi internetowej nie mają wpływu uwarunkowania techniczne. Prawo do odliczenia wydatków dotyczy zarówno podatnika używającego internetu mobilnego, jak również stacjonarnego. Jedynym ograniczeniem w tym wypadku jest limit kwotowy w wysokości 760 zł. Warto też wspomnieć, że ulga obejmuje współmałżonków, którzy zawarli umowy na dostawy internetu indywidualnie.

Podziel się tym artykułem: