E-deklaracje w roku podatkowym 2021/ 2022
Podatnik.info
Podatnik.info

E-deklaracje w roku podatkowym 2021/ 2022

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Przejdź do akapitów:

Czym są e-deklaracje?

Jakie są formy złożenia deklaracji podatkowych?

Czym są e-deklaracje?

E-deklaracje są niczym innym jak doskonałą alternatywą rozliczenia zeznania podatkowego online z Urzędem Skarbowym. Dzięki e-deklaracjom składanie e-PITU staje się znacznie szybsze i prostsze.  Warto pamiętać, że podatnicy mogą spodziewać się zwrotu podatku w krótszym terminie, niż w przypadku skorzystania z tradycyjnej formy złożenia deklaracji.

Uwaga!

Wypełniając deklaracje podatkowe, warto również zwrócić uwagę na ulgi podatkowe i inne odliczenia, dzięki którym twój podatek może być niższy!

https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/ksiegowy-obliczajacy-zysk-z-wykresami-analizy-finansowej-7548546.htm#page=1&query=podatki&position=0&from-view=search

Jakie są formy złożenia deklaracji podatkowych?

Podatnik ma prawo do wybrania najlepszej spośród wszystkich form rozliczenia, np.:  

 • Wypełnić formularz ręcznie i złożyć go osobiście w urzędzie skarbowym lub wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 • Skorzystać z darmowego programu do PIT 2021/ 2022 i rozliczyć go szybko i bezproblemowo (w 2017 roku Ministerstwo Finansów otrzymało ponad 11 milionów elektronicznych druków wysłanych przez podatników).

Warto pamiętać, że tradycyjne formularze należy złożyć przed zamknięciem urzędów skarbowych i placówek pocztowych w nieprzekraczalnym terminie ustanowionym przez organ podatkowy. Dużą zaletą deklaracji online jest możliwość składania ich przez 24/7. Dobry program e-deklaracji, umożliwia na rozliczenie PIT,  przez cały tydzień, również w dni ustawowo wolne od pracy. Ministerstwo Finansów zachęca jednak do rozliczenia się drogą elektroniczną z Administracją Skarbową.

Szukasz najlepszego sposobu na rozliczenie deklaracji PIT online?

Bardzo popularnym  sposobem wysyłania swojej deklaracji jest skorzystanie z darmowego programu PIT pro od Podatnik.info. Wszystkie formularze dostępne w PIT pro od Podatnik.info są zgodne z wytycznymi ustanowionymi przez Ministerstwo Finansów.

Rozlicz swoje deklaracje, jak najszybciej, aby otrzymać zwrot nadpłaty podatku. Dlaczego warto wybrać akurat ten program:

 • program jest zgodny z wytycznymi ministerstwa finansów;

 • druk wysyłany jest w terminie podanym przez ministerstwo finansów;

 • twoje dane udostępniane są do specjalnych urzędów skarbowych;

 • masz gwarację, że Twój pit będzie prawidłowo podpisany;

 • składanie deklarcji odbywa się w 100% onlinie, bez konieczności wizyty w urzędzie skarbowym.

Dzięki darmowym programom na rynku tj. PIT pro od Podatnik.info rozliczysz się w 3 szybkich krokach:

1) Wybierz interesujące cię druki PIT.

2) Wypełnij PIT w 4,57 min.

3) Wyślij PIT do Ministerstwa Finansów.

 

W przypadku złożenia:

 • E-deklaracji – nadpłacony podatek zostanie wypłacony w okresie nie dłuższym niż 45 dni.

 • Tradycyjnych deklaracji podatkowych, zwrot będzie rozpatrzony do 3 miesięcy.

Kto może skorzystać z platformy i złożyć e-deklarację?

 1)  Podatnicy, którzy odprowadzają:

 • podatek dochodowy od osób fizycznych,

 • podatek dochodowy od osób prawnych,

 • podatek od towarów i usług,

 • podatek od spadków i darowizn,

 • podatek od czynności cywilnoprawnych,

 • podatek od niektórych instytucji finansowych,

 • podatek od gier hazardowych,

 • podatek tonażowy,

 • podatek od wydobycia niektórych kopalin,

2) płatnicy,

3) przedsiębiorstwo w spadku.

 

Krok po kroku – wypełnij e-deklaracje  za pomocą interaktywnego formularza e-deklaracji

Zarówno w przypadku złożenia e-deklaracji, jak i tej w formie papierowej wymaga się podania takich samych danych.

Żeby wypełnić e-deklarację, niezbędne będzie:

 • podanie identyfikatora podatkowego (rozliczając się wspólnie
  z małżonkiem, należy uwzględnić również jego identyfikator),

 • wybranie właściwego urzędu skarbowego podatnika, do którego adresujemy deklarację oraz dane identyfikacyjne (rozliczając się wspólnie z małżonkiem, należy podać również jego dane),

 • uzupełnienie pól w sekcji C związanych z dochodami/ stratami ze źródeł przychodów (w celu dodania załącznika do e-deklaracji należy wpisać wartość 1 w sekcji K „Informacja  o załącznikach”. Po wypełnieniu pól załączniki zostaną automatycznie dodane.

 

Podatnicy pamiętajcie!

E-deklaracje możecie zapisać na dysku w celu ich dalszej edycji (pobierz i zapisz).

 

E-deklaracje a podpis na wypełnionej e-deklaracji

W celu identyfikacji zeznania podatników, w ich obowiązku jest złożenie podpisu na wypełnionej e-deklaracji, można to zrobić na kilka sposobów, np.:

 • kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

 • danymi autoryzującymi, które składają się z numeru PESEL lub NIP, imienia i nazwiska, daty urodzenia oraz kwoty przychodu
  z poprzedniego roku podatkowego),

 • przez profil zaufany, na platformie ePUAP (możliwość autoryzacji podpisu za pomocą bankowości online).

 

https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/zblizenie-meski-kandydata-wypelniac-w-podaniowej-formie-3628603.htm#page=1&query=podpis&position=0&from-view=search

Podpis e-deklaracji przez pełnomocnika jest możliwy!

Jeśli z jakiś przyczyń, podpisanie e-deklaracji jest niemożliwe, pełnomocnik jest osobą, która może zrobić to za ciebie.

 

 Art. 80b Ordynacji podatkowej mówi:

“Jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, podpisanie deklaracji przez pełnomocnika zwalnia podatnika, płatnika lub inkasenta z obowiązku podpisania deklaracji”.

 

Pełnomocnikiem jest:

 • każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych,

 • konkretna osoba fizyczna, w rozumieniu prawa nie może to być np. instytucja czy organizacja.

 

Jak złożyć pełnomocnictwo?

Aby powołać pełnomocnika, żeby podpisał deklaracje drogą elektroniczną, podatnik, płatnik lub inkasent ma w obowiązku złożyć zawiadomienie
o odwołaniu pełnomocnictwa u naczelnika urzędu skarbowego w sprawach ewidencji podatników i płatników. Niezbędne do tego są dwa druki, UPL-1, czyli pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz OPL-1, czyli zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa. Oba te dokumenty mogą zostać złożone za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP.

 

Deklaracje podatkowe i weryfikacja ich poprawności.

Decydując się na wypełnienie zeznania podatkowego przy użyciu systemu e-deklaracje składanych drogą elektroniczną, należy pamiętać, że formularz interaktywny jest na bieżąco sprawdzany i w przypadku niezgodności danych, powinien pojawić się komunikat informujący
z zaznaczeniem pozycji, które zawierają błędy.

W momencie kiedy wypełnione e-deklaracje otrzymają status 200, oznacza to, że przetwarzanie ich zakończyło się poprawnie i podatnicy okazali się prawidłowym numerem NIP lub PESEL oraz wykazali poprawne dane, które znajdują się w systemie. Z kolei informacje tj. kwoty przychodów, ulgi kosztów oraz zarobków sprawdzane będą dopiero wtedy, kiedy e-deklaracje zostaną złożone w systemie.

W przypadku, gdy e-deklaracje nie otrzymają statusu 200, a przypisany zostanie któryś z niżej wymienionych numerów, należy raz jeszcze zweryfikować zgodność informacji zawartych w formularzach PIT
i poprawić błędne pozycje.

 

Poniższe błędy systemowe mają charakter informacyjny dla podatników wypełniających deklaracje za pomocą systemu e-deklaracje:

100  Błędny komunikat SOAP

101  Proszę o ponowne przesłanie dokumentu

102  Proszę o ponowne przesłanie żądania UPO

300  Brak dokumentu

301     Plik w trakcie przetwarzania

302    Plik wstępnie przetworzony

303     Plik w trakcie weryfikacji podpisu

400  Przetwarzanie dokumentu zakończone błędem

401  Plik niezgodny ze schematem xsd

408  Plik zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie

409  Plik zawiera niewłaściwą ilość i/lub rodzaj elementów

410  Złożony dokument (zeznanie) bez podpisu nie może być korektą

411  W systemie jest już złożony dokument (zeznanie) z takim numerem NIP

412  Weryfikacja negatywna — niezgodność danych informacyjnych

413     Plik z certyfikatem bez wymaganych atrybutów

414  Weryfikacja negatywna — błąd danych identyfikacyjnych

415  Zawartość załącznika niezgodna z deklarowaną listą plików

416  Dla tego typu deklaracji załącznik binarny nie jest dozwolony

417 Wniosek VAT-REF wymaga przynajmniej jednej z pozycji: VATRefundApplication lub ProRataRateAdjustment

418  Dla złożonej deklaracji wymagane jest użycie podpisu kwalifikowanego

https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/finanse-rachunkowosc-biurka-przy-uzyciu-papieru-1027101.htm#page=1&query=podatki&position=4&from-view=search

Ulgi i odliczenia dla podatników w 2021/2022

Jakie są rodzaje ulg i kto może z nich skorzystać?

 • Ulga prorodzinna (PIT-28, PIT-36, PIT-37)

 • Ulga rehabilitacyjna (PIT-28, PIT-36, PIT-37)

 • Ulga internetowa (PIT-28, PIT-36, PIT-37)

 • Ulga dla krwiodawców (PIT-28, 36, 37)

 • Ulga rehabilitacyjna (PIT-28, 36, 37)

 • Ulga na nowe technologie (PIT-36, 36L)

 • UIga odsetkowa (PIT-28, 36, 37)

 • Darowizny kościelne (PIT-28, 36, 37)

 • Darowizny na cele pożytku publicznego (PIT-28, 36, 37)

 • Darowizny na cele edukacyjne (PIT-28, 36, 36L)

 • Odliczenia składek społecznych lub zdrowotnych (PIT-28, 36, 36L, 37)

 • Wpłaty na IKZE (PIT-28, 36, 36L, 37)

 • Darowizna na cele walki z COVID-19 (PIT-36, 36L, 37, 28)

 • Ulga termomodernizacyjna (PIT-36, 28, 36L)

 • Ulga dla młodych (PIT-37)

 • Darowizna komputerów przenośnych na rzecz jednostek prowadzących placówki oświatowe (PIT-36, 36L, 37, 28)

 • Zwrot nienależnie pobranych świadczeń (PIT-28, 36, 37).

 

Najpopularniejsza ulga podatkowa

Ulga na dziecko, zwana również ulgą prorodzinną, jest jednym z najczęściej rozliczanych dokumentów w polskim prawie podatkowym. W rozliczeniu PIT istnieje zarówno możliwość odliczenia jej od podatku, jak i  otrzymania zwrotu za niewykorzystaną ulgę, jeśli zarobki podatnika nie pozwalały na to, żeby z niej skorzystał.

Z ulgi prorodzinnej mają prawo skorzystać rodzice, którzy sprawują władzę rodzicielską, prawni opiekunowie (o ile dziecko z nimi zamieszkuje) oraz rodziny zastępcze. Wówczas ulga przysługuje rodzicom, których dzieci są:

 • objęte zasiłkiem tzn. dodatkiem pielęgnacyjnym lub rentą socjalną (niezależnie od ich wieku),

 • małoletnie,

 • poniżej 25 roku życia, uczą się lub studiują, a ich dochód niepodlegający opodatkowaniu w roku poprzednim nie przekroczył  3089 zł. Należy jednak pamiętać, że do dochodu tego nie wlicza się renty.

 

Chcąc otrzymać zwrot za niewykorzystaną ulgę na dziecko, należy w 2022 r. wypełnić formularz za rok poprzedni – 2021, w odpowiednich polach druku PIT-36, PIT-37. Warto wspomnieć, że ulga na dziecko jest nielimitowana, stąd przysługuje ona każdemu dziecku, które spełnia ww. ustawowe kryteria.

Sprawdź, ile podatnik może odliczyć na dziecko w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-37 za rok 2021, składanym w nowym 2022 roku! (link do artykułu ulga prorodzinna).

Informacje dodatkowe

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny. Warto pamiętać, że każdy, kto wygenerował przychód w danym roku podatkowym, może skorzystać
z systemu e deklaracje. W przypadku problemów z rozliczeniem e deklaracji dostępna jest bezpłatnia infolinia krajowej informacji skarbowej, gdzie można uzyskać więcej informacji na temat odpowiedniego sposobu rozliczenia pit.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Rozliczenie PIT 2020 / 2021 a zmiana adresu zamieszkania