Dominują tendencje dezinflacyjne
http://sxc.hu/
BIEC

Dominują tendencje dezinflacyjne

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Od pięciu miesięcy wskaźnik obniża się a jego wzrost z lutego i marca br. miał charakter krótkotrwały. Obecnie spośród dziewięciu składowych, sześć działa w kierunku spadku inflacji a trzy w kierunku jej wzrostu. Przedsiębiorstwa w dalszym ciągu starają się obniżać koszty, zaś o zbyt swych towarów i usług konkurują ceną.

Czynniki, które w największym stopniu przyczyniły się do spadku wskaźnika związane są z kosztami prowadzenia działalności gospodarczej. Przede wszystkim w ostatnim czasie przedsiębiorcy obniżali koszty pracy. Spadały one od wiosny br., zaś szczególnie szybko podlegały redukcji w ostatnich miesiącach. Wzrost wydajności pracy poprawia sytuację finansową firm i zwiększa ich konkurencyjność. Przejściowo jednak, we wstępnej fazie ożywienia gospodarczego nie przyczynia się do wzrostu zatrudnienia. Pozostałe koszty funkcjonowania przedsiębiorstw, a więc koszty związane z zakupem materiałów i surowców do produkcji, koszty magazynowania i transportu oraz koszty zarządu również zmniejszały się. Blisko 70% badanych przedsiębiorstw wskazało, że w ostatnim czasie ograniczyło lub utrzymało na dotychczasowym poziomie wysokość ogólnych kosztów prowadzonej działalności.

O silnej konkurencji cenowej, na jaką obecnie wystawieni są uczestnicy rynku decyduje słabość ożywienia gospodarczego i bardzo powolne odradzanie się popytu. Ceny po jakich zawierane są transakcje pomiędzy wytwórcami (PPI) spadają od dziesięciu miesięcy i jest to najdłuższy okres tendencji deflacyjnych tej kategorii cen w ciągu ostatnich dwudziestu lat.

Jednym z elementów wpływających na koszty funkcjonowania firm są ceny transportu i magazynowania. Ostatnie dane na ich temat za lipiec br. wskazują na kolejny, drugi z rzędu niewielki spadek cen tych usług w stosunku do miesiąca poprzedniego. Nie mniej jednak od początku roku ceny te wykazują tendencję do wzrostu i w ujęciu rocznym usługi tego rodzaju zdrożały o 2,5% a więc powyżej wskaźnika inflacji CPI i znacznie powyżej wskaźnika cen producentów PPI. Spośród poszczególnych kategorii usług świadczonych przedsiębiorcom, najszybciej w ostatnim czasie rosły ceny magazynowania oraz usług wspomagających transport.

Zadłużenie gospodarstw domowych z tytułu kredytów rosło nieco wolniej niż w poprzednich dwóch miesiącach. Pomimo niskich stóp procentowych i łagodniejszej polityki kredytowej banków, konsumenci niechętnie sięgają po finansowanie swych wydatków kredytem bankowym. Niepewność utrzymania pracy i wynikająca stąd niepewność zachowania dochodów na co najmniej dotychczasowym poziomie ogranicza zwiększanie wydatków na poważniejsze zakupy.

Niewielkiemu ograniczeniu uległo tempo przyrostu długu skarbu państwa, choć poziom tego zadłużenia cały czas rośnie. Jego wolniejszy przyrost (ostatnie dane dostępne za lipiec 2013r.) wynikał głównie z umocnienia złotego oraz z wcześniejszego zabezpieczenia potrzeb pożyczkowych państwa.

Spośród czynników działających w kierunku wzrostu inflacji wymienić należy nieznaczny wzrost oczekiwań przedsiębiorców dotyczących kształtowania się w najbliższej przyszłości cen produkowanych przez nich wyrobów. Zmiana ta jednak była niewielka zważywszy bardzo wysoką w ostatnim czasie zmienność tych oczekiwań. Najsilniejsze oczekiwania wzrostu cen wyrażają przede wszystkim producenci żywności, co może wynikać z umacniającej się ich pozycji eksportowej. Równie chętnie deklarują wzrost cen producenci nietrwałych dóbr konsumpcyjnych. Na możliwość obniżania cen najczęściej wskazują producenci komputerów oraz pozostałych wyrobów elektronicznych.

Ostatnie dostępne dane za czerwiec br. wskazują na nieznaczny wzrost cen importu, co wynikało przede wszystkim z osłabiania się krajowej waluty w tamtym czasie. Od początku roku ceny importu podlegają dość znacznym zmianom, co odzwierciedla niestabilność kursu wymiany oraz cen na światowych rynkach. Umocnienie złotego, jakie nastąpiło w ostatnich trzech miesiącach powinno sprzyjać większej stabilności cen importu.

W drugim kwartale br. zwiększył się odsetek wykorzystania mocy produkcyjnych w sektorze przemysłowym, co zwykle jest zapowiedzią wzrostu cen w gospodarce. Jednak zarówno ze względu na kruchość obecnego ożywienia gospodarczego jak i na fakt, że wiele firm w ramach redukcji kosztów wyzbywało się zbędnych środków trwałych, wzrost ten po części może mieć charakter wyłącznie statystyczny. Kluczowe z tego punktu widzenia będą dane na temat wykorzystania mocy produkcyjnych za trzeci kwartał br.


Maria Drozdowicz
www.biec.org 

Loading Comments
Gorące tematy
Czy w przypadku złej obsługi ze strony urzędnika skarbówki złożysz na niego skargę?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
38%

Tak, skorzystam ze swojego prawa.

22 głosów
59%

Nie, bo i tak nie przyniesie to żadnego skutku.

34 głosów
3%

Nie wiem jak to zrobić.

2 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Powolny wzrost inflacji dopiero jesienią