Duże dotacje dla firm dbających o energooszczędność
http://sxc.hu/

Duże dotacje dla firm dbających o energooszczędność

Ponad 170 milionów złotych może trafić do przedsiębiorstw w ramach programu priorytetowego „Efektywne wykorzystanie energii”. W okresie lipiec - październik br. można składać wnioski do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie 70 proc. kosztów audytów energetycznych oraz o udzielenie pożyczki na pokrycie do 75 proc. kosztów inwestycji ograniczającej energochłonność w firmie.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

W ocenie ekspertów Deloitte program ten to doskonała okazja do przeprowadzenia niezbędnych inwestycji w systemy energetyczne w firmach ze znaczącym wsparciem ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nabór wniosków do programu priorytetowego "Efektywne wykorzystanie energii" rozpocznie się 16 lipca 2012 r. Przyjmowanie zgłoszeń na dofinansowanie audytów potrwa do 31 października br., a w przypadku pożyczek na inwestycje do 28 września br. Beneficjentami konkursu mogą być przedsiębiorcy, których przeciętne zużycie energii końcowej wynosi co najmniej 20 000 MWh na rok.

Są 2 etapy ubiegania się o dotację

Program podzielony jest na dwie części. W ramach pierwszej części można uzyskać dofinansowanie do 70 proc. kosztów kwalifikowanych (pomoc de minimis) kompleksowych audytów energetycznych i elektroenergetycznych w podmiotach, w których minimalna wielkość przeciętnego zużycia energii, w roku poprzedzającym złożenie wniosku o audyt, wyniosła 20 000 MWh. Pula przeznaczonych na ten cel środków wynosi 14 mln złotych. Wnioski można składać w NFOŚiGW do 31 października 2012. Przy czym konkursy na audyt odbywać się będą w rundach miesięcznych, co oznacza, iż w sumie będzie ich cztery.

W ramach drugiej części programu przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pożyczkę na pokrycie do 75 proc. kosztów przedsięwzięcia inwestycyjnego służącego poprawie efektywności energetycznej, wykonywanym według zaleceń audytu. Przedmiotem finansowania pożyczką z NFOŚiGW może być wykonanie na podstawie zaleceń audytu (wskazującego na możliwość oszczędności w zużyciu energii nie mniej niż 7 proc.) inwestycji o minimalnym koszcie kwalifikowanym 5 mln PLN.

Koszty kwalifikowane drugiej części programu "Efektywne wykorzystanie energii" obejmują przykładowo:

• plany i projekty,
• nabycie gruntu i przygotowanie placu budowy,
• nabycie maszyn i urządzeń,
• roboty montażowe i budowlano – montażowe,
• nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
• prace geodezyjne i konserwatorskie,
• nadzór inwestorski.

Wysokość dofinansowania wynosi od 3,5 mln złotych do 90 mln złotych. Pożyczki są preferencyjne (oprocentowanie w skali roku WIBOR 3M + 50 pkt bazowych). Wnioski do NFOSiGW składać można do 28 września 2012. Pula przeznaczona na te inwestycje to 156 milionów złotych.

Efektywność energooszczędna polskiej gospodarki jest niska

"Jest to druga edycja konkursu mającego na celu wsparcie polskich przedsiębiorców w przeprowadzaniu inwestycji podnoszących energooszczędność. Podniesienie efektywności energetycznej gospodarek krajów Unii Europejskiej jest jednym z kluczowych elementów Strategii Europa 2020. – zauważa Magdalena Burnat-Mikosz, Partner Deloitte, Lider zespołu R&D and Government Incentives w Europie Środkowej. "Tymczasem efektywność energetyczna polskiej gospodarki jest około 3 razy niższa niż w najbardziej rozwiniętych krajach europejskich i około 2 razy niższa niż średnia w krajach Unii Europejskiej. Istnieje zatem potrzeba inwestycji, wobec których zachętę stanowić ma program NFOŚiGW". – dodaje.

"Program będzie realizowany w formie dwóch, niezależnych od siebie części - pierwsza zakłada dofinasowanie audytu energetycznego, zaś druga pożyczkę na inwestycję mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. – mówi Ewa Rutczyńska-Jamróz, Menedżer w zespole R&D and Government Incentives Deloitte. - Oznacza to, że firmy, które przeprowadziły audyt energetyczny niezależnie, poza dofinansowaniem, wciąż mogą starać się o pożyczkę na wdrożenie jego zaleceń, pod warunkiem, że audyt ten spełnia warunki progowe" – dodaje.

Wysoki budżet oraz złagodzone kryteria konkursu powinny zwrócić uwagę wielu firm

Zdaniem ekspertów Deloitte można spodziewać się wzmożonej aktywności przedsiębiorców w ogłoszonym właśnie konkursie. Zainteresowanie będzie tym większe, iż podnoszenie energooszczędności staje się jednym z ważniejszych priorytetów firm, zaś środki na wsparcie tego typu przedsięwzięć są bardzo ograniczone. "Jest to doskonała okazja optymalizacji kosztów ponoszonych w przedsiębiorstwach w związku z identyfikacją i wdrażaniem programów energooszczędnych. Wsparcie dostępne jest praktycznie dla wszystkich branż, choć doświadczenia z poprzednich konkursów wskazują, iż cieszy się ono największą popularnością w takich branżach jak chemiczna (w tym kosmetyczna), energetyczna, hutnicza, spożywcza czy papiernicza, gdzie zużycie energii jest rzeczywiście na bardzo wysokim poziomie" – zauważa Ewa Rutczyńska-Jamróz, Menedżer w zespole R&D and Government Incentives Deloitte.

Wysoki budżet konkursu, jak również złagodzenie kryteriów dostępu, daje realną możliwość dofinansowania projektu, którą na pewno warto wykorzystać. Dotychczas kryterium wejścia wymagało od przedsiębiorców minimalnego zużycia energii na poziomie 50 000 MWh/rok, podczas gdy w obecnym konkursie będzie to 20 000 MWh/rok. "Pomimo, iż nabory wniosków na dofinansowanie audytów organizowane będą w czterech, comiesięcznych rundach, zalecamy przedsiębiorcom by nie czekali ze złożeniem wniosku do ostatniej, październikowej tury. Doświadczenie poprzedniego konkursu wskazuje, iż wielu inwestorów składa wnioski w ostatnim naborze, co może narazić ich na wysoką konkurencję, a co za tym idzie, mniejsze szanse na przyznanie dotacji" – podsumowuje Magdalena Burnat-Mikosz z Deloitte.

 

Źródło: Deloitte

Loading Comments
Gorące tematy
Kto powinien mieć obowiązek używania kas fiskalnych?
Wyniki sondażu: sondaż 211 głosów
59%

Wszyscy przedsiębiorcy bez wyjątku

125 głosów
27%

Przedsiębiorcy osiągający duże obroty

56 głosów
14%

Niektóre grupy zawodowe

30 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Niska emisja niskim kosztem