Egzekucja zaległego podatku po otrzymanym upomnienia
http://sxc.hu/
Tax Care

Egzekucja zaległego podatku po otrzymanym upomnienia

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

W zakresie zobowiązań podatkowych oraz m.in. w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne stosuje się egzekucję administracyjną, jeśli zobowiązania te wynikają z deklaracji lub zeznania podatkowego, zgłoszenia celnego przedłożonego przez zobowiązanego czy z deklaracji rozliczeniowej złożonej przez płatnika składek na ubezpieczenie.

Egzekucja będzie mogła mieć tu miejsce, jeżeli w deklaracji, w zeznaniu, w zgłoszeniu celnym, w deklaracji rozliczeniowej albo w informacji o opłacie paliwowej lub w informacji o dopłatach zostało zamieszczone pouczenie, że stanowią one podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Egzekucja po upomnieniu

Do wyegzekwowania należnych środków potrzebne jest upomnienie. Fiskus, po upływie terminu do wykonania przez zalegającego podatnika obowiązku uiszczenia podatku, przesyła mu pisemne upomnienie, zawierające wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego, chyba że przepisy szczególne inaczej stanowią. Po upływie 7 dni od dnia doręczenia tego dokumentu, urząd ma prawo wszcząć egzekucję.

W przypadku zaległości podatkowych wierzyciel jest jednocześnie organem egzekucyjnym, przez co do egzekucji przystępuje z urzędu  na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przez siebie.

Zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wszczęcie egzekucji administracyjnej następuje z chwilą:

  • doręczenia zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego lub
  • doręczenia dłużnikowi zajętej wierzytelności zawiadomienia o zajęciu wierzytelności lub innego prawa majątkowego, jeżeli to doręczenie nastąpiło przed doręczeniem zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego.

Do wyboru

Warto pamiętać, że we wniosku o wszczęcie egzekucji administracyjnej wierzyciel może wskazać środek egzekucyjny. Wierzyciel powinien wskazać środek egzekucyjny, gdy wniosek dotyczy egzekucji obowiązku o charakterze niepieniężnym.

Loading Comments
Gorące tematy
Czy przez 500+ kobiety świadomie rezygnują z pracy?
Wyniki sondażu: sondaż 176 głosów
50%

Tak

88 głosów
15%

Nie

27 głosów
1%

Nie mam zdania

1 głosów
34%

To wina pracodawców, bo za mało im płacili

60 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Kiedy skarbówka nie wypłaci Ci nadpłaty podatku?