Gorące tematy
Czy wyższa kwota wolna od podatku za 2017 r. w kwocie 6600 zł?
sondaż 61 głosów
16%

Nadal jest zbyt niska

10 głosów
77%

Powinna jeszcze bardziej wzrosnąć

47 głosów
7%

Większość podatników nie odczuje jej w swoich portfelach?

4 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika
Duże korzyści podatkowe dla sklepów przekazujących...
Kamil Sztandera
sxc.hu
Podatnik.info

Duże korzyści podatkowe dla sklepów przekazujących żywność OPP

Podziel się tym artykułem:   

Właściciele sklepów przekazując produkty mające np. krótki termin do spożycia Organizacjom Pożytku Publicznego mogą zyskać znaczące zwolnienia zarówno w podatku VAT, jak i CIT.

Od 1 października 2013 r. rozszerzeniu uległ zakres zwolnienia od podatku VAT w odniesieniu do dostaw produktów spożywczych, które są przekazywane na rzecz OPP. Przed wejściem w życie tej zmiany zwolnione były tylko dostawy towarów spożywczych dokonywane przez producentów na rzecz ww. organizacji, z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te podmioty. W wyniku nowelizacji przepisów ustawy powyższy przywilej przysługuje również innym podatnikom VAT przekazującym żywność OPP na cele charytatywne, w tym m. in. sklepom spożywczym.

Warunki zwolnienia z VAT

Z wyjaśnień udzielonych przez rzecznika prasowego Ministerstwa Finansów redakcji Podatnik.info wynika, że warunkiem zastosowania zwolnienia z VAT jest posiadanie przez darczyńcę (właściciela sklepu) dokumentacji potwierdzającej dokonanie dostawy na rzecz OPP, która może być przeznaczona wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez ten podmiot. W tym zakresie przepisy nie uległy zmianie.

Dodatkowo resort wyjaśnia, że od 1 października 2013 r. w myśl dodanego ust. 12a w art. 43 ustawy o VAT, zwolnienie nie będzie miało zastosowania w przypadku gdy:

  • określenie przeznaczenia otrzymanych przez OPP towarów nie jest możliwe na podstawie prowadzonej przez ten podmiot dokumentacji, lub
  • wykorzystanie otrzymanych przez OPP towarów nastąpiło na cele inne niż cele działalności charytatywnej prowadzonej przez ten podmiot.

Brak odpowiedniej dokumentacji – kto płaci podatek VAT?

W przypadku braku stosownej dokumentacji lub wykorzystania towarów niezgodnie z deklarowanym celem, zgodnie z art. 108 ust. 3 ustawy o VAT obowiązaną do zapłaty podatku z tytułu dostawy obejmującej produkty spożywcze zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 16 ww. ustawy jest OPP.

W związku z powyższym, jeżeli darczyńca posiada dokumentację potwierdzającą dokonanie dostawy na rzecz OPP, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez ten podmiot, to jest on uprawniony do zastosowania zwolnienia z tytułu przekazanej darowizny środków spożywczych.

Należy podkreślić, że brak prowadzenia przez OPP dokumentacji, na podstawie której możliwe jest ustalenie przeznaczenia otrzymanych towarów (czy też prowadzenie jej w sposób uniemożliwiający określenie przeznaczenia dostarczonej żywności), jak również wykorzystanie otrzymanych produktów na cele inne niż charytatywne nie powoduje u darczyńcy obowiązku korygowania dotychczasowego rozliczenia. W takiej sytuacji to OPP będzie zobowiązana do zapłaty podatku, a nie darczyńca.

Przekaż żywność wiarygodnej OPP

Właściciel sklepu, aby uniknąć wątpliwości związanych z przekazaniem żywności OPP nie właściwie dokumentującej dostarczony towar lub przekazującej go na inne cele niż te związane z prowadzoną przez nią działalnością, może skorzystać z usług Federacji Polskich Banków Żywności. Na stronie internetowej tej organizacji możemy znaleźć Bank Żywności znajdujący się najbliżej naszego miejsca zamieszkania.

Warto podkreślić, że Federacja Polskich Banków Żywności jak i poszczególne Banki Żywności są Organizacjami Pożytku Publicznego. Dzięki temu każda przekazana im darowizna jest przeznaczona na cele działalności charytatywnej i spełnia wymogi ustawy.

Oprócz ww. korzyści związanych z podatkiem VAT, przedsiębiorca przekazujący darowiznę żywności może cenę jej nabycia lub koszt jej wytworzenia zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. W ten sposób zostanie zmniejszona podstawa opodatkowania podatkiem CIT na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

O szczegółach przekazania darowizny Bankom Żywności możemy dowiedzieć się z broszury informacyjnej.


Podatnik.info 

Podziel się tym artykułem:   
Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl