Duże zainteresowanie inwestorów debiutów Private Equity...
http://sxc.hu/
Progress Holding Sp. z o.o.

Duże zainteresowanie inwestorów debiutów Private Equity Managers

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Emitent jest spółką holdingową, wyspecjalizowanej w zarządzaniu różnymi klasami aktywów w funduszach alternatywnych private equity, w tym w funduszach venture capital. Grupa powstała poprzez wydzielenie działalności w zakresie zarządzania aktywami z Grupy MCI Management,. Emitent zarządza aktywami poprzez własne towarzystwo funduszy inwestycyjnych – MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Na koniec 2014 roku Grupa zarządzała aktywami o wartości 1.669,5 mln zł, z czego 89% stanowią aktywa MCI Management.

Oferta sprzedaży akcji


W dniu 31 marca 2015 r. akcjonariusz MCI PrivateVentures FIZ dokonał przydziału 411.863 akcji serii D (wszystkich oferowanych akcji), z czego:

  • w Transzy Otwartej przydzielił 45.045 Akcji Oferowanych;
  • w Transzy Dużych Inwestorów Indywidualnych przydzielił 61.345 Akcji Oferowanych;
  • w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przydzielił 305.473 Akcji Oferowanych.


Średnia stopa redukcji w Transzy Otwartej wyniosła 90,23% (złożonych zostało 1 713 zapisów na łącznie 460.953 Akcji Oferowanych).


W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przyjęto 56 zapisów na 305.473 Akcji Oferowanych.


Łączna wartość przeprowadzonej oferty sprzedaży wyniosła 45.716.793 zł.


Progress Holding Sp. z o.o.

Loading Comments
Gorące tematy
Kto powinien płacić odszkodowania przyznane przez sąd ofiarom urzędniczych pomyłek?
Wyniki sondażu: sondaż 352 głosów
75%

Urzędnik który popełnił błąd

265 głosów
4%

Skarb Państwa

14 głosów
20%

Po połowie winny urzędnik i Skarb Państwa

69 głosów
1%

Odszkodowania nie powinny być zasądzane w czasie kryzysu

4 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Rośnie aktywność Inwestorów na rynku NewConnect