Dodatkowe 500 milionów złotych na inwestycje jeszcze w...
http://sxc.hu/
PwC

Dodatkowe 500 milionów złotych na inwestycje jeszcze w 2013 r.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Konkurs ma zostać ogłoszony 15 października, zaś wnioski będzie można składać od 4 do 29 listopada. Przewidywana pula środków przeznaczonych do rozdysponowania wynosi 500 milionów złotych.

Działanie 4.4 PO IG skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MSP). Jest to jedno z najbardziej oczekiwanych i pożądanych działań. Tylko w ostatniej rundzie w czerwcu 2013 złożono 284 wnioski.

Do dofinansowania kwalifikują się projekty inwestycyjne dość spore jak dla sektora MŚP, bo przekraczające 8 mln PLN. Dotacja przyznawana jest na m.in. budynki, maszyny, wartości niematerialne i prawne, dzięki którym firmy wprowadzają na rynek nowy lub ulepszony produkt. Sektor MSP obejmuje wszystkich przedsiębiorców, którzy zatrudniają mniej niż 250 osób oraz których roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR. Warto jednak pamiętać, że należy wziąć również pod uwagę podmioty powiązane z daną spółką.

Kluczowe dla pozyskania dotacji jest posiadanie na dzień złożenia wniosku, wszelkich pozwoleń budowlanych, czy środowiskowych, jeśli takie są wymagane.

- Zaletą tego programu jest jego szeroki zasięg. Nie jest on ukierunkowany na konkretne sektory czy technologie – z dofinansowania mogą skorzystać przedsiębiorcy z bardzo różnych branż, którzy w przemyślany i prawidłowy sposób będą potrafili atrakcyjnie zaprezentować planowane przez siebie projekty we wnioskach aplikacyjnych” – mówi Beata Tylman, Dyrektor w PwC. „Dotychczasowy proces oceny wniosków zakładał 3 etapy, przez które kolejno przechodziły złożone wnioski: ocenę formalną, ocenę merytoryczną oraz następnie prezentację na panelu ekspertów. Szczegóły dla tego konkursu będą znane w ogłoszeniu, a więc w połowie października.”

Wysokość dotacji, o jaką mogą ubiegać się wnioskodawcy, uzależniona jest nie tylko od rozmiarów przedsiębiorstwa, ale również od województwa, gdzie będzie zlokalizowana inwestycja. Poziom dofinansowania w formie bezzwrotnej dotacji wynosi 40-50% dla woj. Mazowieckiego i 50-70% dla lokalizacji w innych województwach.

„Najpewniej to ostatnia okazja pozyskania pomocy publicznej w tej formie na działania inwestycyjne przed końcem perspektywy finansowej 2007-2013” – podkreśla Jacek Zimoch, Menedżer w PwC. – „Wdrożenie programów pomocowych przewidzianych na lata 2014-2020 rozpocznie się najwcześniej w drugiej połowie roku 2014 i będzie oparte o nowe, niższe limity pomocy  oraz bardziej rygorystyczne zasady przyznawania dotacji na inwestycje.”

W poprzednich edycjach konkursu największy nacisk kładziono na innowacyjność produktów na poziomie światowym i konkurencyjność na rynku przynajmniej europejskim. Poza tym punkty można było zdobyć za posiadanie patentów i wzorów użytkowych, oparcie projektu o wyniki prac badawczo – rozwojowych, tworzenie nowych miejsc pracy, eksport produkcji oraz zwiększenie wkładu własnego ponad limit.

„W przypadku licznych kryteriów oraz złożonych zasad oceny wniosków wiele firm przygotowując swoje wnioski decyduje się na skorzystanie z usług firm doradczych. Zwłaszcza, że to ostatni konkurs w takiej formule” - powiedziała Beata Tylman. – „Sam opis kryteriów oceny z ostatniej rundy to 48 stron (!), a do tego dochodzą opisy zasad i rozporządzenia szczegółowe. Małym i średnim firmom, inżynierom chcącym wdrożyć swoje innowacyjne pomysły, trudno odnaleźć się w tym gąszczu zasad.”

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Blisko 10 mln złotych na wsparcie dla MSP