Dostałem PIT-11 za 2018 z błędami – co robić?
FreeImages
Podatnik.Info

Dostałem PIT-11 za 2018 z błędami – co robić?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

  

Najczęstsze pomyłki dotyczą niepoprawnych informacji w treści druku oraz omyłek przy opłacaniu zaliczek. Co zrobić w wypadku otrzymania PIT-11 z błędami oraz jak uniknąć odpowiedzialności za cudze pomyłki?

   

PIT-11 z błędami – na co należy zwrócić uwagę?

Aby uniknąć wypełnienia swojej deklaracji w oparciu o PIT-11 z błędami, podatnik powinien czuwać nad prawidłowym charakterem uzupełnianych danych. Zapoznając się z otrzymanym drukiem, należy stosować zasadę ograniczonego zaufania – zapoznać się z kwotami w poszczególnych komórkach oraz oszacować ich wartość. Czujna analiza PIT-11 pomoże nam uniknąć nieprzyjemności z fiskusem, takich jak kumulacja odsetek od nieopłaconego podatku.

  

Należy pamiętać iż od momentu złożenia deklaracji PIT, to podatnik jest odpowiedzialny za potencjalną niedopłatę bądź niezadeklarowany podatek. Na szczególną uwagę zasługuje porównanie naszych rzeczywistych zarobków względem tych, podanych przez płatnika, jak również zbyt małe zaliczki potrącone na poczet podatku.

  

Odpowiedzialność za błędy w zeznaniu podatkowym jest zależna od rodzaju uzyskanych przychodów. Za poprawny charakter otrzymanego PIT-11, dotyczącego pracy i stosunków pokrewnych, osobiście wykonywanej działalności gospodarczej i przychodów wynikających z praw majątkowych odpowiada płatnik. Podatnik nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za ewentualne zaniżenie bądź nieujawnienie podstawy opodatkowania, gdyż należy to do kompetencji płatnika. Za prawidłowe rozliczenie innych rodzajów przychodów odpowiada podatnik, który samodzielnie wylicza należny PIT 2019 wraz z zaliczkami, jak również nanosi je na uzupełniane zeznanie.

  

Do błędnego rozliczenia może doprowadzić również łączny przychód, osiągnięty u więcej niż jednego płatnika. Jeśli dochody płatnika w danym roku podatkowym, zgodnie ze skalą podatkową, powinny być opodatkowane w wysokości 32%, a wystawione deklaracje PIT-11 opiewają na kwoty, należące do stawki 18%, uiszczenie należnej różnicy należy do obowiązków podatnika.

  

Jak poprawić PIT-11 z błędami?

Należy pamiętać, iż podatnik nie ma możliwości przeprowadzenia korekty deklaracji PIT-11 z błędami samodzielnie. Aby poprawnie wyjaśnić swe wątpliwości względem otrzymanego druku, podatnik powinien zgłosić swe wątpliwości do płatnika, aby wystawił on korektę, uwzględniającą naniesione poprawki. Otrzymanie korekty z poprawnymi wyliczeniami zarobków jest szczególnie istotne, gdyż udokumentowanie pomyłki nie przyczynia się do zmiany odpowiedzialności za treść zeznania – nawet jeśli błąd leżał po stronie płatnika, za poprawność rocznej deklaracji odpowiadać będzie podatnik.

  

Jeśli mamy pewność, iż posiadany przez nas PIT-11 nie zawiera błędów, możemy rozliczyć naszą deklarację w programie PIT. Korzystanie z aplikacji jest w pełni darmowe, a sam program PIT posiada najnowsze wzory najpopularniejszych deklaracji. Użytkownik programu PIT może również liczyć na pełne wsparcie techniczne, dzięki czemu poprawne rozliczenie swojego zeznania podatkowego może zostać przeprowadzone szybko, wygodnie i bezpiecznie. 

  

Loading Comments
Gorące tematy
Najlepsza faktura to:
Wyniki sondażu: sondaż 145 głosów
35%

tradycyjna

51 głosów
49%

elektroniczna bez podpisu

71 głosów
16%

elektroniczna z podpisem

23 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Co zrobić jeśli nie dostałem PIT-11 2019