Doradca podatkowy sposobem na niejasne przepisy?
http://sxc.hu/

Doradca podatkowy sposobem na niejasne przepisy?

Polskie przepisy podatkowe często bywają niespójne, a z ich interpretacją problemy miewają nawet urzędnicy. W związku z zaistniałą sytuacją wzrasta w naszym kraju zapotrzebowanie na usługi doradców podatkowych.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Z ich pomocy korzystają zarówno osoby fizyczne, jak i firmy. Doradcy zajmują się m. in. wypełnianiem zeznań podatkowych. Najczęściej jednak największe trudności ich klientom sprawiają regulacje związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Świadczą o tym wyniki raportu Doing Business 2011 przygotowanego na zlecenie Banku Światowego. Możemy z nich wyczytać, że polskie firmy poświęcają przeciętnie 325 godzin w roku na załatwienie czynności związanych z płaceniem podatków. Plasuje to nas dopiero na 121. miejscu na 183 sklasyfikowane państwa.

Zakres działania doradcy podatkowego

Zawód doradcy podatkowego obecny jest w Polsce już 15 lat, a zasady jego wykonywania określono w ustawie z 5 lipca 1996 roku. Głównym zadaniem tej profesji jest zapewnienie prawidłowej obsługi w zakresie rachunkowości oraz zobowiązań podatkowych. Przedstawiciele tego zawodu służą pomocą w wypełnianiu formularzy i prawidłowym obliczeniu należnego podatku. Do ich kompetencji zalicza się też udzielanie porad, wydawanie opinii dotyczących obowiązków podatkowych czy reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Doradcy posiadają także uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wysokość swojego wynagrodzenia ustalają indywidualnie w umowie zawieranej z interesantem. Nie istnieje rozporządzenie uściślające maksymalną kwotę za wykonaną czynność, dlatego warto negocjować z doradcą przed podpisaniem kontraktu. Dane kontaktowe doradców podatkowych z całej Polski znajdziecie Państwo TUTAJ.

Jak zostać doradcą?

Kryteria, które musi spełnić osoba chcąca zostać doradcą podatkowym, precyzuje art. 6 ustawy o doradztwie podatkowym z 5 lipca 1996 roku. Wymienia on następujące warunki:
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
- korzystanie z pełni praw publicznych,
- posiadanie nieskazitelnego charakteru, a także należy dotychczasowym postępowaniem dać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu doradcy podatkowego.

Wymogi formalne nakazują:
- posiadanie wyższego wykształcenia,
- odbycie w Polsce dwuletniej praktyki zawodowej,
- zdanie egzaminu uprawniającego do wykonywania zawodu doradcy podatkowego,
- wystąpienia z wnioskiem o wpis na listę doradców podatkowych, nie później niż w okresie 3 lat od pozytywnego zaliczenia egzaminu uprawniającego do wykonywania wyżej wymienionej profesji.

Jak sprawdzić wiarygodność doradcy

Powinniśmy pamiętać o zweryfikowaniu wiarygodności doradcy podatkowego przed skorzystaniem z jego usług. Przede wszystkim należy sprawdzić, czy figuruje on na państwowej liście doradców podatkowych, dostępnej TUTAJ. Jeśli nie, powinien to być dla nas sygnał alarmowy. Osoba niebędąca dyplomowanym doradcą nie posiada ubezpieczenia OC, więc jeżeli okaże się niesumienna, to nie mamy szans na odzyskanie utraconych z jej winy pieniędzy. Nie jest też zagrożona sankcjami dyscyplinarnymi, jakie mógłby nałożyć na nią sąd zawodowy. Nie obowiązują ją również zasady etyki zawodowej i nie jest zobligowana do zachowania tajemnicy zawodowej.

 

Podatnik.info

Loading Comments
Gorące tematy
Czy elastyczny czas pracy pomoże w skutecznej walce z bezrobociem?
Wyniki sondażu: sondaż 81 głosów
20%

Tak

16 głosów
74%

Nie

60 głosów
6%

Pozostanie bez wpływu na wskaźnik bezrobocia

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Rozliczasz VAT kwartalnie? Ekspert podatkowy wyjaśnia, co zmieni się w tym zakresie w 2017 roku