Dobrze sformułowana umowa najmu zmniejszy przychód do...
http://sxc.hu/

Dobrze sformułowana umowa najmu zmniejszy przychód do opodatkowania ryczałtem

Kwoty otrzymywane przez wynajmującego z tytułu opłat za media, w przypadku gdy ich ciężar spoczywa na najemcy z zasady nie stanowią dla niego przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Należy jednak pamiętać, że dzieje się tak w sytuacji, gdy na podstawie zapisu umowy najmu, opłaty te nie zostały ujęte w źródle przychodów, jakim jest czynsz, stanowiąc opłaty dodatkowe.

Analogicznie do innych przychodów, tak i w przypadku najmu, podatnik sam wybiera preferowaną przez siebie formę opodatkowania. Jedną z nich jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, ustalany przez pomożenie wartości uzyskanego przychodu i stawkę 8,5%. Trzeb jednak pamiętać, że ta forma opodatkowania wyłącza możliwość uwzględnienia kosztów uzyskania przychodów.

Najem jako źródło przychodów

Przychodem określa się z zasady otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze   i innych nieodpłatnych świadczeń. Jednym ze źródeł przychodów jest najem.

Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

Można zatem przyjąć, iż podstawę generowania przychodów z najmu stanowi umowa zawarta między wynajmującym, a najemcą.

Wszystko zależy od umowy

Do przychodów z najmu można nie zaliczać ponoszonych przez najemcę opłat związanych z przedmiotem najmu takich jak np. czynsz uiszczany w spółdzielni lub wspólnocie mieszkaniowej, opłat za media (wodę, energię, gaz), czy za rozmowy telefoniczne. Stanie się tak gdyż umowy wynika, że najemca jest zobowiązany do ich ponoszenia. W sytuacji gdy takich postanowień w umowie nie ma opłaty te z jednej strony stanowią przychód, z drugiej mogą być rozliczone w kosztach. W związku z tym, że osoby decydujące się na opodatkowanie najmu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych stosują stawkę bezpośrednio do przychodów nie zmniejszając ich o poniesione koszty, muszą zwrócić szczególną uwagę na postanowienia umowy.

Stanowisko to zostało potwierdzone w indywidualnej interpretacji podatkowej wydanej w dniu 22 sierpnie 2012 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (sygn. akt IPTPB1/415-310/12-4/AG), zgodnie z treścią której „przychodem do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym są otrzymywane kwoty czynszu (odstępnego). Natomiast otrzymane przez wynajmującego od najemcy należności z tytułu opłat za media, wodę, energię elektryczną, gaz – skoro do ich ponoszenia zobowiązany jest najemca – nie stanowią przychodu ze źródła jakim jest najem i tym samym nie podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.”

 

Elżbieta Węcławik, Tax Care
Adam Bujalski, księgowy Tax Care
Taxcare.pl

tax-care---logo-150

Loading Comments
Gorące tematy
Czy podatnicy dojeżdżający do pracy służbowym autem powinni płacić podatek?
Wyniki sondażu: sondaż 414 głosów
63%

Tak

260 głosów
35%

Nie

144 głosów
2%

Nie mam zdania

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Przewodnik Ekonomiczny#5 Skąd się bierze inflacja?