E-deklaracje w roku podatkowym 2021/ 2022
Podatnik.info
Podatnik.info

E-deklaracje w roku podatkowym 2021/ 2022

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Przejdź do akapitów:

Czym są e-deklaracje?

Jakie są formy złożenia deklaracji podatkowych?

Czym są e-deklaracje?

E-deklaracje są niczym innym jak doskonałą alternatywą rozliczenia zeznania podatkowego online z Urzędem Skarbowym. Dzięki e-deklaracjom składanie e-PITU staje się znacznie szybsze i prostsze.  Warto pamiętać, że podatnicy mogą spodziewać się zwrotu podatku w krótszym terminie, niż w przypadku skorzystania z tradycyjnej formy złożenia deklaracji.

Uwaga!

Wypełniając deklaracje podatkowe, warto również zwrócić uwagę na ulgi podatkowe i inne odliczenia, dzięki którym twój podatek może być niższy!

https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/ksiegowy-obliczajacy-zysk-z-wykresami-analizy-finansowej-7548546.htm#page=1&query=podatki&position=0&from-view=search

Jakie są formy złożenia deklaracji podatkowych?

Podatnik ma prawo do wybrania najlepszej spośród wszystkich form rozliczenia, np.:  

 • Wypełnić formularz ręcznie i złożyć go osobiście w urzędzie skarbowym lub wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 • Skorzystać z darmowego programu do PIT 2021/ 2022 i rozliczyć go szybko i bezproblemowo (w 2017 roku Ministerstwo Finansów otrzymało ponad 11 milionów elektronicznych druków wysłanych przez podatników).

Warto pamiętać, że tradycyjne formularze należy złożyć przed zamknięciem urzędów skarbowych i placówek pocztowych w nieprzekraczalnym terminie ustanowionym przez organ podatkowy. Dużą zaletą deklaracji online jest możliwość składania ich przez 24/7. Dobry program e-deklaracji, umożliwia na rozliczenie PIT,  przez cały tydzień, również w dni ustawowo wolne od pracy. Ministerstwo Finansów zachęca jednak do rozliczenia się drogą elektroniczną z Administracją Skarbową.

Szukasz najlepszego sposobu na rozliczenie deklaracji PIT online?

Bardzo popularnym  sposobem wysyłania swojej deklaracji jest skorzystanie z darmowego programu PIT pro od Podatnik.info. Wszystkie formularze dostępne w PIT pro od Podatnik.info są zgodne z wytycznymi ustanowionymi przez Ministerstwo Finansów.

Rozlicz swoje deklaracje, jak najszybciej, aby otrzymać zwrot nadpłaty podatku. Dlaczego warto wybrać akurat ten program:

 • program jest zgodny z wytycznymi ministerstwa finansów;

 • druk wysyłany jest w terminie podanym przez ministerstwo finansów;

 • twoje dane udostępniane są do specjalnych urzędów skarbowych;

 • masz gwarację, że Twój pit będzie prawidłowo podpisany;

 • składanie deklarcji odbywa się w 100% onlinie, bez konieczności wizyty w urzędzie skarbowym.

Dzięki darmowym programom na rynku tj. PIT pro od Podatnik.info rozliczysz się w 3 szybkich krokach:

1) Wybierz interesujące cię druki PIT.

2) Wypełnij PIT w 4,57 min.

3) Wyślij PIT do Ministerstwa Finansów.

 

W przypadku złożenia:

 • E-deklaracji – nadpłacony podatek zostanie wypłacony w okresie nie dłuższym niż 45 dni.

 • Tradycyjnych deklaracji podatkowych, zwrot będzie rozpatrzony do 3 miesięcy.

Kto może skorzystać z platformy i złożyć e-deklarację?

 1)  Podatnicy, którzy odprowadzają:

 • podatek dochodowy od osób fizycznych,

 • podatek dochodowy od osób prawnych,

 • podatek od towarów i usług,

 • podatek od spadków i darowizn,

 • podatek od czynności cywilnoprawnych,

 • podatek od niektórych instytucji finansowych,

 • podatek od gier hazardowych,

 • podatek tonażowy,

 • podatek od wydobycia niektórych kopalin,

2) płatnicy,

3) przedsiębiorstwo w spadku.

 

Krok po kroku – wypełnij e-deklaracje  za pomocą interaktywnego formularza e-deklaracji

Zarówno w przypadku złożenia e-deklaracji, jak i tej w formie papierowej wymaga się podania takich samych danych.

Żeby wypełnić e-deklarację, niezbędne będzie:

 • podanie identyfikatora podatkowego (rozliczając się wspólnie
  z małżonkiem, należy uwzględnić również jego identyfikator),

 • wybranie właściwego urzędu skarbowego podatnika, do którego adresujemy deklarację oraz dane identyfikacyjne (rozliczając się wspólnie z małżonkiem, należy podać również jego dane),

 • uzupełnienie pól w sekcji C związanych z dochodami/ stratami ze źródeł przychodów (w celu dodania załącznika do e-deklaracji należy wpisać wartość 1 w sekcji K „Informacja  o załącznikach”. Po wypełnieniu pól załączniki zostaną automatycznie dodane.

 

Podatnicy pamiętajcie!

E-deklaracje możecie zapisać na dysku w celu ich dalszej edycji (pobierz i zapisz).

 

E-deklaracje a podpis na wypełnionej e-deklaracji

W celu identyfikacji zeznania podatników, w ich obowiązku jest złożenie podpisu na wypełnionej e-deklaracji, można to zrobić na kilka sposobów, np.:

 • kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

 • danymi autoryzującymi, które składają się z numeru PESEL lub NIP, imienia i nazwiska, daty urodzenia oraz kwoty przychodu
  z poprzedniego roku podatkowego),

 • przez profil zaufany, na platformie ePUAP (możliwość autoryzacji podpisu za pomocą bankowości online).

 

https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/zblizenie-meski-kandydata-wypelniac-w-podaniowej-formie-3628603.htm#page=1&query=podpis&position=0&from-view=search

Podpis e-deklaracji przez pełnomocnika jest możliwy!

Jeśli z jakiś przyczyń, podpisanie e-deklaracji jest niemożliwe, pełnomocnik jest osobą, która może zrobić to za ciebie.

 

 Art. 80b Ordynacji podatkowej mówi:

“Jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, podpisanie deklaracji przez pełnomocnika zwalnia podatnika, płatnika lub inkasenta z obowiązku podpisania deklaracji”.

 

Pełnomocnikiem jest:

 • każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych,

 • konkretna osoba fizyczna, w rozumieniu prawa nie może to być np. instytucja czy organizacja.

 

Jak złożyć pełnomocnictwo?

Aby powołać pełnomocnika, żeby podpisał deklaracje drogą elektroniczną, podatnik, płatnik lub inkasent ma w obowiązku złożyć zawiadomienie
o odwołaniu pełnomocnictwa u naczelnika urzędu skarbowego w sprawach ewidencji podatników i płatników. Niezbędne do tego są dwa druki, UPL-1, czyli pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz OPL-1, czyli zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa. Oba te dokumenty mogą zostać złożone za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP.

 

Deklaracje podatkowe i weryfikacja ich poprawności.

Decydując się na wypełnienie zeznania podatkowego przy użyciu systemu e-deklaracje składanych drogą elektroniczną, należy pamiętać, że formularz interaktywny jest na bieżąco sprawdzany i w przypadku niezgodności danych, powinien pojawić się komunikat informujący
z zaznaczeniem pozycji, które zawierają błędy.

W momencie kiedy wypełnione e-deklaracje otrzymają status 200, oznacza to, że przetwarzanie ich zakończyło się poprawnie i podatnicy okazali się prawidłowym numerem NIP lub PESEL oraz wykazali poprawne dane, które znajdują się w systemie. Z kolei informacje tj. kwoty przychodów, ulgi kosztów oraz zarobków sprawdzane będą dopiero wtedy, kiedy e-deklaracje zostaną złożone w systemie.

W przypadku, gdy e-deklaracje nie otrzymają statusu 200, a przypisany zostanie któryś z niżej wymienionych numerów, należy raz jeszcze zweryfikować zgodność informacji zawartych w formularzach PIT
i poprawić błędne pozycje.

 

Poniższe błędy systemowe mają charakter informacyjny dla podatników wypełniających deklaracje za pomocą systemu e-deklaracje:

100  Błędny komunikat SOAP

101  Proszę o ponowne przesłanie dokumentu

102  Proszę o ponowne przesłanie żądania UPO

300  Brak dokumentu

301     Plik w trakcie przetwarzania

302    Plik wstępnie przetworzony

303     Plik w trakcie weryfikacji podpisu

400  Przetwarzanie dokumentu zakończone błędem

401  Plik niezgodny ze schematem xsd

408  Plik zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie

409  Plik zawiera niewłaściwą ilość i/lub rodzaj elementów

410  Złożony dokument (zeznanie) bez podpisu nie może być korektą

411  W systemie jest już złożony dokument (zeznanie) z takim numerem NIP

412  Weryfikacja negatywna — niezgodność danych informacyjnych

413     Plik z certyfikatem bez wymaganych atrybutów

414  Weryfikacja negatywna — błąd danych identyfikacyjnych

415  Zawartość załącznika niezgodna z deklarowaną listą plików

416  Dla tego typu deklaracji załącznik binarny nie jest dozwolony

417 Wniosek VAT-REF wymaga przynajmniej jednej z pozycji: VATRefundApplication lub ProRataRateAdjustment

418  Dla złożonej deklaracji wymagane jest użycie podpisu kwalifikowanego

https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/finanse-rachunkowosc-biurka-przy-uzyciu-papieru-1027101.htm#page=1&query=podatki&position=4&from-view=search

Ulgi i odliczenia dla podatników w 2021/2022

Jakie są rodzaje ulg i kto może z nich skorzystać?

 • Ulga prorodzinna (PIT-28, PIT-36, PIT-37)

 • Ulga rehabilitacyjna (PIT-28, PIT-36, PIT-37)

 • Ulga internetowa (PIT-28, PIT-36, PIT-37)

 • Ulga dla krwiodawców (PIT-28, 36, 37)

 • Ulga rehabilitacyjna (PIT-28, 36, 37)

 • Ulga na nowe technologie (PIT-36, 36L)

 • UIga odsetkowa (PIT-28, 36, 37)

 • Darowizny kościelne (PIT-28, 36, 37)

 • Darowizny na cele pożytku publicznego (PIT-28, 36, 37)

 • Darowizny na cele edukacyjne (PIT-28, 36, 36L)

 • Odliczenia składek społecznych lub zdrowotnych (PIT-28, 36, 36L, 37)

 • Wpłaty na IKZE (PIT-28, 36, 36L, 37)

 • Darowizna na cele walki z COVID-19 (PIT-36, 36L, 37, 28)

 • Ulga termomodernizacyjna (PIT-36, 28, 36L)

 • Ulga dla młodych (PIT-37)

 • Darowizna komputerów przenośnych na rzecz jednostek prowadzących placówki oświatowe (PIT-36, 36L, 37, 28)

 • Zwrot nienależnie pobranych świadczeń (PIT-28, 36, 37).

 

Najpopularniejsza ulga podatkowa

Ulga na dziecko, zwana również ulgą prorodzinną, jest jednym z najczęściej rozliczanych dokumentów w polskim prawie podatkowym. W rozliczeniu PIT istnieje zarówno możliwość odliczenia jej od podatku, jak i  otrzymania zwrotu za niewykorzystaną ulgę, jeśli zarobki podatnika nie pozwalały na to, żeby z niej skorzystał.

Z ulgi prorodzinnej mają prawo skorzystać rodzice, którzy sprawują władzę rodzicielską, prawni opiekunowie (o ile dziecko z nimi zamieszkuje) oraz rodziny zastępcze. Wówczas ulga przysługuje rodzicom, których dzieci są:

 • objęte zasiłkiem tzn. dodatkiem pielęgnacyjnym lub rentą socjalną (niezależnie od ich wieku),

 • małoletnie,

 • poniżej 25 roku życia, uczą się lub studiują, a ich dochód niepodlegający opodatkowaniu w roku poprzednim nie przekroczył  3089 zł. Należy jednak pamiętać, że do dochodu tego nie wlicza się renty.

 

Chcąc otrzymać zwrot za niewykorzystaną ulgę na dziecko, należy w 2022 r. wypełnić formularz za rok poprzedni – 2021, w odpowiednich polach druku PIT-36, PIT-37. Warto wspomnieć, że ulga na dziecko jest nielimitowana, stąd przysługuje ona każdemu dziecku, które spełnia ww. ustawowe kryteria.

Sprawdź, ile podatnik może odliczyć na dziecko w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-37 za rok 2021, składanym w nowym 2022 roku! (link do artykułu ulga prorodzinna).

Informacje dodatkowe

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny. Warto pamiętać, że każdy, kto wygenerował przychód w danym roku podatkowym, może skorzystać
z systemu e deklaracje. W przypadku problemów z rozliczeniem e deklaracji dostępna jest bezpłatnia infolinia krajowej informacji skarbowej, gdzie można uzyskać więcej informacji na temat odpowiedniego sposobu rozliczenia pit.

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób najczęściej wykonujecie Państwo przelewy?
Wyniki sondażu: sondaż 264 głosów
40%

przez telefon

105 głosów
56%

z komputera

149 głosów
1%

w oddziale w banku

3 głosów
3%

na poczcie lub w punktach opłat

7 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Rozliczenie PIT 2020 / 2021 a zmiana adresu zamieszkania