Gorące tematy
W jaki sposób rozliczysz się w 2019 r. z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 432 głosów
86%

przez internet przy użyciu programu do rozliczenia PIT-ów

371 głosów
9%

samodzielnie wypełnię papierowy formularz PIT

41 głosów
2%

skorzystam z usług księgowego lub doradcy podatkowego

9 głosów
3%

zrobię to w inny sposób

11 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także
Do kosztów firmy będzie można zaliczyć pracownicze...
http://sxc.hu/

Do kosztów firmy będzie można zaliczyć pracownicze karnety sportowe

Podziel się tym artykułem:   

Czy wydatki na zakup karnetów sportowych dla zatrudnionych pracowników firma może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu? Wydatki, które pochodzą ze środków obrotowych pracodawcy, które dotyczą świadczeń na rzecz pracownika, należą do kosztów uzyskania przychodów i stanowią koszty pracownicze. Kwota, na którą opiewa karnet (i w takim przypadku stanowi świadczenie w naturze) zawiera się w wynagrodzeniu pracownika i jest jego elementem.

Jak przekonuje ekspert Mariusz Żochowski, doradca podatkowy, starszy konsultant w Deloitte, takie wynagrodzenie w naturze lub też inne nieodpłatne świadczenia są dla pracownika przychodem, który powinien być opodatkowany zgodnie z brzmieniem ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).
Mariusz Żochowski wyjaśnia: "wydaje się zatem, że skoro przedmiotowe świadczenie jest z jednej strony przychodem podatkowym ze stosunku pracy dla pracownika, to z drugiej strony powinno ono stanowić koszt podatkowy dla pracodawcy". Dla celu stwierdzenia przychodu, który wynika ze stosunku pracy nie jest też istotne, czy pracownik z takiej karty rzeczywiście skorzystał.


Zdarzają się też negatywne przypadki zaopiniowania takiego sposobu interpretacji przepisów podatkowych przez urzędy, które utrzymują, że podobne wydatki są sprawą osobistą podatnika i nie dotyczą sytuacji osiągania przychodu przez pracodawcę. "Wydaje się, że więcej argumentów przemawia jednak za pierwszym z podejść" kontrargumentuje Mariusz Żochowski.


Jeśli jednak kwota takiego świadczenia będzie pokryta z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych bądź też funduszy związków zawodowych, jest zwolniona z obowiązku uiszczenia należnego podatku (do granicy o wartości 380 zł). Jednak zasady stanowią, iż powinien zostać zatwierdzony odpis na sam fundusz.


W takim przypadku można dokonać zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych. Należy jednak pamiętać, że aby kwota takiego świadczenia mogła zostać uznana za kwotę kwalifikującą się do zwolnienia, związek powinien samą możliwość otrzymania takiej karty ująć w swoim regulaminie. Również pracodawca powinien zakupić je fizycznie i udostępnić swoim pracownikom, tak aby dostosować ich podział odpowiednio do sytuacji materialnej pracowników. Ze zwolnienia nie mogą skorzystać osoby, którym została zwrócona część kwoty w ekwiwalencie pieniężnym.

Podziel się tym artykułem: