Duże koncerny bez problemu poradzą sobie z klauzulą...
http://sxc.hu/
Kancelaria Prawna Skarbiec

Duże koncerny bez problemu poradzą sobie z klauzulą obejścia prawa podatkowego

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Podatnik.info: Czy planowana przez Ministra Finansów klauzula obejścia prawa podatkowego może wyeliminować przypadki przenoszenia przez polskie firmy np. znaków towarowych do spółek cypryjskich, a następnie do Zjednoczonych Emiratów Arabskich (tak jak miało to miejsce w przypadku LPP, - przyp. red.)?

Robert Nogacki z Kancelarii Prawnej Skarbiec, prawnik specjalizujący się w zakresie międzynarodowych struktur holdingowych: Klauzula obejścia prawa podatkowego uderzy przede wszystkim w średnich przedsiębiorców, ponieważ duże koncerny dysponują budżetami niezbędnymi do wykazania, że stosowane przez nie rozwiązania nie mają na celu obejścia prawa podatkowego i posiadają niepodatkowy cel ekonomiczny.

Podatnik.info: Jakie rozwiązania mogą zastosować duże międzynarodowe koncerny?

RN: Wystarczy w spółkach na Cyprze i w ZEA zatrudnić pracowników specjalizujących się w prawach autorskich, wynająć powierzchnię biurową, podpiąć dedykowane linie telefoniczne, podjąć dodatkową działalność gospodarczą w zakresie zarządzania licencjami. W wypadku dużych koncernów takie działania stanowić będą pomijalny ułamek zysków z optymalizacji podatkowej.

Podatnik.info: Jakie więc kroki musiałoby podjąć Ministerstwo Finansów, aby zapobiec możliwości stosowania przez firmy takiego rozwiązania?

RN: Zawsze powtarzam, że jedynym krokiem, jaki można w tej sytuacji podjąć jest obniżenie podatków i takie gospodarowanie środkami z podatków, aby podatnicy mieli poczucie, że są to niezbędne wydatki na dobra wspólne. Dopóki podatnicy będą mieli przekonanie, że państwo ich grabi, a środki z podatków marnotrawi, to żadne działania Ministerstwa Finansów nie mają szans na powodzenie.

Podatnik.info: Czy polski fiskus w jakikolwiek sposób może dopatrzyć się nieprawidłowości w mechanizmie zastosowanym przez LPP w przenoszeniu znaków towarowych najpierw na Cypr, a następnie do ZEA?

RN: Nie wypowiadam się o konkretnym przypadku LPP S.A., ponieważ nie znam dokumentacji tej transakcji, natomiast zwracam uwagę, że przy wykorzystaniu spółki na Cyprze, która udzieli licencji podmiotowi polskiemu, możliwe jest obniżenie podstawy opodatkowania w Polsce. Przedmiotem tego rodzaju transakcji mogą być np. prawa autorskie, patenty, znaki towarowe, lub know-how związane z doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej bądź naukowej.

Pierwotnym właścicielem powyższych praw własności intelektualnej powinna być spółka położona w klasycznym raju podatkowym, gdzie podatek dochodowy w ogóle nie istnieje, albo nie jest pobierany od pewnych typów spółek, np. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA). Następnie, spółka z „raju podatkowego” powinna wylicencjonować prawa własności intelektualnej na rzecz spółki na Cyprze. Natomiast spółka na Cyprze narzuci swoją minimalną marżę i udzieli sublicencji docelowemu odbiorcy w postaci firmy w Polsce.

Podatnik.info: Jakie korzyści wynikają z takiego rozwiązania dla polskiej firmy?

RN: Dzięki jego zastosowaniu podmiot polski wykaże koszt podatkowy równy opłacie licencyjnej wypłacanej na Cypr. Na podstawie odpowiedniej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, Polska pobierze u źródła podatek w kwocie 5 % należności licencyjnej (zamiast „zwykłego” podatku dochodowego w kwocie 19 %). Uzyskujemy więc oszczędność podatkową na poziomie 14 % dochodu polskiego przedsiębiorcy. W wypadku jeśli spółka cypryjska i polska są powiązane kapitałowo, możliwe jest nawet pominięcie tego 5 % podatku u źródła. Wymaga to jednak spełnienia pewnych dodatkowych warunków.

Podatnik.info: O jakie dokładnie warunki chodzi?

RN: Kwota opłaty licencyjnej stanowić będzie przychód na Cyprze. Co prawda na tej wyspie obowiązuje 12,5 % podatek dochodowy, ale dochód ten będzie minimalny, gdyż od przychodu w postaci ceny sprzedaży licencji do Polski, należy odjąć koszt zakupu tej licencji z „raju podatkowego”.

W pewnym uproszczeniu można więc powiedzieć, że na skutek takiego rozwiązania przerzucimy dochód z Polski (19 % podatku), za pośrednictwem Cypru (12,5 %) do klasycznego raju podatkowego, jaki stanowią ZEA (0 %). Stąd część środków może wrócić do Polski, również bez podatku dochodowego, na podstawie postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a ZEA.

Z drugiej strony, takie rozwiązanie nie jest magiczną różdżką do likwidacji podatku dochodowego.

Podatnik.info: W jaki sposób firma znad Wisły powinna uwiarygodnić tego typu transakcje w oczach polskiego fiskusa?

RN: Przede wszystkim transakcja powinna posiadać substancję ekonomiczną, a więc powinno istnieć wiarygodne uzasadnienie biznesowe dla zakupu przez spółkę polską licencji od spółki cypryjskiej. Jest to szczególnie istotne w kontekście planowanego przez Ministra Finansów wprowadzenia do polskiego prawa podatkowego klauzuli obejścia prawa podatkowego.

Po drugie, wysokość opłaty licencyjnej powinna być skalkulowana na poziomie rynkowym i podatnik powinien być w stanie uzasadnić sposób, w jaki strony wyliczyły opłatę licencyjną. Ponadto, wyjątkową ostrożność należałoby zachować, gdyby stroną takiej transakcji była spółka notowana na giełdzie, aby zapewnić, iż nie doszło do pokrzywdzenia akcjonariuszy mniejszościowych.

Dziękuję za rozmowę.  


Podatnik.info

Mec. Robert Nogacki
Kancelaria Prawna Skarbiec

Loading Comments
Gorące tematy
Z jakich środków powinno być finansowane leczenie Polaków?
Wyniki sondażu: sondaż 27 głosów
67%

W całości ze składki zdrowotnej

18 głosów
11%

W całości z prywatnych środków pacjenta

3 głosów
22%

Po połowie ze składki zdrowotnej i z prywatnych środków pacjenta

6 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
W Polsce silniejszy nie musi płacić podatków