Do kiedy PIT 2018? Co zrobić, jeśli nie złożymy PIT na...
pixabay.com
Podatnik.Info

Do kiedy PIT 2018? Co zrobić, jeśli nie złożymy PIT na czas

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Jest jednak możliwość uniknięcia kary w przypadku, kiedy zorientujemy się, że popełniliśmy błąd lub wysłaliśmy PIT po terminie. O tym poniżej.

Do kiedy PIT 2018 – terminy

Najważniejszym terminem dla większości podatników w Polsce jest ostatni dzień kwietnia. To do 30 kwietnia muszą oni złożyć w urzędzie  następujące formularze:

  • PIT-36 (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą),
  • PIT-36L (wypełniają go przedsiębiorcy i wspólnicy spółek osobowych, którzy rozliczają się liniowo),
  • PIT-37 (wypełniany przez pracowników zatrudnionych z tytułu umowy o pracę, o dzieło, zlecenia lub osoby otrzymujące świadczenia socjalne),
  • PIT-38 (wypełniają osoby uzyskujące dochody z giełdy),
  • PIT-39 (wypełniają podatnicy uzyskujący dochód ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych).

Są jednak trzy rodzaje formularzy, które należy złożyć w urzędzie jeszcze wcześniej. To:

  • PIT-16A – składają go przedsiębiorcy rozliczający się w formie karty podatkowej,
  • PIT-19A - wypełniają go osoby duchowne,
  • PIT-28 – przeznaczony dla przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem ewidencjonowanym.

Osobom, które nie złożą swoich zeznań w wymienionych terminach, grożą poważne konsekwencje – mogą one zostać ukarane za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe. W obu przypadkach wiąże się to z dotkliwymi karami finansowymi. Jeśli więc zorientujemy się, że nie złożyliśmy PIT na czas, możemy sami zgłosić ten fakt do Urzędu Skarbowego, korzystając z tzw. czynnego żalu.

Na czym polega czynny żal?

Ten przywilej dla podatników ma na celu zawiadomienie urzędu o popełnionych czynach karanych przez kodeks karny skarbowy. Jeśli więc złożymy czynny żal po zaistnieniu błędu, nie będziemy podlegać karze jak za popełnienie przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Jednak żeby tak się stało, sami musimy zawiadomić o popełnionych czynach karanych, podając przy tym wszelkie okoliczności jakie zaistniały przy ich popełnieniu. Oczywiście powiadomienie czynnym żalem o karanym czynie powoduje uniknięcie kary tylko wtedy, jeśli cała należność na rzecz urzędu zostanie opłacona w terminie.

W jaki sposób składamy czynny żal?

Możemy złożyć go Urzędzie Skarbowym na piśmie, choć może to przyjąć również postać ustnego zawiadomienia, które wpisywane jest do protokołu. Jednak w niektórych przypadkach pozostaje on bezskuteczny – na przykład kiedy został złożony po tym, jak organy ścigania posiadały już dokumentację o popełnionym przestępstwie lub wykroczeniu skarbowym, oraz po rozpoczęciu czynności służbowych przez wspomniane organy, takich jak przeszukania czy kontrole. Poza wspomnianymi kwestiami, na złożenie czynnego żalu nie mogą liczyć także osoby, które celowo doprowadziły do wykroczenia lub przestępstwa, a także wykorzystywały osoby podlegające im do wykonania takich czynów, organizowały grupy takich osób w podobnym celu, lub po prostu nakłaniały czy przekonywały inne osoby do popełnienia zabronionych czynów.

Biorąc pod uwagę wszystkie nieprzyjemności i finansowe konsekwencje, jakie wiążą się z niezłożeniem deklaracji podatkowej w terminie, zdecydowanie opłaca się pamiętać do kiedy PIT 2018 powinien  trafić do urzędu. Dla tych, którzy pozostawią zeznanie na ostatnią chwilę, pewnym ratunkiem jest Program PIT PRO 2017/2018, pozwalające przesłać je przez Internet nawet ostatniego wymaganego dnia przed północą. Lepiej jednak nie narażać się na związany z tym stres i wypełnić swój formularz już teraz.

Loading Comments
Gorące tematy
Czy elastyczny czas pracy pomoże w skutecznej walce z bezrobociem?
Wyniki sondażu: sondaż 81 głosów
20%

Tak

16 głosów
74%

Nie

60 głosów
6%

Pozostanie bez wpływu na wskaźnik bezrobocia

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Do kiedy PIT 2018 musi zostać rozliczony?