Dobra wiara, VAT, elektronika i stal - Prosta strona podatków
Gorące tematy
Z jakich środków powinno być finansowane leczenie Polaków?
Wyniki sondażu: sondaż 27 głosów
67%

W całości ze składki zdrowotnej

18 głosów
11%

W całości z prywatnych środków pacjenta

3 głosów
22%

Po połowie ze składki zdrowotnej i z prywatnych środków pacjenta

6 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także
Dobra wiara, VAT, elektronika i stal
KS
http://sxc.hu/

Dobra wiara, VAT, elektronika i stal

Podziel się tym artykułem:   

Praktyka pokazuje, że niektóre sektory handlu hurtowego są szczególnie narażone na ryzyko podatkowe, co zwłaszcza dotyczy handlu stalą lub elektroniką. Stal jest nośnikiem ryzyka zwłaszcza gdy przyjmuje formę prętów i pochodzi z Estonii.

Do obciążonej ryzykiem elektroniki zaliczmy natomiast telewizory, telefony, komputery i wszelkie inne tego typu gadżety, jak również części do nich.

Rynek jest globalny. Ta współczesna specyfika rynku wymusza pewną jego konstrukcję. Taką, że w dostawie jednego towaru uczestniczy wiele różnych podmiotów. Skutkiem są niskie marże, wielkie pieniądze, konkurencja jeszcze bardziej ostra i oczywiście pokusa dodatkowego zarobku polegająca na ucieczce z niezapłaconym podatkiem od towarów i usług.

Zasadniczy problem polega na tym, że przeciętny podatnik, a właściwie niczego nieświadom nieszczęśnik, działa w dobrej wierze. To znaczy działa w przekonaniu, że jego dostawca jest uczciwy, tak samo zresztą jak i jego odbiorca. Wychodzi przy tym z założenia, że wykrywaniem i łapaniem przestępców winien zająć się nie on sam, ale właściwy organ państwa. Tak powinno być. Ale niestety, VAT to nie opowieść Edwarda Stachury o normalnym życiu. VAT to jest cyrk, w którym – cytując za brytyjskim sędzią, lordem J. Sedley’em - wszystkie prawa są odwrócone albo zawieszone. I rzeczywiście, w optyce organu podatkowego, przestępcą jest podatnik, który sumiennie realizuje ustawo nałożone na niego obowiązki w tym obowiązek prowadzenia rzetelnych ksiąg rachunkowych. Jest przestępcą właśnie dlatego, że realizuje tylko obowiązki wynikające wprost z ustawy, podczas gdy – w przekonaniu organu podatkowego – winien realizować i te, o których w ustawie nie ma mowy. A mianowicie winien szczegółowo zweryfikować nie tylko swojego dostawcę, ale także co najmniej dostawcę dostawcy. To nie żart. Osobiście znam podatnika, u którego kontrolę organ podatkowy zakończył tego rodzaju swoistym zaleceniem. W każdym razie, gdy już organ podatkowy rozpozna w podatniku ,,przestępcę’’, odmawia mu zdolności odliczenia podatku naliczonego od należnego. Zobowiązuje do zapłaty tego ostatniego w pełnej wysokości.

Podsumowując, liczne akcje organów wykreowały pośród doradców podatkowych nową grupę ścisłych specjalistów zajmujących się identyfikacją dostawców, odbiorców, towarów, magazynów, środków transportu, banków, platform płatniczych i tak dalej. Inaczej mówiąc ich zadaniem jest to, co określa się nowym polskim słowem compliance. Dziś każdy przedsiębiorca hurtowy powinien mieć politykę compliance. Bo to on będzie musiał uwodnić, że działał legalnie. Państwo nie gwarantuje mu niczego, a w szczególności bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. A do tego sądy administracyjne – jak na razie – stoją na stanowisku ,że pojęcie dobrej wiary nie figuruje w żadnej polskiej ustawie podatkowej.

 

Marek Bytof
TAXWAYS Spółka Doradztwa Podatkowego
www.taxways.pl

taxways_logo_150

Podziel się tym artykułem: