Dwie nowelizacje przepisów podatkowych w Sejmie
http://sxc.hu/
Tax Care

Dwie nowelizacje przepisów podatkowych w Sejmie

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Z kolei projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym opracowany przez resort finansów zajmuje się przede wszystkim przychodami z nieujawnionych źródeł – przypomina Tax Care.


Początek roku przyniósł kolejne propozycje zmian w podatkach, którymi właśnie zajął się Sejm. Posłowie zaczęli prace nad prezydenckim projektem nowelizacji Ordynacji podatkowej, który przy okazji zmienia m.in. przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odbyło się także pierwsze czytanie propozycji zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, które zmieniają także zapisy Ordynacji.


Prezydent chce ulżyć podatnikom


Przygotowany w Kancelarii Prezydenta projekt zmian w Ordynacji zawiera propozycje zmian, które mają nieco ulżyć podatnikom. Najważniejszą zmianą, jaka jest w nim zawarta, jest zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatników. Chodzi o przypadki, kiedy przepisy podatkowe są tak niejasne, że nawet z użyciem standardowych procedur interpretacyjnych nie udaje się ustalić celu danego zapisu. Wówczas dany zapis powinien być interpretowany w sposób, który dawałby jak największą ochronę podatnikowi.


Przedstawiciele prezydenta uważają, że takie rozwiązanie – poza tym, że jest korzystne dla podatników – służyć będzie eliminacji niejasnych czy wręcz bezsensownych zapisów oraz wypełnianiu luk w prawie.
Poza tym w projekcie znalazły się zapisy, odnoszące się do innych ustaw, jak choćby ten, dotyczący Kodeksu karnego skarbowego, który mówi, że nie podlega karze ten, kto złożył prawnie skuteczną korektę deklaracji i niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez właściwy organ uiścił należność.


Inne zmiany dotyczą ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych. Chodzi o artykuły, które mówią, że w razie nieopłacenia rachunku lub faktury w okresie 30 dni od chwili upływu terminu płatności, to wykazane koszty uzyskania przychodów musi zmniejszyć o niezapłaconą kwotę. Dopiero kiedy zapłaci, może zaliczyć tę kwotę w koszty. To rozwiązanie wymusza na przedsiębiorcach rozliczne korekty i w rezultacie jest dla nich uciążliwe. W projekcie proponuje się wykreślenie przepisu, który ten obowiązek wprowadza.


Minister szuka nieujawnionych dochodów


Z kolei opracowany przez resort finansów projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych zajmuje się przede wszystkim dochodami z nieujawnionych źródeł. Jego uchwalenie jest konieczne, jako że Trybunał Konstytucyjny zakwestionował dotyczące takich przychodów przepisy i w ustawie podatkowej, i w Ordynacji. I wyznaczał jednocześnie termin na poprawienie wadliwych paragrafów. W przypadku Ordynacji termin mija w lutym br.


W ustawie podatkowej ma znaleźć się definicja przychodów z nieujawnionych źródeł. Organy skarbowe za takie przychody uznają np. wydatki na nieruchomość, jeśli nabywca nie posiada żadnych źródeł przychodów albo uzyskiwane przez niego przychody są na tyle niskie, że nie pozwoliłyby na sfinansowanie takiego zakupu. Za pochodzące z nieujawnionych źródeł zostaną uznane także przychody, których wysokość zostanie uznana za zbyt dużą w stosunku do tych możliwych do osiągnięcia np. ze wskazanej przez podatnika działalności, np. gospodarczej. Chodzi np. o zbyt duże wpływy z zakładu fryzjerskiego, który funkcjonuje dwa razy w tygodniu.


Podatek od przychodów z nieujawnionych źródeł wynosi 75%. Z tym, że po wejściu w życie nowych przepisów taką stawką będą objęte wyłącznie przychody ze źródeł, których nie wskaże podatnik lub nie wytropią urzędnicy skarbowi. Jeśli jednak okaże się, że organy skarbowe zidentyfikują źródło przychodów i okaże się np., że z danej działalności podatnik w rzeczywistości uzyskiwał większe przychody niż wyjawił przed fiskusem, kara będzie łagodniejsza. Podatnik bowiem zapłaci podatek według standardowych stawek, choć oczywiście powiększony o odsetki karne.


Jeszcze jedna nowelizacja Ordynacji


Na tych dwóch nie kończą się projekty zmian w przepisach podatkowych, nad którymi toczą się obecnie praca. Na rozpatrzenie czeka jeszcze obszerna propozycja zmian w Ordynacji podatkowej. Rząd miał się nią zająć we wtorek, ale ostatecznie zrezygnował z rozpatrywania tego punktu porządku obrad.


Marek Siudaj, Tax Care
Taxcare.pl 

Loading Comments
Gorące tematy
Czy w przypadku złej obsługi ze strony urzędnika skarbówki złożysz na niego skargę?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
38%

Tak, skorzystam ze swojego prawa.

22 głosów
59%

Nie, bo i tak nie przyniesie to żadnego skutku.

34 głosów
3%

Nie wiem jak to zrobić.

2 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Nowa Ordynacja podatkowa wprowadzi postępowanie uproszczone