Dochody zwolnione z podatku, czyli czego nie trzeba...
Sprawdź jakie dochody są nieopodatkowane w PIT 2018-2019.
Podatnik.Info

Dochody zwolnione z podatku, czyli czego nie trzeba wpisywać w PIT 2018/2019

 

Poniżej znajdziesz kilka przykładów dochodów niepodlegających opodatkowaniu. Sprawdź, czy twoje dochody również się wśród nich znajdują.

 

Dochody zwolnione z podatku – najważniejsze informacje

W związku z tym, że dochody zwolnione z podatku nie muszą być rozliczane, nie trzeba o nich informować w deklaracji PIT. Wszystkie kategorie nieopodatkowanych dochodów są wymienione i opisane w 21 art. Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Dochody zwolnione z podatku o charakterze socjalnym

Nie podlegają opodatkowaniu dochody uzyskane z tytułu:

  • dodatków rodzinnych, pielęgnacyjnych,
  • zasiłków poporodowych,
  • dodatków dla sierot zupełnych,
  • zasiłków dla opiekunów,
  • świadczeń z pomocy społecznej,
  • alimentów (na dzieci do 25 roku życia lub dzieci w różnym wieku, które pobierają zasiłek pielęgnacyjny bądź rentę socjalną lub – w pozostałych przypadkach – na osoby, które otrzymują miesięczne alimenty o wysokości nie większej niż 700 zł).
 

Nieopodatkowane dochody związane z nieruchomościami

Nie trzeba płacić podatku, jeśli dochody pochodzą:

  • z wynajmu mniej niż 5 pokoi gościnnych w budynkach na terenach wiejskich (z tym łączy się również zwolnienie z opodatkowania dochodów z wyżywienia gości),
  • z dodatku mieszkaniowego,
  • z wynajmu składników majątku związanych z prowadzoną przez podatnika własną działalnością gospodarczą,
  • ze sprzedaży nieruchomości (całości lub części), które wchodziły w skład gospodarstwa rolnego (uwaga: rozliczeniu podlegają jednak przychody pochodzące ze sprzedaży gruntów, które z powodu tej sprzedaży przestały mieć charakter rolny).
 

Inne dochody zwolnione z podatku

Warto wspomnieć również o niektórych innych dochodach zwolnionych z opodatkowania, uzyskiwanych przez wielu podatników. Otrzymałeś w ostatnim roku podatkowym wygraną nie większą niż 760 zł? W takim razie nie musisz o niej wspominać w swoim zeznaniu podatkowym. A może zostały ci wypłacone środki z IKE? Jeśli są przechowywane tylko na jednym koncie, nie trzeba się z nich rozliczać.

Również osoby, które w ciągu roku podatkowego otrzymały odszkodowania albo zadośćuczynienia nie będą musiały zajmować się kwestią ich opodatkowania. Warunek? Ich wysokość lub zasady ich ustalania powinny wynikać bezpośrednio z odrębnych przepisów bądź postanowień układów zbiorowych pracy albo innych zapisów, które bazują na ustawie porozumień zbiorowych, statutów lub regulaminów. Prawo przewiduje od tej reguły kilka wyjątków, które zostały dokładniej opisane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  

To tylko przykładowe dochody zwolnione z podatku, których nie trzeba uwzględniać w deklaracji PIT. Warto zapoznać się z pełną listą, by dokładnie wiedzieć, co wpisać do formularza podatkowego.

  

Program PIT - rozlicz PIT online lub w wersji desktopowej. 

 

Autor artykułu: Justyna Nowak

Loading Comments
Gorące tematy
Jak długo czekasz na zwrot podatku?
Wyniki sondażu: sondaż 68 głosów
56%

dłużej niż miesiąc

38 głosów
35%

kilka tygodni

24 głosów
9%

tydzień

6 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także