Gorące tematy
Najlepsza faktura to:
Wyniki sondażu: sondaż 145 głosów
35%

tradycyjna

51 głosów
49%

elektroniczna bez podpisu

71 głosów
16%

elektroniczna z podpisem

23 głosów
Kalendarz podatnika
E-deklaracje: należy pamiętać o papierowej wersji...
Redakcja
http://sxc.hu/

E-deklaracje: należy pamiętać o papierowej wersji urzędowego potwierdzenia dla pełnomocnika

Podziel się tym artykułem:   

Urzędy skarbowe w dalszym ciągu wymagają urzędowego potwierdzenia dla pełnomocnika składającego deklaracje w naszym imieniu.

Zanim przystąpimy do składania naszych deklaracji podatkowych z pomocą pełnomocnika, należy upewnić się, że jest on uprawniony do takich czynności. W tym celu powinniśmy uprzednio złożyć do właściwego nam urzędu skarbowego odpowiedni dokument będący poświadczeniem pozwolenia do wykonywania takiej czynności przez osobę trzecią, nawet w przypadku, gdy wcześniej udzieliliśmy oficjalnego pozwolenia naszemu księgowemu lub doradcy podatkowemu do wykonywania czynności w naszym imieniu.

W związku z tymi wymogami należy złożyć odpowiedni formularz, w przypadku poświadczania pełnomocnictwa jest to dokument UPL-1 w formie papierowej. Wymóg ten obowiązuje również w przypadku, gdy przesyłanym dokumentem w naszym imieniu ma być tylko informacja PIT-11.

Jednak odwrotnie niż w latach ubiegłych, zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty) razem ze współmałżonkiem (PIT-36, PIT-37), składane wspólnie do urzędu, nie wymaga od drugiej osoby takiej wcześniejszej deklaracji poświadczania pełnomocnictwa (UPL-1).

Mamy także możliwość odwołania pozwolenia do wykonywania w naszym imieniu tych czynności, w tym celu powinniśmy złożyć dokument odwołujący na formularzu OPL-1.

Od pełnomocnictwa do podpisywania e-deklaracji nie pobiera się opłaty skarbowej. Upoważnienia te stosuje się do formularzy, które wymagają weryfikacji za pomocą elektronicznego podpisu z odpowiednim certyfikatem.

Komunikat ten nie dotyczy również osób, które już złożyły takie zaświadczenie w latach ubiegłych i do chwili obecnej nie odwołały tej decyzji formularzem UPL-1.

Podziel się tym artykułem: