Gorące tematy
Kto powinien płacić odszkodowania przyznane przez sąd ofiarom urzędniczych pomyłek?
Wyniki sondażu: sondaż 352 głosów
75%

Urzędnik który popełnił błąd

265 głosów
4%

Skarb Państwa

14 głosów
20%

Po połowie winny urzędnik i Skarb Państwa

69 głosów
1%

Odszkodowania nie powinny być zasądzane w czasie kryzysu

4 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

E-deklaracje: należy pamiętać o papierowej wersji...
http://sxc.hu/

E-deklaracje: należy pamiętać o papierowej wersji urzędowego potwierdzenia dla pełnomocnika

Urzędy skarbowe w dalszym ciągu wymagają urzędowego potwierdzenia dla pełnomocnika składającego deklaracje w naszym imieniu.

Zanim przystąpimy do składania naszych deklaracji podatkowych z pomocą pełnomocnika, należy upewnić się, że jest on uprawniony do takich czynności. W tym celu powinniśmy uprzednio złożyć do właściwego nam urzędu skarbowego odpowiedni dokument będący poświadczeniem pozwolenia do wykonywania takiej czynności przez osobę trzecią, nawet w przypadku, gdy wcześniej udzieliliśmy oficjalnego pozwolenia naszemu księgowemu lub doradcy podatkowemu do wykonywania czynności w naszym imieniu.

W związku z tymi wymogami należy złożyć odpowiedni formularz, w przypadku poświadczania pełnomocnictwa jest to dokument UPL-1 w formie papierowej. Wymóg ten obowiązuje również w przypadku, gdy przesyłanym dokumentem w naszym imieniu ma być tylko informacja PIT-11.

Jednak odwrotnie niż w latach ubiegłych, zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty) razem ze współmałżonkiem (PIT-36, PIT-37), składane wspólnie do urzędu, nie wymaga od drugiej osoby takiej wcześniejszej deklaracji poświadczania pełnomocnictwa (UPL-1).

Mamy także możliwość odwołania pozwolenia do wykonywania w naszym imieniu tych czynności, w tym celu powinniśmy złożyć dokument odwołujący na formularzu OPL-1.

Od pełnomocnictwa do podpisywania e-deklaracji nie pobiera się opłaty skarbowej. Upoważnienia te stosuje się do formularzy, które wymagają weryfikacji za pomocą elektronicznego podpisu z odpowiednim certyfikatem.

Komunikat ten nie dotyczy również osób, które już złożyły takie zaświadczenie w latach ubiegłych i do chwili obecnej nie odwołały tej decyzji formularzem UPL-1.

Loading Comments