Dzień wolny może skrócić czas na złożenie odwołania - Prosta strona podatków
Gorące tematy
Najwygodniejszy sposób złożenia PIT-u to?
Wyniki sondażu: sondaż 1007 głosów
78%

elektroniczny

790 głosów
18%

osobiście w urzędzie skarbowym

180 głosów
4%

za pośrednictwem poczty

37 głosów
Kalendarz podatnika
Dzień wolny może skrócić czas na złożenie odwołania
KS
http://sxc.hu/
Tax Care

Dzień wolny może skrócić czas na złożenie odwołania

Podziel się tym artykułem:   

Święto wypadające nie na koniec, a w trakcie danego okresu, jaki podatnik ma na dokonanie np. wniesienia odwołania od niekorzystnej decyzji fiskusa niesie inne skutki dla określenia końca tego okresu, niż w sytuacji gdy taki dzień jest ostatnim dniem terminu.

Z określonych obowiązków lub konkretnych praw podatnik musi się wywiązać i może skorzystać w określonym ustawowo czasie. Oprócz konkretnie wskazanych dat przepisy podatkowe w ustaleniu okresu odpowiadającego na dokonanie danej czynności posługują się także przedziałami czasowymi. Generalna zasada mówi, że jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Za koniec terminu przyjmuje się upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni. Wypadający w trakcie tego czasu dzień wolny nie wpłynie na ilość dni.

Święto na koniec wydłuża

Co istotne, żaden z terminów podatkowych nie może minąć w weekend lub w święto. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, jeśli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. Święto wypadające zatem na koniec okresu wydłuża podatnikowi czas na wywiązanie się z obowiązku czy też na skorzystanie z konkretnego przywileju.

Przykład 1
Podatnik musi do 25. dnia kolejnego miesiąca uregulować zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług. W sierpniu br. 25 dzień miesiąca przypada w niedzielę, zatem ostatecznym terminem dla przedsiębiorców na złożenie deklaracji i rozliczenie VAT-u będzie poniedziałek 26 sierpnia.

W trakcie wlicza się w termin

Warto jednak pamiętać, że podatnik na dokonanie określonej czynności może mieć nieco mniej czasu, jeśli gdzieś po drodze płynącego do wypełnienia obowiązku terminu wypadnie dzień wolny od pracy. W takim przypadku, jeżeli termin wynosi np. 7 albo 14 dni, wlicza się do niego nie tylko dni pracujące, ale także wolne od pracy – zarówno soboty czy niedziele, jak też dni świąteczne. 

Przykład 2
Podatnik 2 sierpnia br. otrzymał decyzję z urzędu skarbowego rozstrzygającą na jego niekorzyść. W takiej sytuacji podatnikowi przysługuje prawo do złożenia odwołania w terminie 14 dni. Wedle wyżej określonych zasad, czas na złożenie dokumentu zacznie biec od dnia następnego. Weekendy oraz wypadające po drodze święto (15 sierpnia) zostaną wliczone, poprzez fakt, iż wypadają nie na koniec, a w środku okresu, przez co ostatnim dniem na złożenie odwołania będzie 16 sierpnia.Katarzyna Miazek, Tax Care

Katarzyna Więsik, księgowa Tax Care
Taxcare.pl 

Podziel się tym artykułem: