Do kiedy PIT-11 od Pracodawcy w 2019 za 2018? - Prosta strona podatków
Gorące tematy
Jak długo czekasz na zwrot podatku?
Wyniki sondażu: sondaż 68 głosów
56%

dłużej niż miesiąc

38 głosów
35%

kilka tygodni

24 głosów
9%

tydzień

6 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także
Do kiedy PIT-11 od Pracodawcy w 2019 za 2018?
Redakcja
media.defense.gov
Podatnik.info

Do kiedy PIT-11 od Pracodawcy w 2019 za 2018?

Podziel się tym artykułem:   

PIT-11 to jeden z najbardziej znanych wśród podatników formularzy. Stanowi on informacje o przychodach, dochodach, kosztach, zaliczkach pobranych na podatek dochodowy od osób fizycznych. Otrzymują go osoby, które rozliczają przychody z pracy etatowej. Stanowi on podstawę sporządzenia rocznego zeznania PIT-37 lub PIT-36.

Dokument ten przekazuje pracodawca pracownikowi, a jedna jego kopia trafia również do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania każdego pracownika. Firma musi sporządzić PIT dla każdego podatnika, za którego nie dokonuje rocznego obliczenia podatku. 

Do kiedy PIT-11 w 2019 za 2018

Osoby, które zastanawiają się do kiedy PIT od pracodawcy w 2019 za 2018 trafi do ich rąk, powinny zapamiętać dwa terminy. Są one nieprzekraczalne: 

- do końca stycznia pracodawca musi wysłać elektroniczną formę (e-deklaracja) PIT-11 do Urzędu Skarbowego

- do końca lutego PIT-11 powinien otrzymać każdy pracownik, w formie papierowej lub formie elektronicznej

Co zrobić, jeśli nie dostaniemy PIT-11?

Jeśli pracodawca nie dostarczy pracownikowi PIT-11 w terminie, grożą mu grzywny w wysokości do 180 stawek dziennych. Brak tego dokumentu nie zwalnia jednak z obowiązku złożenia zeznania podatkowego do 30 kwietnia. Dlatego warto dowiedzieć się, dlaczego nie dostaliśmy druku – być może przesyłka została wysłana na inny adres lub zaginęła na poczcie. Jeśli to nic nie da, o interwencję u pracodawcy można poprosić urząd skarbowy lub urząd kontroli skarbowej.

Osoby, które nie dostały PIT, mogą obliczyć wspomnianą kwotę samodzielnie, na podstawie pasków wynagrodzeń, wyciągów bankowych, treści umów czy formularzy ZUS RMUA. Dodatkowym zabezpieczeniem będzie załączenie do zeznania informacji, że zostało ono wypełnione według własnych danych. W razie pomyłki można później złożyć korektę. Jest to lepsze rozwiązanie niż zwlekanie ze złożeniem deklaracji. Niezłożenie jej w terminie, jak i pominięcie niektórych pozycji może nas kosztować nawet kilka tysięcy złotych kary.

Kto oprócz pracodawcy wysyła PIT-11 w 2019? 

PIT-11 wystawiają nie tylko pracodawcy zatrudniający na podstawie umowy o pracę. Możliwe jest otrzymanie nawet kilku takich formularzy za jeden rok podatkowy. Powinniśmy je dostać w przypadku, gdy uzyskaliśmy dochody z tytułu:

- umów zlecenie, dzieło,

- diet radnego lub funkcji w komisji wyborczej,

- stosunku służbowego, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy,

- zasiłków z ubezpieczenia społecznego płaconych przez pracodawcę,

- nadwyżki bilansowej w spółdzielni pracy,

- pracy na rzecz rolniczych spółdzielni produkcyjnych,

- stypendiów naukowych,

- świadczeń z Funduszu Pracy,

- emerytur i rent z zagranicy,

- pracy osób pozostających w areszcie śledczym lub zakładzie karnym,

- świadczeń pieniężnych wypłacanych żołnierzom przez Wojskową Agencję Mieszkaniową,

a także innych tytułów, wskazanych szczegółowo w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podziel się tym artykułem: